Komitet naukowy

KOMITET NAUKOWY I CZĘŚĆ KONFERENCJI - 14 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

 • Prof. dr hab. Wita Szulc- przewodnicząca Komitetu Naukowego

 • Prof. dr hab. Ewa Wycichowska
 • Prof. dr hab. Robert Bartel
 • Prof. dr hab. Antoni Grochowalski
 • Prof. dr hab. Władysław Woźniewicz
 • Prof. dr hab. Anna Zalewska
 • Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska- Tobis
 • Prof. dr hab. Konstanty Korsak
 • Prof. dr hab. Switlana Kalasznikowa
 • Dr Maria Molicka
 • Dr Anita Stefańska
 • Dr Teresa Śnitko
 • Dr Joanna Świątkiewicz
 • Dr Marta Szabelska- Holeksa
 • Dr Marta Majorczyk

KOMITET NAUKOWY II CZĘŚCI KONFERENCJI - 15 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

PRELEGENCI KONFERENCJI

 • prof. dr hab. Marian Golka, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Waldemar Łazuga, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak, Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Pierański, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska
 • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
 • prof. Ewa Wycichowska, Zakład Tańca, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 • dr Agnieszka Jelewska, Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Maciej Błaszak, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aleksandra Kowalska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Maria Krupecka, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Andrzej Saramowicz, Polska Fundacja Sufich im. Dżelaladdina Rumiego
 • Maria Skommer, Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Tomasz Szymoszyn, Centrum Kultur Azjatyckich „Mandala” w Poznaniu