InstytutEdukacjiEuropejskiej.jpg

Instytut Edukacji Europejskiej

Instytut Edukacji Europejskiej Sp. z o.o. jest założycielem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (od 2015r Uczelnia funkcjonuje pod nazwą Collegium Da Vinci) w Poznaniu. Uczelnia ta z kolei uruchomiła Szkołę Podstawową i Gimnazjum, a obecnie również Liceum ”Da Vinci”. Instytut poprzez swoje dalsze inwestycje jest także założycielem innej czołowej w Polsce uczelni niepublicznej – Uniwersytetu SWPS w Warszawie z oddziałami zamiejscowymi w Katowicach, Sopocie, Wrocławiu i Poznaniu, gdzie działa m.in. „School of Form”. W obu naszych uczelniach studiuje ponad 20 000 studentów. Obecnie kontynuowane są prace nad powołaniem pierwszego w Polsce niepublicznego, wielokampusowego uniwersytetu, który powstałby przez połączenie uczelni, których założycielem jest IEE. Udziałowcami spółki Instytut Edukacji Europejskiej są: Instytu Edukacji S.A. oraz Marian Marek Przybylski.

Siedziba IEE mieści się w budynku Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD). Poznańska uczelnia mieści się w jednym z najnowocześniejszych w Polsce obiektów dydaktycznych dysponując m.in. oryginalną, wielofunkcyjną Aulą Artis. Budynki zlokalizowane są w prestiżowym regionie w pobliżu Cytadeli, budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wnętrza wypełnione są unikatową kolekcją sztuki współczesnej.

WSNHiD

Misja

Misją Instytutu Edukacji Europejskiej jest wspieranie rozwoju firm i osób prywatnych. Nasze projekty kierujemy do kadry menadżerskiej każdego działu i szczebla zarządzania. Kształcimy konkretne umiejętności interpersonalne niezbędne do prawidłowego zarządzania firmą, własną pracą oraz personelem również instytucji państwowych i publicznych. Zwiększanie kompetencji pracowników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju każdej firmy i instytucji. Nasze programy edukacyjne tworzone są wspólnie z przedstawicielami strony zamawiającej, co ułatwia dostosowanie się do potrzeb partnerów.

Konwersatorium Europejsko – Samorządowe

Od 2006 roku realizujemy autorski projekt: Konwersatorium Europejsko – Samorządowe adresowany do pracowników instytucji samorządowych, publicznych i państwowych oraz firm prywatnych. Jego celem jest zdynamizowanie intelektualne personelu oraz integracja zespołów pracowniczych poprzez wspólne uczestnictwo w rozszerzaniu wiedzy i aktywności intelektualnej. Uczestnicy biorą aktywny udział w cyklu wykładów, głównie z dziedziny politologii, socjologii, historii, prawa, dyplomacji i zagadnień samorządowych. Spotykają się z czołowymi politykami, ludźmi kultury i szefami mediów.

Spotkania naukowe

Instytut Edukacji Europejskiej, w porozumieniu z jednostkami władzy samorządowej jest także pomysłodawcą i twórcą spotkań naukowych. W poszczególnych gminach noszą one nazwę np.:

  • Pobiedziskich Spotkań Akademickich,
  • Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwonaku czy też
  • Uniwersytetu Swarzędzkiego.

Te swoiste studia podyplomowe adresowane są do osób w wieku średnim, a w szczególności dla społeczności 50+. W przedstawianym projekcie zapewniamy najwyższy poziom profesorski, a także udział cenionych postaci z różnych dziedzin życia publicznego. Celem tych comiesięcznych wykładów jest zdynamizowanie intelektualne oraz integracja słuchaczy poprzez wspólne uczestnictwo w rozszerzaniu wiedzy i aktywności intelektualnej. Przyczynia się to także do bliższej konsolidacji absolwentów danego projektu wokół przedsięwzięć realizowanych przez gminę.

Prezes Marian Marek Przybylski Gościem Wieczoru WTK:

Projekty
  • IEE jest także współorganizatorem seminariów i wydarzeń odnoszących się do wybranych dziedzin życia publicznego adresowanych m.in. do środowiska społecznej odpowiedzialności biznesu, a także świata mediów.
  • Instytut był współorganizatorem konferencji poświęconej działalności byłego wicepremiera z okresu międzywojennego Eugeniusza Kwiatkowskiego. Konferencja odbyła się z okazji 15 – lecia działalności Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego. Wzięli w niej udział m.in. wicepremier Waldemar Pawlak i wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak.
  • Instytut był organizatorem seminarium pod tytułem: „Dziennikarstwo: Nostalgia i rzeczywistość”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się adresowana do społeczności akademickiej, studentów i świata mediów konferencja pod tytułem: „Media 2010: Dwadzieścia lat po PRL-u” zorganizowana przy współudziale SWPS. Sesja podczas której wykłady wygłosili m.in.: prof. dr hab. Piotr Pawełczyk, red. Grzegorz Miecugow i Marian Marek Przybylski została udokumentowana w postaci specjalnego wydawnictwa Uczelnianego.
  • Akademia Regionów to cykl wykładów organizowanych przez Instytut Edukacji Europejskiej, poświęconych tematyce rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz wpływu tych dziedzin życia na rozwój regionu w ujęciu historycznym i społecznym, nad którym honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Galeria:


Marian Marek Przybylski – Prezes Instytutu Edukacji Europejskiej

Dziennikarz, wydawca prasy, inwestor mediowy, absolwent studiów technicznych i politologicznych.

Prezes i udziałowiec Instytutu Edukacji Europejskiej. Instytut jest założycielem Collegium Da Vinci (dawniej Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu) oraz posiada 72 procent udziałów w projekcie Uniwersytet SWPS. Przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel Telewizji WTK w Poznaniu. Udziałowiec Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” w Warszawie.

W latach 1989-2005 współwłaściciel, prezes Zarządu i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej „Głos Wielkopolski”, która w 1996 roku założyła Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci). W latach 1989-2002 prezes Spółdzielni Dziennikarskiej „Głos”, a w latach 1990-1994 członek Zarządu Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” w Warszawie. W latach 1990-tych współwłaściciel stacji radiowych: Klasyka FM, Jazz FM, Kiss FM i Telewizji ES, oraz wydawca trzech dzienników i ok. 20 tygodników.

W „Głosie Wielkopolskim” ustanowił Nagrodę Pracy Organicznej, przyznawaną wybitnym osobistościom życia publicznego. Otrzymali ją m.in. Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski, Stanisław Barańczak, Stefan Bratkowski, Teatr Ósmego Dnia. Stworzył instytucję „Obiadów w Głosie”.
W ciągu 15 lat wzięło w nich udział ok. 200 osobistości, wśród nich prezydenci, premierzy i ludzie sztuki, tacy jak m.in. Günter Grass, Bułat Okudżawa, Jehudi Menuhin, Mikis Theodorakis, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda. Oprócz publikacji w „Głosie Wielkopolskim” ukazało się 6 tomów książkowych z zapisami Obiadów.

Współzałożyciel i członek pierwszego Zarządu Izby Wydawców Prasy, członek honorowy Business Center Club, członek Rady Mentorów Konfederacji Lewiatan, członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego.

Współzałożyciel Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Stworzył kolekcję sztuki „Obszar Prywatny” (zawierający prace m.in. takich artystów jak Nowosielski, Modzelewski, Pągowska, Fałat, Kulisiewicz, Dwurnik, Piotrowicz). Odznaczony przez premiera Jerzego Buzka tytułem „Mecenas Kultury”. Członek Rady Programowej Teatru Polskiego w Poznaniu.

Od kilku lat, poprzez Instytut Edukacji Europejskiej, organizuje cykl wykładów akademickich w ramach projektu Konwersatorium Europejsko-Samorządowe adresowanego do kadry kierowniczej instytucji publicznych, a także wykłady akademickie dla słuchaczy otwartych obywatelskich uniwersytetów z Poznania i Wielkopolski.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz najważniejszymi regionalnymi wyróżnieniami jak: Wielka Złota Pieczęć Miasta Poznania, Medal Ad Perpetuam Rei Memoriam wojewody wielkopolskiego, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Uhonorowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego tytułem Lider Pracy Organicznej.

"Prowadzenie współczesnej działalności gospodarczej wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy uzupełniający swoją wiedzę to często największy atut firm i instytucji państwowych oraz samorządowych. Dla tych z Państwa, którzy podobnie jak my postrzegają kierunki rozwoju pracownika oferujemy udział, w Konwersatorium Europejsko – Samorządowym lub proponujemy stworzenie indywidualnego cyklu dla Państwa firmy.

Budowanie więzi wśród mieszkańców danej miejscowości a także tworzenie efektywnego forum wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń poprzez spotkania akademickie. Co jednak ważniejsze korzystanie z rozwoju naukowego i poszerzenia wiedzy to oferta dla samorządu, któremu oferujemy połączenie inspiracji wiedzą uniwersytecka i spotkań z ciekawymi ludźmi w danej miejscowości.

W realizacji m.in. tych idei mogą Państwu pomóc akademickie projekty edukacyjno – szkoleniowe Instytutu Edukacji Europejskiej do których serdecznie zapraszamy. Oferując udział w projektach edukacyjnych realizowanych przy pomocy kilkusetosobowej kadry wykładowców akademickich oraz nowoczesnym obiekcie edukacyjnym chcemy aby uczestnicy naszych przedsięwzięć słuchając wykładowców wybitnych profesorów mieli odczucie, że ponownie znaleźli się na uniwersytecie.

Z takim przekonaniem zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszych projektach."

 

Marian Marek Przybylski
Prezes Zarządu Instytutu Edukacji Europejskiej

Galeria:


Instytut Edukacji Europejskiej
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Anna Pawlak

tel.  61 27 11 011
fax: 61 27 11 199