ATW4.jpg

Jak patrzeć na dzieła plastyczne (historia sztuki)

Semestr I (nowa grupa)

[Zajęcia ilustrowane dziełami z historii sztuki]

 

Tematyka zajęć:

Natura obrazu:
Obrazy; opowiadają czy pokazują
Znaki i obrazy
Sposoby widzenia; obraz wyobrażony i obraz materialny
Typy obrazów; zwierciadlane, symbole, alegorie, wizualizacje, piktogramy

Budowa dzieła plastycznego:
Budowa dzieł plastycznego; tworzywo, forma, ikonografia
Dzieło; komunikat czy przekaz
Sposoby komunikacji wizualnej w sztuce
Kontekst dzieła sztuki
Jak opisywać sztukę

Vincent van Gogh, Most Langlois:
Analiza, kontekst, interpretacja

Kompozycja:
Kompozycja i piękno w świecie sztuki
Złoty podział, harmonia, proporcje, porządek
Reguły widzenia
Odmiany kompozycji; asymetria, hierarchia, rytm, otwarta
Techniki kompozytorskie; kontrapunkt, aleatoryzm, collage, palimpsest
Cechy podłoża kompozycji; płótno malarskie, papier, ekran

Przestrzeń:
Czym jest przestrzeń obrazu
Iluzja i głębia
Koncepcje przestrzeni w sztuce
Odmiany perspektywy; dwuwymiarowe, trójwymiarowe, aksonometria, krzywoliniowa, odwrócona
Historia perspektywy

Narracja:
Sposoby opowiadania obrazami; alegoria, mit, abstrakcja, ut pictura poesis
Przedstawienie czasu i trwania w sztukach wizualnych
Diachronia, linearność, retrospekcja, synchronia, cykliczność, chwila [twitter]
Współczesna narracje; kłącze i labirynt, internet
Hipertekst


Bibliografia:

 1. D’Alleva Anna, Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.
 2. Potocka Anna Maria, Estetyka kontra sztuka, Aletheia, Warszawa 2007.
 3. Eco Umberto, Historia piękna, Rebis, Warszawa 2005.
 4. Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2005.
 5. Tatarkiewicz Władysław, Historia Estetyki, tom 1-3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 6. Rzepińska Maria, Historia koloru, Arkady, Warszawa 2009.
 7. Kluszczyński Ryszard W., Sztuka interaktywna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 8. D’Alleva Anne, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.
 9. Dziamski Grzegorz, Sztuka po końcu sztuki, Arsenał, Poznań 2009.
 10. Książek Andrzej, Sztuka przeciw sztuce, Akme, Warszawa 2001.
 11. Szkołut Tadeusz, Awangarda, Neoawangarda, Postawangarda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
 12. Kandyński Wasyl, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996.
 13. Wysłouch Seweryna, Literatura a sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 14. Rynck Patric, Jak czytać malarstwo, Universitas, Kraków 2007.
 15. Ripa Cesare, Ikonologia, Universitas, Kraków 1998.
 16. Berger John, Sposoby widzenia, Aletheia, Warszawa 2008.
 17. Potocka Anna Maria, Jak patrzymy na sztukę, w: To tylko sztuka, Aletheia, Warszawa 2008.
 18. Hoffman Henryk, Podstawy kompozycji plastycznej, Politechnika Radomska, Radom 1998.
 19. Florenski Paweł, Odwrócona perspektywa, w: Kwartalnik Filmowy, nr 9-10. Warszawa 1995.
 20. Kępińska Alicja, Narracja kłącza, w: Sztuka w kulturze płynności, Arsenał, Poznań 2003.
 21. Werner Jerzy, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, PWN, Warszawa 1978.
 22. Foucault Michel, To nie jest fajka, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996.
 23. Sontag Susan, Przeciw interpretacji i inne eseje, Karakter 2012.

Semestr III

[Zajęcia ilustrowane dziełami z historii sztuki]

 

Tematyka zajęć:

Greckie malarstwo wazowe   /antyk/
Eksekias, VI p.n.e.

Giotto di Bondone    /gotyk/
Kaplica Scrovegnich, 1303-1306

Sandro Botticelli    /quattrocento /
Narodziny Wenus, 1484-1486

Pieter Bruegel    /renesans/
Przysłowia Niderlandzkie, 1559

El Greco    /manieryzm/
Pogrzeb hrabiego Orgaza, 1586-1588

Jan Vermeer    /barok/
Mleczarka, 1658-1661

Caspar David Friedrich, William Blake, William Turner   /romantyzm /

Claude Monet    /impresjonizm/
Boulevard des Capucines, 1873

Paul Cezanne    /postimpresjonizm/
Góra Sainte Victoire, 1904

Paul Gauguin    /prymitywizm/
Skąd przyszliśmy, Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?. 1897-1898

Pablo Picasso    / kubizm/
Sen, 1932

Rene Magritte. Marc Chagall. Giorgio De Chirico    /surrealizm/

Henri Matisse    /fowizm/
Czerwony pokój, 1908

 

Bibliografia:

 1. E. H. Gombrich, O sztuce, Rebis, Poznań 2009.
 2. Arcydzieła i mistrzowie, red. Christopher Della, Wydawnictwo Bosz, 2011.
 3. Maria Nowicka Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, PIW, 1988.
 4. John Boardman, Sztuka grecka, Via, Toruń 1999.
 5. Monika Girardi, Giotto, Rzeczpospolita, HPS, Warszawa 2006.
 6. Barbara Deimling, Botticelli, Taschen, Koln 1997.
 7. Rose-Marie i Rainer Hagen, Bruegel, Taschen, Koln 2005.
 8. Rosa Giorgi, El Greco, Rzeczpospolita, HPS, Warszawa 2006.
 9. Stefano Zuffi, Rembrandt, Rzeczpospolita, HPS, Warszawa 2006.
 10. Norbert Schneider, Vermeer, Ukryte emocje, Taschen, Koln 2005.
 11. David Wildenstein, Taschen Monet, Taschen, Koln 2014.
 12. Silvia Borghesi, Cezanne, Rzeczpospolita, HPS, Warszawa 2006.
 13. Volkmar Essers, Matisse, Taschen, Koln 2002.
 14. Walter Guadagnini, Henri Matisse, Życie i twórczość, Arkady, 2000.

 

 

Semestr V

[Zajęcia ilustrowane dziełami z historii sztuki]

 

Tematyka zajęć: 

Chronologia sztuki
Podział epok – starożytność, wieki średnie, nowożytność
Sztuka nowoczesna – modernizm, awangarda, postmodernizm
Wiek XX - awangarda, neoawangarda, transawangarda
Zmiana paradygmatów w sztuce XX i XXI wieku
Sztuka – Antysztuka [ready-mades]
Estetyka zachodu i wschodu [Zen, Wabi-sabi]
Definicje sztuki

Rysunek
Idee rysunku: disegno, projekt, studium, koncepcja, imaginacja
Środki artystyczne: punkt, linia, płaszczyzna
Techniki rysunkowe: ołówek, węgiel, tusz, pastel, sangwina, tablet
Historia rysunku: Villard de Honnecourt, S. Botticelli, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh;
Artyści współcześni: Qi Bashi, D. Hockney, W. Kentridge, K. Walker. R. Pettibon, J. Kozłowski, T. Dean, J. Mehretu, S. Bachli

Grafika
Historia grafiki – pierwsze grafiki w neolicie, Bliski Wschód, Japonia
Nowożytna Europa: A. Durer. Rembrandt van Rijn, F. Goya. G. W. Blake, G. B. Piranesi
W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej
Techniki: wypukłe, wklęsłe, płaskie, cyfrowe
drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, litografia, serigrafia
monotypia, druk cyfrowy
Warsztat i narzędzia: papier, prasa typograficzna
Grafika warsztatowa XX I XXI wieku: A. Beardsley, H. de Toulouse-Lautrec, E. Munch, P. Picasso, M. Chagall, S. Dali, A. Warhol, R. Rauschenberg, Banksy, K. Fluechtlinge

Rzeźba
Historia rzeźby – pierwsze figurki w paleolicie [28000 p.n.e.] antyk, rzeźba romańska i gotyk, renesans, wiek XIX [A. Rodin]
Relief i rzeźba pełna
Techniki rzeźbiarskie: odcisk, odlew, forma tracona, instalacja
Związki rzeźby z architekturą
Tworzywo: drewno, glina, gips, marmur, brąz, kwiaty, czekolada, śmieci
Rzeźba XX wieku: C. Brancusi, dadaizm, Nouveau Realisme, konceptualizm, minimalizm, Arte Povera, Land Art. M. Duchamp, J. Beuys
Rzeźba dzisiaj: New British Sculpture, Youn British Artist, Installation Art, Site-specific Art, rzeźba w przestrzeni publicznej
Artyści XXI wieku:
O. Eliasson, S. Starling, A. Kapoor, H. Haacke,
M. Hatoum, Ai Weiwei, A. Janine, M. Bałka, G. Penone, M. Dion,
R. Hazoume, S. Ivekovic, Kimsoja, Maya Lin, C. Meireles, V. Muniz, C. Parker,
M. Rakowitz, Y. Shonibare, Song Dong, R. Whiteread, K. Wodiczko, Zhang Huan

Malarstwo
Historia malarstwa nowoczesnego: P. Cezanne, kubizm, surrealizm, abstrakcja, pop-art., transawangarda
Współczesne poszukiwania w malarstwie: G. Richter, V. Komar & A. Melamid, M. Dumas, L. Tuymans, P. Doig, E. Peyton, Yan Lei, Neo Rauch
Pogranicze malarstwa: W. Laib, J. Turrel, P. Blanc, G. Amer, S. Falcone

Architektura 
Historia architektury: Grecja i Rzym, architektura romańska, gotyk, czasy nowożytne, Daleki Wschód
Materiały i techniki w sztuce budowania
Jan Gehl, Życie między budynkami, 1971
John Pawson, Minimum, 1996
Peter Zumthor, Myślenie architekturą, 2010
Współczesne style i koncepcje architektury: historycyzm, Art. Nouveau, Bauhaus, modernizm, architektura organiczna, High-Tech, postmodernizm, dekonstruktywizm, Green Architecture, New Urbanism
Architekci XX I XXI wieku: Le Corbusier, Mies van der Rohe, W. F. Lloyd, F. Ghery, Z. Hadid, D. Lebeskind, P. Eisenman, S. Ban, Herzog & Mueron, J. Nouvel, Snohetta, R. Piano, R. Rogers, N. Foster, B. Fuller, R. Venturi, J. Stirling, Hundertwasser

Fotografia
Historia fotografii – wiek XIX i XX: A. Stieglitz, L. Moholy-Nagy, A. Rodczenko, A. Kertesz, A. Renger-Patzsch, D. Lange, E. Weston, E. Atdet, W. Klein, R. Mapplethorpe, H. Cartier-Bresson
Camera obscura – poprzedniczka fotografii: Leonardo da Vinci, J. Vermeer
Techniki fotograficzne: dagerotypia, rayografia, fotografia barwna, cyfrowa
Studium i punctum, Roland Barhes, Światło obrazu,
Związki fotografii z malarstwem: E. Delacroix, J. A. D. Ingres, E. Degas, E. Manet, F. Picabia, D. Hockney, E. Peyton, P. Doig, L. Tuymans
Fotografia artystyczna i użytkowa
Współczesne tendencje w fotografii: R. Long, Hilla and Bernd Becher, A. Gursky, C. Sherman, G. Orozco, Sam Taylor-Johnson, R. Horn, T. Sthruth, J. Wall, W. Tillmans, S. Neshat, JR, A. Sala, Lee Yong Baek, D. Almond

Design
Historia sztuki użytkowej: Sztuka Grecji, Daleki Wschód, sztuka islamu, średniowiecze
Rzemiosło artystyczne i wzornictwo przemysłowe
Dziedziny designu: projektowanie wnętrz, projektowanie graficzne, ilustracja książkowa, plakat, moda, projektowanie ogrodów, sztuka kulinarna
Design i sztuka, Larry Shinner, The Invention of Art
Kierunki designu: Art. & Craft, Art. Nouveau, Bauhaus, De Stijl, organic design, styl skandynawski, Radical design, poetic practicity
Najnowsze trendy: nanotechnologia, DIY, self-design, reuse-recycling-rebuild,
3Dimention Technology
Projektanci XXI wieku: Ronan & Erwan Bouroullec, Fernando & Humberto Campana, I. Ferrer, U. Loesch, S. Sagmeister, T. Rehberger, Snoheta, Ferran Adria, Rene Redzepi, Bosch & Fjord, PET Lamp Abyssinia

      

Bibliografia:

 1. Pignatti Terisio, Historia rysunku, Od Altamiry do Picassa, Arkady, Warszawa 2006.
 2. Grabowski Beth, Fick Bill, Grafika, techniki i materiały, Universitas, Kraków 2011.
 3. New Perspectives in Painting, Vitamin P, Phaidon, London 2007Sontag Susan, O fotografii, Karakter, Kraków 2009.
 4. Barthes Roland, Światło obrazu, uwagi o fotografii, Wydawnictwo KR, 1996.
 5. Historia architektury, red. Jones Denna, Arkady, Warszawa 2015.
 6. Kotula Adam, Krakowski Piotr, Rzeźba współczesna, Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1985.
 7. Collins Judith, Sculpture Now, Phaidon, London 2007.
 8. Bhaskaran Lakhsmi, Design XX wieku. Główne nurty we współczesnym designie, ABE Dom Wydawniczy, 2008.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: 

mgr Dariusz Korbański - studia w latach 1985-87 UMCS w Lublinie / Instytut Wychowania Artystycznego /1987-91 PWSSP w Poznaniu / Wydział MGR /, dyplom z grafiki warsztatowej. Uprawia grafikę warsztatową i projektową, rysunek, plakat, fotografię i muzykę. Od 2008 prowadzi zajęcia w WSNHiD w Poznaniu w zakresie: rysunku, komunikacji wizualnej, analizy dzieła plastycznego, projektowania graficznego, sztuki użytkowej oraz konwersatorium na temat obrazu. Prowadził Pracownię rysunku w ramach Koła Naukowego Kulturoznawstwa, w latach 2009-2013 i organizowałem interdyscyplinarne plenery w Węgajtach. Jest wykładowcą na Studiach Podyplomowych WSNHiD, prowadzi zajęcia z kompozycji na Grafice Projektowej i rysunku odręcznego na Aranżacji Wnętrz.
Udział: / Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków 1997, Norynberga 1998, Rio de Janerio 1999, Polish Graphic in Japan 1999, Poznań 2003 /, prace m.in. w; /Muzeum Narodowe, Warszawa / oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą .

Praca dydaktyczna;

Pracownia rysunku, WSNHiD , 2008-2013; Rysunek i Grafika, Koło Naukowe Kulturoznawstwa, WSNHiD, 2009-2013; Rysunek Perspektywiczny, Podyplomowe Studia Aranżacji Wnętrz, WSNHiD, 2012-2014; Kompozycja, Studia Podyplomowe z Grafiki Projektowej, WSNHiD, 2010-2014

Od 1986 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Teatralnym Węgajty. Projekty etno-artystyczne; / Tuapse, Moskwa / Rosja /, Kosmacz, Huculszczyzna / Ukraina /, Nowica, / Łemkowszczyzna /, Berlin / Niemcy / oraz przedsięwzięcia muzyczne.

Udział w Festival Polonais en ille-et-Vilaine, / Festiwal Kultury Polskiej / Bretania, Francja 1997

Udział w Festiwalu Taller Oberts organizowane przez Stowarzyszenie Poetów w Tarragonie / Associacio Tallers Tarragona, Hiszpania / 2009, 2010, 2012.

W latach 2005-2008 koncerty z Kapelą Brodów, Festival Gennetines, Francja 2006

Współpracuję z Ośrodkiem " Pogranicze sztuk, kultur, narodów " w Sejnach w projekcie "Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy" 2013 w Krasnogrudzie.