Kadra naukowa

Collegium Da Vinci zatrudnia ponad 250 pracowników naukowo-dydaktycznych, uczonych o międzynarodowej renomie i młodszych, obiecujących pracowników nauki: politologów, socjologów, historyków, kulturoznawców, prawników, pedagogów, psychologów, a także matematyków i informatyków. Kadrę Uczelni uzupełniają pracownicy naukowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Zachodniego i Politechniki Poznańskiej. Wśród wykładowców mamy licznych praktyków, specjalizujących się w takich obszaracdh jak: IT, social media, zarządzanie zasobami ludzkimi, grafika, markettin, reklama i PR oraz przedstawicieli urzędów państwowych, fundacji, przedszkoli oraz instytucji kultury. Poznaj niektórych z nich!


Rektor Collegium Da Vinci

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku: technika rolnicza i leśna specjalności: informatyka w inżynierii. Doktorat na temat „Neuronowa identyfikacja wybranych mechanicznych uszkodzeń ziarniaków” obronił w 2007 roku z wyróżnieniem.

Zainteresowania naukowe skupione wokół zagadnień: sztucznej inteligencji, sztucznych sieci neuronowych, analizy obrazu, inżynierii systemów oraz programowania obiektowego. Dodatkowo jest specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnej. Z uczelnią związany od 2003 roku. Prowadzi zajęcia z Sztucznej Inteligencji, Inżynierii oprogramowania, Algorytmów i struktur danych oraz Technologii Informacyjnych.

W wolnym czasie realizuje dwie pasje: fotografię i wędrówki po górach.

Pełnomocnik Rektora ds. kierunku grafika

Kierownik Katedry Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Kierownik Katedry Pedagogiki

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z tą Uczelnią do 2000 roku. W latach 2000-2015 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Kierowała Zakładem Badań nad Rozwojem  Profesjonalnym Nauczycieli oraz Zakładem Pedeutologii (2005-2015). Pełniła funkcje  prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2003-2012) oraz prorektora ds. nauki (2012-2015). Uczestniczy w pracach programowych w zakresie europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli (EDiTE/Horyzont 2020). Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach Komitetu Rozwoju Polskiej Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym. Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej wydawanego we współpracy Towarzystwa z DSW Forum Oświatowego. Jest także członkiem rad programowych kilku innych punktowanych czasopism pedagogicznych. Należy do ISCAR-a - międzynarodowego stowarzyszenia badaczy lokujących swe projekty w perspektywie społeczno-kulturowej. . Jest autorką wyróżnionych nagrodami ministrów podręczników akademickich, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku ekspertyz w zakresie współpracy szkół z uczelniami w edukacji

Prorektor

Absolwent ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na specjalnościach: "Polityka gospodarcza i strategie przedsiębiorstw" na uczelni macierzystej oraz "Economie et Gestion des Entreprises" na Université de Rennes I. Rozprawa doktorska, napisana w Katedrze Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju UE w Poznaniu, dotyczyła strategii przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych.

Zainteresowania badawcze obejmują problematykę polityki handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, działalności korporacji transnarodowych i jej wpływu na gospodarkę światową, a także oddziaływania otoczenia regionalnego i lokalnego na strategie przedsiębiorstw. Badania z tego zakresu realizował w ramach stypendium badawczego Rządu Francuskiego na Université Aix-Marseille, a także w ramach projektów badawczych Centrum Badania Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w firmie oraz studium trenerskiego. Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez ostatnich kilka lat poszerza swoją wiedzę i profesjonalny warsztat pod okiem coachów, trenerów i konsultantów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji w nurcie Organizacyjnej Rozwojowej Analizy Transakcyjnej.

Posiada doświadczenie, jako HR Business Partner oraz menadżer w zakresie zarządzania zespołami sprzedażowymi.

W swojej pracy wykorzystuje głównie teoretyczne założenia Analizy Transakcyjnej w celu systemowej diagnozy procesów zachodzących na poziomie organizacji i jednostki.

Od prawie 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu psychologii sprzedaży i zarządzania, HRM, rozwoju umiejętności osobistych oraz coachingiem dla kadry menadżerskiej.

Zajmuje się również budowaniem strategii HR w organizacjach, a w tym procesami związanymi m.in. z: rekrutacją i selekcją, Assessment Centre/ Development Centre, tworzeniem: profili kompetencyjnych, SOOP, standardów obsługi klienta, systemami motywacyjnymi, ścieżkami rozwoju, zarządzaniem talentami, Employer Brending’iem.

Trener, coach, konsultant w organizacjach oraz wykładowca akademicki. Twórca wielu autorskich programów szkoleniowych i rozwojowych. Twórczo wykorzystuje różnorodne formy przekazu wiedzy i ćwiczenia umiejętności, aby warsztaty przez nią prowadzone były ciekawą podróżą w głąb siebie. 

Prywatnie fanka pracy z końmi, dobrej książki w szczególności twórczości Dostojewskiego, dobrego filmu. Ślad po sobie zostawia również pracując w projekcie aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Pasjonuje się tematyką przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacjach oraz neuronauką. Relaksuje się uprawiając fitness.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Urodzony 15. 04. 1972 roku w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzi  VI Pracownie Grafiki na Uniwersytecie Artystycznym. W 2005 roku zdobył główną nagrodę w konkursie Spojrzenia, Deutsche Banku organizowanym przez galerię Zachęta w Warszawie . W 2009 roku otrzymał Paszport Polityki - nagrodę tygodnika „Polityka”.

Członek grupy Wunderteam, wraz  z Maxem Skorwiderem od 2008 roku jest współtwórcą projektu „Galeria Niewielka” . Od wiele lat realizuje działania w przestrzeni zarówno prywatnej, jak i publicznej. Prace wykonuje zawsze do konkretnego miejsca, jednak wchodząc w dialog z przestrzenią, porusza różnorodne zagadnienia i problemy społeczne. Jest autorem wielu realizacji artystycznych w kraju jak i zagranicą.

Specjalizuje się w systemach baz danych, eksploracji danych, architekturze aplikacji internetowych, programowaniu Java, projektowaniu i implementacji systemów informatycznych, e-commerce, e-government, hurtowniach danych, analizie danych.

Prowadzi badania naukowe, projektuje i realizuje szkolenia IT, opracowuje strategie informatyzacji, kieruje projektami IT, organizuje konferencje IT.

Jest autorem ok. 100 publikacji, m.in. z zakresu odkrywania zbiorów częstych, przetwarzania zapytań eksploracyjnych, adaptatywnych serwerów WWW, technik indeksowania baz danych, strojenia systemów baz danych, standardów Java dla baz danych i dla aplikacji wielowarstwowych.

Obecnie realizuje doktorat z dziedzin sztucznej inteligencji.  Interesuje się sztuczną inteligencją (sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe), informatyką (m.in. projektowanie systemów informatycznych, projektowaniem witryn internetowych itp.), sieciami  bezprzewodowymi (stona praktyczna i teoretyczna, własne rozwiązania), tenisem ziemnym, piłką siatkową, motoryzacją.

W ramach doktoratu i pracy na Wyższej Szkole prowadzi następujące zajęcia: Metody Obliczeniowe, Algorytmy i Struktury Danych, Projektowanie Systemów Informatycznych, Podstawy Informatyki.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu, koordynator do spraw praktyk na kierunku Pedagogika.

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika, w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, brała udział w szkoleniach z coachingu, diagnozy pedagogicznej, kompetencji miękkich, kinezjologii a także z efektywnego nauczania czy zarządzania czasem.

Praktykę zawodową zdobywała między innymi u pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i liceum, w Środowiskowym Domu Samopomocy jako wychowawca- opiekun, w świetlicy szkolnej jako wychowawca, na koloniach letnich i zimowiskach jako opiekun-wychowawcy, opiekunka dziecięca. Członek Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego w Kościanie i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie), ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie), relacji rodzinnych, wsparciem, mentoringiem, tutoringiem i coachingiem rodzicielskim a także rozwojem człowieka w biegu życia, jego edukacji i wychowania, opieki rozwojowej i systemu opieki nad małym dzieckiem oraz problematyką aksjologiczną i etyczną w działalności pedagoga i psychologa.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu poradnictwa rodzinnego i edukacyjnego.

Autorka monografii pt. „Rola ojca w poglądach i planach życiowych młodych mężczyzn” oraz licznych publikacji o tematyce mieszczącej się w obszarze wyżej wymienionych zainteresowań.

Dr inż. Michał Sajkowski posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka, w specjalności sieci komputerowe.

Jest adiunktem na Wydziale Informatyki. Prowadzi wykłady i laboratoria z sieci komputerowych.

Zainteresowania badawcze doktora Sajkowskiego dotyczą inżynierii protokołów sieci komputerowych.

Piotr C. Kowalski urodzony w1951 roku w Mieszkowie koło Jarocina. Dyplom z malarstwa w pracowni profesora Stanisława Teisseyre’a w PWSSP w Poznaniu w1978 roku. W latach 1993 – 1999 dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej PWSSP w Poznaniu. Od 2000 roku prowadzi studencką galerię „Na Polskiej” w Poznaniu. Kurator I, II i III Kolekcji ASP w Poznaniu w latach 2003 – 2005. Obecnie Kierownik Katedry Malarstwa na  Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Autor cykli obrazów realizowanych bezpośrednio w naturze pt. Żywa natura – Martwa natura, oraz obrazów Przejezdnych i Przejściowych będących zapisem życia miasta i powstających przy współudziale innych ludzi. Od 2004 roku wspólnie z Joanną Janiak realizuje cykle Megabajty malowania i Obrazy mroźne. piotrc.kowalski@gmail.com -   www.piotrc.kowalski.pl

Autor cykli obrazów realizowanych bezpośrednio w naturze pt. ŻYWA NATURA m in.: obrazów smacznych, bardzo smacznych i niesmacznych, obrazów przejściowych, przejezdnych i przelotnych; obrazów granicznych, przygranicznych i zagranicznych; obrazów grzecznych i grzesznych czyli niegrzecznych; obrazów przerżniętych oraz jeszcze nie przerżniętych; obrazów malowanych w pełnym słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia wątpliwości; obrazów malowanych w schroniskach, na szlaku i takich które szlag by trafił; obrazów malowanych bez ram, w ramach i w ramach przyjaźni; obrazów malowanych na sztaludze, pod sztalugą i obok sztalugi; obrazów malowanych na wysokim i na niskim poziomie (Giewont i kopalnia miedzi Lubin); obrazów malowanych w pionie, w poziomie i na odpowiednim poziomie; obrazów malowanych na ogniu i obrazów malowanych na gazie; obrazów malowanych szybko oraz bardzo szybko; obrazów malowanych wolno i takich, których zdawać by się mogło że nie wolno ich malować

Absolwent historii i doktor filozofii w zakresie nauk humanistycznych. Pracę magisterską pt. "Konopielka" Edwarda Redlińskiego, jako źródło historyczne napisał w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytutu Historii UAM. Dysertację doktorską zatytułowaną Filozofia dziejów Hegla we współczesnej perspektywie teorio-kulturowej napisał w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UAM.

Zainteresowania obejmują szeroko rozumianą teorię i filozofię kultury oraz metodologię nauk społecznych, sytuując się na pograniczu filozofii kultury, socjologii i kulturoznawstwa. Szczególnie zainteresowanie wzbudzają  systemowe i funkcjonalistyczne ujęcia kultury oraz koncepcje podmiotowej i systemowej determinacji społeczeństwa.

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku: Technika Rolnicza i Leśna w specjalności: Informatyka w Inżynierii Rolniczej.

Doktorat poświęcony analizie złożonego sygnału akustycznego z wykorzystaniem sieci neuronowych obronił z wyróżnieniem w 2008 r. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi i ich praktycznym wykorzystaniem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych.

Poza nauką, zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa oraz zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Fascynat Wolnego Oprogramowania i twórczości na otwartych licencjach. Wolne chwile poświęca fotografii, mechanice pojazdowej i analizom bezpieczeństwa sieci i systemów sieciowych.

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe to głównie socjologia i antropologia popkultury oraz psychologia ewolucyjna i pozytywna. Prócz tekstów ściśle naukowych, zajmuje się również popularyzowaniem nauki. Pisał m.in. do „Dużego Formatu”, „Pressu”, „Logo”. Obecnie współpracuje z „Odrą” oraz „Charakterami”. Jest również stałym publicystą magazynu life-style "(Slow)".

Jest autorem książek „Kłamię, więc jestem”, pionierskiego na polskim gruncie opracowania poświęconego rozwojowi modułu teorii umysłu i jego wpływu na funkcjonowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz "Samotnego hulaki", pracy poświęconej funkcjonowaniu umysłu w popkulturze. Współautor „Nagiej małpy przed telewizorem”, odsłaniającej psycho-ewolucyjne kulisy funkcjonowania popkultury. Uczestnik kilku projektów badawczych, m.in. International Sexuality Description ProjectThe Poles’ image of Germany (PBS DGA), czy badań oferty kulturalnej w Toruniu.

Zajmował się również profesjonalną analizą mediów i sporządzaniem raportów wizerunkowych dla dużych podmiotów. Prywatnie bibliofil, meloman (fan Marthy Argerich i Jana Sebastiana Bacha), nie stroniący od jazzu i IDM. Wielbiciel prozy Kurta Vonneguta, Michela Houellebecq'a, Markiza de Sade oraz serialu „South Park”, koneser-amator piw pszenicznych i belgijskich lambików.

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na UAM’e, Uzyskał doktorat z bezpieczeństwa danych.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie systemów komputerowych, szeroko rozumianej kryptologii, jak również programowaniu, algorytmice i złożoności obliczeniowej.

Zapalony audiofil i kolekcjoner płyt, maniakalnie ogląda filmy i zaczytuję się starą fantastyką.

Specjalizuje się w projektowaniu identyfikacji wizualnej firm i produktów. Jest autorem wielu znaków i opracowań corporate / brand identity. Działa w obszarze projektów komercyjnych - kreowania marki, konsultacji wizerunkowej, a także badań na rzecz nowatorskich rozwiązań w dziedzinie komunikacji wizualnej.

Prowadzi zajęcia z zakresu identyfikacji wizualnej obejmujące zasady projektowania znaków, tworzenie systemów CI, service design, a także trendy projektowe i inne.

Adam Zemełka – doktor nauk o zdrowiu, dyplomowany coach, adiunkt w Katedrze Coachingu i Politologii WSNHiD. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (z elementami filologii polskiej, wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej, hellenistyki), historię o specjalizacji pedagogicznej oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia z zakresu coachingu. Doktorat z obszaru neuronauk przygotował na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w life-coachingu oraz  strategiach samorozwoju, inspirowanych koncepcją autoterapii Alberta Ellisa. Równocześnie z rozwojem kompetencji coachingowych podnosi swoje kwalifikacje w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół integratywnych form rozwoju osobistego człowieka, w tym profilaktyki zdrowia psychicznego. Drugą ważną płaszczyzną jego aktywności naukowej są badania z pogranicza historii, sztuki, antropologii i psychologii, skoncentrowane na identyfikacji psychologicznego znaczenia wytworów artystycznych cywilizacji antycznych (gł. hellenistycznej) i kultur pogranicza (gł. grecko-indyjskiego). W 2011 roku opublikował monografię naukową "Starożytny PR? Sztuka hellenistyczna i jej psychologiczne tło na przykładzie królestwa Pergamonu" (Toruń), poświęconą poszukiwaniu antycznych form propagandy politycznej i psychologicznego wymiaru architektury i rzeźby greckiej. Opiekun Koła Naukowego Studentów "Doradztwa i coachingu

Urodzona w Poznaniu. Profesor zwyczajny. Wykłada w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym na Wydziale Komunikacji Multimedialnej – Pracownia Działań Performatywnych i Multimedialnych oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na kierunku Grafika. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Realizuje prace w obszarze różnych mediów. Bierze udział w znaczących, międzynarodowych i polskich wystawach, a jej prace znajdują się w muzealnych, galeryjnych i prywatnych kolekcjach.

Praktyk nastawiony na trenowanie umiejętności podczas warsztatów. Na co dzień dyrektor ds. rozwoju w Insys. Od lat zarządza projektami na styku marketingu, IT, mediów i big data. Wspomaga klientów w budowaniu strategii i modeli biznesowych, a także obecności marek w marketingu wielokanałowym. Zwolennik zarządzania opartego o design management i projektowania opartego o metody service design. Pracuje z takimi markami jak: nc+, Samsung, Lidl, Netia, NInA.

Kierownik działu raportów medialnych PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. 
Współtworzył pierwszą w Polsce agencję specjalizującą się w analizie mediów – Media Navigator. Specjalista w zakresie badań mediów - ma ponad dwunastoletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Konsultant medialny, autor analiz marketingowych i badań public relations. Pracował nad projektami dla kilkuset korporacji międzynarodowych, ministerstw, urzędów, agencji marketingowych i PR. 
Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku public relations oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing. 
Interesują go nowe media, rozwój i wykorzystanie technologii w przekazie informacji, zagadnienia public relations i marketingu, sprzedaży i zarządzania. Występował w charakterze eksperta (przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej) opracowującego standard kompetencji dla zawodu: analityk informacji i raportów medialnych oraz jako ewaluator i członek komisji dla zawodów: analityk ruchu na stronach internetowych, broker informacji (researcher), menedżer zawartości serwisów internetowych i specjalista zarządzania informacją.

Kulturoznawca, manager projektów kulturalnych w kraju i za granicą. Przez pięć lat, jako najmłodszy dyrektor w Polsce, kierował samorządową instytucją kultury. Specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi oraz zdobywania środków zewnętrznych na działania związane z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną i badaniami kultury. Prowadzi szkolenia w dziedzinie zarządzania i marketingu dla samorządowców i kadry kierowniczej ośrodków kultury oraz od 2010 roku wykłada w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jest dyrektorem organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Poznańska Wiosna Muzyczna, jednego z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej w Polsce. Producent oraz główny organizator największego w Polsce projektu „5 zmysłów”, który od 2011 roku upowszechnia kulturę i sztukę wśród osób niepełnosprawnych, nagrodzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodą „Sybilla” w kategorii najważniejsze w Polsce wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej oraz nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego Grand Prix „Izabella” w dziedzinie najważniejsze wydarzenie roku w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji. Realizował szereg wydarzeń kulturalnych towarzyszących Prezydencji Polski w UE, swoje projekty realizował w Chinach, Japonii, Boliwii, Rosji, Turcji, Niemczech, Czechach, na Ukrainie i Białorusi. W 2013 otrzymał nagrodę Starosty Powiatu Poznańskiego za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury.

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej, który ukończył w 2007 roku. Pasjonat i praktyk e-commerce. 
Od wielu lat uczestnik polskiego rynku e-commerce. Założyciel agencji marketingu internetowego Traffic Trends, od 3 lat na stanowisku prezesa. Wraz z zespołem pomaga w rozwoju kilkuset sklepów internetowych należących do klientów firmy. Specjalista analityki internetowej.

Certyfikowany coach ICF (ACC), systemic coaching i trener inspirowany Non-Violent Communication. Zdobyła doświadczenie menedżerskie kierując pracą szkoły językowej oraz jako Dyrektor wielkopolskich struktur International Coaching Federation (vice dyrektor od 04.2013, dyrektor od 05.2014). Partner zarządzający w Projecie LEVERAGE i właścicielka Pracowni Rozwoju.
Przedsiębiorca, wykładowca poznańskich uczelni (WSB, WSNHiD). Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów, komunikacji w zespole, rozwiązywaniu konfliktów. Pracuje głównie procesowo w coachingu dla wyższej i średniej kadry zarządzającej, zespołowym i grupowym.
W swojej pracy łączy m.in. podejście systemowe (w oparciu o szkolenia i prace Johna Wittingtona,  Caitlin Walker i Petera Senge), psychologię pozytywną – skoncentrowaną na rozwiązaniach z rozwojowym wykorzystaniem technik kreatywnych. Zrealizowała ponad 1000 godzin coachingowych (coaching menedżerski, kreatywności, zespołów) i dwa razy tyle pracy trenerskiej. Jest mentorem przygotowującym do egzaminu ACC w ramach ICF.
Współpracuje z GoldenLine jako ekspert kariery. Publikuje artykuły branżowe na swoim blogu (http://pracowniarozwoju.wordpress.com/), na GoldenLine i na LinedIn.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w poznaniu na wydziale Grafiki. od 2004 roku prowadzi szkolenia z grafiki 3D i animacji dla przedsiębiorstw z branży grafiki, architektury, reklamy, wystawiennictwa. Wykładowca Akademicki w dziedzinie projektowania graficznego, oprogramowania 2D/3D, animacji i postprodukcji.

Pasjonuje się wszystkim co jest związane z grafiką 3D, kolekcjoner filmów i literatury związanej z produkcją filmową i tworzeniem efektów specjalnych.

Poza nauką interesuje się Fizyką teoretyczną, filozofią, religioznawstwem.

Zajmuje się komunikacją, content marketingiem oraz doradza startupom.Współtwórca i CEO PublishSoSimply – narzędzia online pomagającego marketingowcom tworzyć interaktywne i responsywne publikacje takie jak raporty, poradniki, ebooki. Współwłaściciel agencji public relations inACT. W Collegium Da Vinci wykłada Media Społecznościowe i Systemy Blogowe. Jest blogerem w INNPoland.
Uczestnik programów akceleracyjnych Start-Up Chile oraz 1440 w Nashville, USA. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny na specjalności Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations. Studiowiał również Music and Media Management w Jyvaskyla w Finlandii

Psycholog. Psychologię studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz na Universita di Pisa i Universita degli Studi di Torino we Włoszech. W ramach studiów międzyuczelnianych "Artes Liberales" uczestniczyła w zajęciach z psychologii sądowej, klinicznej i psychologii międzykulturowej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia doktoranckie SWPS/PAN.

Przez 7 lat pracowała w biznesie, współpracując jako trener z firmą doradczą Values oraz współtworząc politykę szkoleniową dla największej polskiej firmy z branży e-commerce. Prowadziła coachingi dla liderów i tzw. "high potentials". Koordynował projekty związane z zarządzaniem talentami i zarządzaniem różnorodnością w organizacji.

Po odejściu z korporacji skupiła się na usługach indywidualnych. Założyła - wraz z Agnieszką Pawłowską - centrum psychologiczno-coachingowe inspeerio, gdzie nadzoruje formalnie i merytorycznie pracę współpracujących z nami coachów i psychoterapeutów. Prowadzi też psychoterapię indywidualną i terapię par. Współpracuje jako psycholog z kliniką leczenia niepłodności IVITA. Wspiera psychologicznie osoby chore onkologicznie w Fundacji Rak Off. Stażuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego.

Uczy psychologii na studiach magisterskich i podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i oczywiście Collegium da Vinci. Jej artykuły popularyzujące wiedzę psychologiczną ukazały się m.in. na portalach gazeta.plonet.pldziecko.pl, w Personel Plus. Pisze dla czasopisma HR-owego "Benefit HR", przez wiele lat publikowała z czasopiśmie dla nauczycieli "Uczyć lepiej".

Umiejętności psychoterapeutyczne pogłębia uczestnicząc w zaawansowanym szkoleniu w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji psychoterapeutycznej i psychiatrycznej. Ma za sobą Kurs Podstawowy Analizy Transakcyjnej i pogłębiające szkolenia w tym nurcie. Ukończyła Studium Socjoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na kierunku Grafika – Komunikacja Wizualna. Uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, realizując pracę pt. Polski System Medycznych Formularzy Zgody Pacjenta, wyróżnioną w konkursie Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską.

Obecnie jest adiunktem w Pracowni Grafiki Informacyjnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W Collegium Da Vinci prowadzi zajęcia z Infografiki. Zajmuje się projektowaniem graficznym, ze szczególnym uwzględnieniem grafiki objaśniającej.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia w zakresie fotografii i rysunku oraz Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowska  w Lublinie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Grafiki oraz Fotografii).

Artystka multimedialna, działa na polu wielu kreatywnych dyscyplin. Fotograf, grafik, performer, twórca video, pop-punkowa projektantka streetowych ubrań, akcesoriów modowych, wizerunków i brandów. Twórca lifestylowej wytwórnii Dizzylabel, w tym brandowych edytoriali oraz marek modowych m.in Fashion Victims Front (FVF), Voltage Bang. Współpracuje z artystami wizualnymi, muzykami, stylistami oraz fotografami w ramach artystycznych, muzycznych oraz modowych wydarzeń. Pomysłodawca, twórca i organizator wielu wydarzeń artystycznych, również kurator wystaw w tym marki wydarzenia rewitalizacyjnego "Sztuka w przerwie". Twórca i redaktor naczelny gazety kulturalno-artystycznej "Wytrzyj obuwie"oraz kanału filmowego Sticky Sweet Station. Pedagog, wykładowca, autorka kreatywnych programów edukacyjnych oraz prowadząca warsztaty dźwiękowe, wizualne oraz projektowe. Producentka muzyczna, wokalistka, gitarzystka basowa, realizator nagrań audialnych, twórca instalacji dźwiękowych, podcastów, słuchowisk, reportaży. Ma na koncie wiele indywidualnych muzycznych projektów, koncertów oraz liczne muzyczne kolaboracje z producentami międzynarodowej sceny elektronicznej.

Doktor nauk humanistycznych, coach, trenerka umiejętności psychospołecznych, entuzjastka Analizy Transakcyjnej i Non-Violent Communication.

Łączy przygotowanie akademickie z licznymi kursami i szkołami z zakresu psychologii, dzięki czemu prowadzi z powodzeniem różnorodne formy uczenia – od wykładów, poprzez konwersatoria i seminaria do warsztatów i treningów umiejętności interpersonalnych. Ukończyła Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Studium Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, kurs Trener Zmian przygotowujący do przeprowadzania klientów indywidualnych i instytucjonalnych przez zmiany kompetencyjne i rozwojowe, Szkołę Analizy Transakcyjnej (zdała test 101), kurs Akredytowany Coach International Coach Federation, kurs Mindfulness Based Stress Reduction, jest certyfikowaną trenerką i facylitatorką DiSC. Uczestniczka zaawansowanego programu szkoleniowego Praktyk Analizy Transakcyjnej dla osób pracujących z organizacjami.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych (specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu stresem i asertywności) oraz sesje Assessment Center i Development Center. Szkoliła między innymi kadrę menadżerską Poczty Polskiej S.A., Ministerstwa Finansów, pracowników Urzędów Marszałkowskich w Kielcach i Katowicach, kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz European University Viadrina Frankfurt, pracowników przedsiębiorstw oraz studentów. W ramach projektu Wielkopolska Akademia HR zrealizowała ponad 600 godzin doradczych w wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstwach, badając potrzeby rozwojowe tych organizacji oraz projektując działania szkoleniowe (badania fokusowe, badania kultury organizacyjnej, sesje DC, przegląd/przygotowanie opisów stanowisk i siatek kompetencji).

Na co dzień związana z Centrum Psychologiczno-Coachingowym inspeerio, gdzie prowadzi coachingi oraz warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, koordynuje projekty psychoedukacyjne, a także – na portalu inspeerio – publikuje artykuły popularyzujące psychologię, coaching i rozwój osobisty.

Skupia się na szukaniu zasobów. Wierzy, że zmiana przekonań zmienia rzeczywistość.

Dyrektor zarządzający agencji reklamowej K&Y oraz start up’u Elephant.

Absolwent kierunku Biznes Międzynarodowy na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów doktoranckich z zakresu marketingu międzynarodowego i tematyki wykorzystania innowacji w kampaniach marketingowych.

Związany z branżą marketingową od niemal 10 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale marketingu firmy Wrigley, pracując przy markach Airwaves oraz Winterfresh. Od 2009 roku zatrudniony w agencji reklamowej K&Y (dawniej Kid & Young), pracującej dla największych marek w segmencie kid, young oraz family, a także tworzącej własne marki i aktywnie wspierającej startup’y. Swoją działalność w agencji rozpoczynał jako Interactive & Strategy Planner, obecnie pracuje na stanowisku dyrektora zarządzającego.

Podczas swojej kariery w agencji K&Y Brands, współtworzył liczne strategie oraz koordynował kampanie dla takich Klientów jak m.in. Kubuś, Bobo Frut, Hochland, Danone, Kinder (Bueno, Niespodzianka, Pingui, Mleczna Kanapka), Tic Tac, Barbie, Bobovita, Mokate czy Nestlé.

Od kilku lat pracuje nad rozwojem marki Elephant (Smart Security System). Jego głównym zadaniem jest współtworzenie strategii rozwoju i ekspansji firmy na rynki zachodnie. Przez cały czas razem z Project Managerami koordynuje działania zespołu inżynierów, sprzedawców i marketingowców.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, specjalność: pedagogika medialna. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor, dziennikarz muzyczny i animator kultury. W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze edukacyjnych zastosowań mediów. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. psychologię i pedagogikę mediów, dziennikarstwo muzyczne, media i komunikację społeczną, e-learning, m-learning, b-learning, u-learning, nowe media, media interaktywne i społecznościowe, kulturę popularną, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami.
Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci” i ponad 1000-ca godzin audycji radiowych.

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i ekonomii na Uniwersytecie Burgundzkim we Francji. Prezes zarządu InnerSource, wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej.
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych. Akredytowany coach ICF, trener i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w tematyce przywództwa w biznesie i budowania zespołu. Prowadził z tego zakresu gościnne wykłady m.in. na ESCP Europe w Paryżu i UE w Poznaniu. Od lat uczy studentów Politechniki Poznańskiej komunikacji i przywództwa. Jako coach pracuje głównie z kadrą zarządzającą dużych przedsiębiorstw.

Executive Coach, od 11 lat wspierający kadrę menedżerską w rozwoju kompetencji liderskich, przywódczych i własnego potencjału. Prowadzi coachingi, dla kierowników, menedżerów regionalnych, dyrektorów i członków zarządu. Pracowała dla firm m.in. z branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, instalacyjnej, produkcyjnej i IT. Od 8 lat jest v-ce dyrektorem w firmie szkoleniowo – doradczej, w której odpowiada za sprzedaż i jakość programów rozwojowych, współtworzyła i kierowała projektami rozwojowymi dla kilku organizacji.

Psycholog, Certyfikowany Trener I° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i konsultant w organizacjach oraz wykładowca akademicki.

Posiada praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb oraz opracowywaniu, wdrażaniu strategii zmian w organizacjach oraz interweniowaniu w zespołach i moderowaniu ich pracy. W swojej pracy indywidualnej oraz na rzecz organizacji, stosuje założenia i narzędzia z Analizy Transakcyjnej. Od 2007 roku poszerza swoją wiedzę i profesjonalny warsztat pod okiem coachów i konsultantów w organizacjach m.in. z Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier pracujących w nurcie Analizy Transakcyjnej.

Poza coachingami, prowadzi szkolenia i workshopy dla menedżerów, pracowników działów obsługi klienta oraz działów personalnych, warsztaty z Analizy Transakcyjnej oraz szkoli trenerów.

Wybrani klienci: Allegro, BIMs PLUS, BALMA Sp. z o. o., Galenica-Panax, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Hydrosolar Warszawa, INEA S.A., NOTI, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Program Bell Szkoła Języków Obcych, Profutura, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Solar Company S.A., Wielkopolska Grupa Aptekarska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Volkwagen Poznań.

Profesor nadzwyczajny Collegium Da Vinci, doktor habilitowany nauk społecznych i humanistycznych, teolog, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, historyk. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.  Od ponad dwudziestu lat związany z różnego rodzaju działaniami edukacyjnymi (nauczyciel, pedagog, dyrektor szkoły, dziekan). Jego profil naukowy oscyluje wokół: pedagogiki specjalnej, zwłaszcza surdopedagogiki, resocjalizacji oraz pedagogiki religii. Jest autorem czterech pozycji monograficznych, podejmujących problematykę osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i wykluczonych oraz antropologiczno-teologicznych uwarunkowań procesu wychowania. Podręcznika metodycznego przeznaczonego dla dzieci głęboko niesłyszących opracowanego według autorskiej metody Szybkiego wzbogacania kompetencji językowo-pojęciowych. Redaktorem  opracowań wieloautorskich, a także wielu artykułów naukowych polskich i zagranicznych. Organizatorem konferencji naukowych i sympozjów poświęconych głównie  problemom osób niepełnosprawnych. Instruktorem i transliteratorem metody fonogestów (Cued Speech) umożliwiającej komunikowanie się z  osobami niesłyszącymi. W roku akademickim 2013/2014 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania asygnowany przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie, oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Państwowej Akademii Nauk. 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Rozprawa doktorska dotyczyła problematyki tożsamości społecznej, edukacji i aktywności obywatelskiej młodzieży w województwie opolskim (autorski projekt badawczy: Obywatelskość młodzieży na tle procesów identyfikacyjnych). Jej zainteresowania naukowe i badania obejmują m.in.: społeczno-kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych; pedagogiczny wymiar obywatelskości (formalna, pozaformalna, nieformalna edukacja obywatelska; problematyka kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich); zachowania problemowe/ryzykowne młodzieży, czynniki ryzyka i czynniki chroniące (badania w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki społecznej; programy wsparcia rodziny, młodzieży i młodych dorosłych; koncepcje, strategie, metodyka i efektywność działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych). Uczestniczyła w kilku projektach badawczych i innowacyjnych zorientowanych na praktyczne aspekty kształcenia studentów i nauczycieli.

Refleksyjny praktyk, pedagog, badacz, animator społeczny.

Wykładowca na kierunku Mediaworking

Absolwent LO św. Marii Magdaleny i AWF Poznań (Wydział Turystyki i Rekreacji). Fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej 2005-2012 (obsługa Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w Berlinie 2009, Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 oraz Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012). Od 2013 roku oficjalny fotoreporter KKS Lech Poznań.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej - kierunek „Marketing”. Od 2011 roku współpracuje z kluczowymi Klientami w firmie widzialni.pl, obecnie na stanowisku dyrektora sprzedaży. Poza obowiązkami Key account managera oraz zarządzania działem sprzedaży w ramach wykonywanych obowiązków specjalizuje się m.in. w budowaniu strategii pozycjonowania szerokiego, szkoleniach z zakresu SEO oraz Seo copywritingu.

Absolwent Wydziału Historii poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz. Jednak już w trakcie studiów przygodę zawodową zaczął rozwijać w kierunku sprzedaży. Od samego początku istnienia Traffic Trends, poznańskiej agencji marketingu internetowego, odpowiada za rozwój sprzedaży i obsługi klienta. Dodatkowo spełnia się jako trener marketingu, czego co roku dowód dostają nasi studenci.

Autor blogów: ZuchRysuje.pl i ZuchPisze.pl.

Czterokrotnie (2011 – 2014) uznany przez Kominka za jednego z najbardziej wpływowych blogerów w Polsce. Trzykrotny finalista Blogu Roku, zwycięzca kategorii ArtBlogi (2012) oraz zdobywca wyróżnienia głównego Blog Roku 2012. Na swoim blogu ZuchRysuje.pl pokazuje za pomocą komiksowych pasków biurowe życie w krzywym zwierciadle. Na drugim, dużo młodszym blogu pisze o życiu, byciu tatą, książkach, muzyce, reklamie i grafice.

Stara się promować blogosferę. Jest współorganizatorem spotkań integrujących i edukujących środowisko poznańskich blogerów – BLOGtej. Zawodowo od zawsze związany z grafiką i reklamą. Obronił pracę magisterską (filozofia, UAM) na temat etyki reklamy w Polsce.

Pracował jako grafik w agencjach reklamowych oraz po stronie klienta. Doświadczenie zbudowane przy współpracy ze znanymi markami oraz z tymi dopiero wchodzącymi na rynek, pozwoliło mu otworzyć własne studio – Zuchowe Studio. Od stycznia 2012 roku pracuje dla siebie samego.

Często bywa zapraszany na imprezy Startup’owe (Startup Weekend, Startup Sprint, Hack Fest) gdzie występuje w roli mentora. Doradza w kwestiach grafiki i promocji w blogosferze. Jest też gościem konferencji gdzie prowadzi prelekcję o blogach, marketingu w blogosferze, czy budowaniu własnej marki poprzez blog. Dobrym słowem wspiera też organizacje charytatywne i pozarządowe (Now Go Onlie, Onlie4ever). Pomysłodawca akcji „Blogerzy dla WOŚP”.

Prywatnie mąż i tata. Uzależniony od kawy, którą próbuje zastąpić yerbą, w wyniku czego pije jedno i drugie. Uważa, że świat bez Pink Floydów byłby bardzo smutny.

Absolwentka Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiowała także zarządzanie i marketing na NHL Hogesschool w Holandii. W 2013 roku obroniła rozprawę doktorska, napisaną w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UE w Poznaniu, dotyczącą kompetencji menedżerów oraz ich wpływu na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw IT. Od 2004 roku jest wykładowcą akademickim, prowadząc zajęcia w Polsce i za granicą.

Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz rozwojem organizacji. W swoich publikacjach i wydanej w 2015 roku monografii porusza zagadnienia dotyczące kompetencji i kwalifikacji pracowników, ich rozwoju oraz wpływu czynnika ludzkiego na wyniki przedsiębiorstw. Prowadzi także badania nad efektywnym zarządzaniem talentami. Była uczestnikiem i współorganizatorem wielu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Od kilkunastu lat związana z biznesem. Doświadczenie zawodowe zdobywała także prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, zarządzania ludźmi czy rozwojem talentów.

Prywatnie entuzjastka sportu, szczególnie tenisa ziemnego. W wolnej chwili lubi pograć w bridga z rodziną i przyjaciółmi.

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, nauczyciel akademicki. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiował na specjalności bankowość. Rozprawa doktorska dotyczyła oceny pracy oraz systemów motywowania stosowanych w sektorze bankowym. W pracy habilitacyjnej zajmował się analizą konkurencji na rynku usług bankowych w krajach transformujących się. W pracy dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach mikro- i makroekonomii oraz analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania rynków i procesu konkurencji. Autor i współautor licznych publikacji, w tym podręczników akademickich, m.in. Przewodnik po zadaniach z makroekonomii. W przeszłości pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile. Z zamiłowania podróżnik (głównie tramping), koniecznie z aparatem fotograficznym.

Absolwentka Collegium Da Vinci (kierunek Doradztwo i Coaching) oraz kursu akredytacyjnego ICF na ACC, WSG Coaching, WSB Zarządzanie, praktyk NLP oraz kilkudziesięciu kursów i warsztatów.
W ciągłym rozwoju szuka odpowiedzi na nurtujące pytania. 

Doświadczenie w sprzedaży, zarzadzaniu firmą, zarzadzaniu ZL, rekrutacji oraz coachingu managerskim i sprzedaży, prowadzeniu warsztatów, w ramach obowiązków służbowych zdobyła w ponad 20 firmach różnych branż  począwszy od akwizytora, agenta ubezpieczeniowego przez przedstawiciela handlowego, managera sprzedaży, KAM, kierownika działu, kierownika sieci sklepów, kierownika regionalnego, współwłaściciela firmy handlowej.

Obecnie freelancer, właściciel CST Coaching. Od 3 lat intensywnie zajmuje się coachingiem, szkoleniami w biznesie i z młodzieżą. Współpracuje w charakterze mentora z AIP Bydgoszcz. Po zrealizowanym rocznym projekcie „Coaching dla młodzieży” przy CEiPM OHP, została Partnerem na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim". Wyniki prac trafią do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, WUP, OHP i regionalnych instytucji rynku pracy.

Ma silne poczucie celu i skupia się na rozwiązaniach, co bardzo pomogło jej w trudnych momentach życia osobistego jak i w rozwoju zawodowym.

Uwielbia prace z drugim człowiekiem. Patrzeć jak rozwija się, zmienia, nie ważne czy to dziecko, manager, zagubiony rodzic, pracownik poszukujący własnej drogi, nastolatek, prezes firmy szukający właściwej strategii.

Po pracy, uwielbia wielogodzinne ciche „grzebanie” w ziemi, bliskość z naturą, medytacje, czytanie książek albo odjechaną imprezę w stylu transowym, wspinaczkę górską, godzinne opowieści nastoletniej córki o problemach egzystencjonalnych, wygłupy z synem, wyjazdy turystyczne z mężem.

Absolwentka studiów magisterskich na UAM  i  Collegium Da Vinci oraz podyplomowych na WSHiU. Właścicielka i twórca marek Rewolucja i Brain Solutions. Autorka kursów zawodowych przygotowanych dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Certyfikowana trener efektywnej nauki i szybkiego czytania, w ramach działalności marki Rewolucja stworzyła własny program efektywnej nauki. Szkoliła nauczycieli i dyrektorów wielkopolskich placówek oświatowych, a obecnie jako główny trener koordynuje projekt zakładający przeszkolenie z zakresu efektywnej nauki kadrę pedagogiczną poznańskich placówek oświatowych. Autorka Akademii Animatora, licznych projektów edukacyjnych, a także półkolonii fabularnych organizowanych Poznaniu od 7 lat obsługujących ponad 500 dzieci rocznie. Projektowała i realizowała warsztaty dla dzieci oraz rodziców  w wielu miejscach w Polsce.

Coach w procesie akredytacji International Coach Federation. Twórca cyklu spotkań coachingowych dla kobiet: Babki w proszku.

Wykładowca-praktyk Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej.
 
Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu projektowania systemów informatycznych.
 
Profesjonalista na styku IT i biznesu znający mechanizmy tworzenia dobrych relacji w zespole projektowym. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Centrali jednego z poznańskich Banków, gdzie nabierał doświadczenia do roli analityka procesów biznesowych oraz zarządzania projektami. Wyznaje zasadę, iż podstawowym krokiem na drodze prowadzącej do skutecznie funkcjonujących procesów jest ich analiza. Obecnie niezależny konsultant IT odpowiedzialny za realizację projektów w ujęciu całościowym.
 
Prywatnie wielki fan klubu piłkarskiego FC Barcelona oraz boksu amatorskiego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, politolog, medioznawca, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, International Communication Association, Visiting Scholar w University of Florida (2014). W latach 2008-2016 pracował jako adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, gdzie pełnił między innymi funkcję Kierownika Pracowni Badań Medioznawczych i Społecznych oraz promotora pierwszej w Polsce specjalności dziennikarskiej o profilu motoryzacyjnym.

Autor badań empirycznych i publikacji w obszarze mediów masowych, w tym mediów internetowych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie na problematyce zjawiska agenda-setting i rozwoju nowych technologii komunikowania. Organizator i współorganizator krajowych i zagranicznych konferencji medioznawczych. Kompetencje zawodowe nabywał między innymi w Niemczech, Portugalii, Estonii i Stanach Zjednoczonych. Były stypendysta Presse Club Dresden i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwukrotnie nagrodzony jako ekspert medialny (DSW). Wyróżniony także w plebiscycie Radia LUZ „Kubek dla Wykładowcy” na najsympatyczniejszego prowadzącego we Wrocławiu. 

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, specjalność: pedagogika medialna. Adiunkt w Collegium Da Vinci w Poznaniu, koordynator do spraw praktyk na kierunku Mediaworking.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany tutor, trener, metodyk szkoleń e-learningowych. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Edukacyjnych Zastosowań Mediów DSW.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół edukacji medialnej, edukacyjnych zastosowań mediów, psychologii nowych mediów, technologii ICT, e-learningu, marketingu internetowego, public relations, social mediów, dziennikarstwa online oraz problematyki społeczeństwa sieci.

 

Autorka wielu artykułów naukowych, a także monografii „Media studenckie w Polsce – geneza, ewolucja, rzeczywistość”.

Social Media Manager w Traffic Trends. Swoją przygodę z internetem rozpoczął w roli blogera w 2009 roku. Przy tej okazji pierwszy raz zetknął się z promocją w mediach społecznościowych i zaczął budować pierwsze społeczności. Doświadczenia wyniesione z tego okresu dały podwaliny pod pracę w Traffic Trends, gdzie od początku istnienia agencji rozwijał skrzydło social media - przez pierwszy okres będąc jedynym pracownikiem tego działu, a następnie budując wieloosobowy zespół. Tworzenie społeczności oraz aktywne zarządzanie nimi jest przedmiotem jego zawodowych działań już 6. rok i przez ten okres miał okazję pracować nad projektami komercyjnymi, ale także nad inicjatywami społecznymi, kulturalnymi oraz charytatywnymi. Tak różna specyfika odbiorców każdego z tych projektów pozwoliła na lepsze poznanie tego, co nazywać można społecznym kapitałem sieci. Głównym obszarem jego zainteresowań jest tworzenie strategii obecności i komunikacji w mediach społecznościowych, a także wykorzystywanie nowych narzędzi w promocji różnego rodzaju inicjatyw. Wykładowca na CDV od roku akademickiego 2015/2016.

HR Biznes Partner w Agencji Pracy Vector, który od 9 lat prowadzi procesy rekrutacji i selekcji na stanowiska średniego i wyższego szczebla z wykorzystaniem najnowszych technik pozyskiwania kandydatów oraz weryfikacji ich kompetencji. Ekspert HR przygotowujący i realizujący procesy Assessment i Developemnt Center dla firm w całej Polsce. Wykładowca akademicki w Collegium Da Vinci, gdzie opracowuje i realizuje moduły merytoryczne  z obszaru HR w tym m.in. rekrutacja i selekcja pracowników, AC/DC, coaching kariery. Trener HR,  rozwoju umiejętności osobistych i menedżerskich dla biznesu. Coach kariery, który poprzez konsultacje indywidualne wspiera swoich klientów w poszukiwaniu i zmiany kariery zawodowej.

Certyfikowany coach ACC ICF leadership&career coach, doradca zawodowy, doradca biznesu w ekonomi społecznej, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze marketingu i sprzedaży. Jest mentorem przygotowującym do egzaminu ACC w ramach ICF.

Współtwórczyni i właścicielka programu szkoleniowego dla coachów aprobowanego przez ICF Global - „Kluczowe kompetencje w praktyce profesjonalnego coacha (ACSTH)”. Dyrektor wielkopolskich struktur International Coaching Federation w latach 2012-2016, Członek Zarządu ICF od 2016 roku. 

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych indywidualnych, warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych.

W swojej pracy coachingowej koncentruje się na ludzkich nawykach, przekonaniach i wartościach. Pracuje przede wszystkim w obszarach tj. rozwój kompetencji menedżerów, przywództwo, poszukiwanie własnego stylu lidera, wzrost efektywności pracy liderów, definiowanie i wykorzystywanie własnych talentów.

W ramach funkcji doradcy biznesowego współtworzy podmioty ekonomii społecznej m. in. spółdzielnie socjalne w subregionie pilskim.

Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2000-2014 adiunkt w Zakładzie Pedeutologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
Zajmuje się badaniami interwencyjnymi i rozwojowymi inspirowanymi teorią kulturowo-historyczną, teorią działalności, pedagogiką dialogiczną i filozofią dialogu. Od wielu lat współpracuje z nauczycielami w projektach rozwojowych, wspiera osoby związane z szeroko rozumianą edukacją we wzmacnianiu ich kompetencji do bycia Autorem własnej praktyki zawodowej oraz kreowania nowych sposobów działań.
Od 2008 roku współpracuje w sieci badaczy International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR). W latach 2012-2014 sekretarz Forum Oświatowego.
Autorka i współautorka kilku książek i wielu artykułów naukowych.

Collegium Da Vinci jest otwarte na podejmowanie współpracy w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych. W związku z rozwojem oferty dydaktycznej Uczelnia poszukuje wykładowców z zakresu: Psychologii, Pedagogiki, Coachingu, Marketingu i PR, Zarządzania, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Mediaworkingu, Social Media, Reklamy, Grafiki, Informatyki, Matematyki.

Jeśli jesteś praktykiem i chciałbyś dzielić się swoją wiedzą ze studentami lub jesteś dydaktykiem z pasją i jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, prosimy o przesłanie CV wraz z załącznikami (szablon CV), na adres praca.dydaktyka@cdv.pl