01_podyplomowe.png

Instruktor teatralny
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

Od wielu lat przeżywamy pedagogiczno – artystyczną  przygodę zarażania dzieci  magią teatru. W tym czasie udało nam się spełnić dwa niezwykłe marzenia.
Pierwsze: wymyśliliśmy i zbudowaliśmy szkolę o profilu teatralnym, która od 22 lat przygotowuje dzieci i młodzież do twórczego życia.
Drugie: we wrześniu 2013 roku odsłoni kurtynę zbudowany przy szkole teatr.
Teraz przyszedł czas na marzenie trzecie. Chcemy zarażać „teatralnym wirusem” tych, którym podobnie jak nam, w duszy gra.

Elżbieta Drygas i Jerzy Hamerski,
Twórcy artystycznej szkoły i teatru „Łejery” 

 

Dla kogo?

Kierunek jest adresowany do nauczycieli, pedagogów i pracowników ośrodków kultury, szpitali, świetlic szkolnych, wiejskich i socjoterapeutycznych; którzy chcieliby pracować z dziecięcymi, młodzieżowymi bądź dorosłymi grupami teatralnymi. Osób, które będą umiały i chciały zorganizować kurs, zajęcia teatralne dla młodych adeptów sztuki teatralnej.


Cel

Celem podyplomowych studiów Instruktor teatralny jest kształcenie twórczych nauczycieli i osób pracujących lub mających zamiar pracować z grupami teatralnymi (dziecięcymi, młodzieżowymi, dorosłymi) w szkołach, ośrodkach kultury, szpitalach, świetlicach szkolnych, wiejskich, socjoterapeutycznych).

Studia kształcą w zakresie:

 • prowadzenia teatrów dzieci, młodzieży, teatrów amatorskich ludzi dorosłych,
 • prowadzenia edukacji teatralnej i kulturalnej,
 • prowadzenia kursów i zajęć teatralnych, 
 • stosowania form teatralnych w dydaktyce i wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży.

Studia mają na celu przygotowanie pedagogów – instruktorów teatralnych, którzy realizując bardzo dobre warsztatowo spektakle teatralne i imprezy kulturalne nie będą traktowali ich jako cel, ale przede wszystkim jako środek do wszechstronnego rozwoju swoich podopiecznych.

Studia są efektem współpracy Collegium Da Vinci w Poznaniu z Ośrodkiem Edukacji Teatralnej przy Zespole Szkół nr 4 Łejery w Poznaniu. Zajęcia teatralne będą się odbywały zarówno w budynku CDV, jak i nowo powstałej profesjonalnej sali teatralnej w Zespole Szkół „Łejery”.

Zobacz, jak uczymy!

Partner

ŁejeryStowarzyszenie Łejery, powstało w 1994 roku z dwóch ważnych powodów: pierwszym było wsparcie szkoły w rozwijaniu jej programu autorskiego; tzw. „łejerskiej pedagogiki”, drugim poszukiwanie siedziby dla Szkoły. W marcu 1995 roku, po uprzednim rozebraniu budynku szkolnego w holenderskim Mierlo przez rodziców i nauczycieli łejerskich, ruszyła do Poznania kawalkada kilkunastu tirów. Zatrzymała się w parku na Cytadeli. Tu rok później, uroczyście otwarto artystyczną Szkołę Podstawową nr 83 „Łejery”.

Zapał Stowarzyszenia do budowania powrócił w 2006 roku. Postanowiono dobudować do szkoły teatr. Po siedmiu latach, uporczywych  starań rodziców i nauczycieli, przy wsparciu Centrum Sztuki Dziecka i decyzji Rajców Miasta Poznania, realizuje się drugie marzenie Łejerów - przy szkole  buduje się  teatr, a właściwie Ośrodek Edukacji Teatralnej. We wrześniu 2013 roku zabrzmiał w nim pierwszy gong.

Zapowie on następny etap działalności Stowarzyszenia, czyli programowe otwarcie na dzieci, młodzież i dorosłych naszego miasta. Oto niektóre propozycje Stowarzyszenia:

 • „Aktorzy przyjechali” - projekt edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnej,
 • „Instruktor teatralny” - studia podyplomowe dla twórczych nauczycieli i wychowawców organizowane wespół z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa,
 • „Weekendy z poznańską famułą” czyli rodzinne, sobotnio- niedzielne spotkania  ze sztuką.

Jerzy Hamerski, Prezes Stowarzyszenia Łejery

Program

1. Emisja głosu i kultura słowa (9 godz.)

 • Zasady higieny głosu i prawidłowej emisji, korzystanie z rezonatorów mowy
 • Prawidłowe ustawienie głosu i zasady naturalnej emisji dźwięku
 • Artykulacja (dykcja) – prawidłowa wymowa głosek
 • Diagnozowanie i korekta błędów wymowy, złych nawyków oddechowych, artykulacyjnych i dykcyjnych

2. Interpretacja wiersza i prozy (9 godz.)

 • Dobór tekstów na konkursy recytatorskie i festiwale teatralne
 • Budowa wiersza (wers, rytm, rym, średniówka, klauzula itp.)
 • Ćwiczenia interpretacyjne
 • Środki i metody recytacji (zwracanie uwagi na znaki przystankowe, stosowanie pauz, zmiennego tempa, zmiennych emocji, uwzględnianie podziału na całostki znaczeniowe, zwracanie uwagi na przerzutnie itp.)
 • Ćwiczenia w interpretacji wybranych wierszy i fragmentów prozy.

3. Praca z piosenką (9 godz.)

 • Dobór piosenek dostosowanych pod względem tekstu i muzyki do wieku i możliwości wokalnych
 • Podstawy metodyki nauczania piosenki
 • Ćwiczenia prawidłowego wykonywania piosenki
 • Zasady pisania tekstu do istniejącej muzyki i muzyki do tekstu

4. Podstawy ruchu scenicznego, tańca i teatru pantomimy (15 godz)

 • Ruch jako świadomość przestrzeni scenicznej
 • Zasada pozycji „w trzech czwartych” i poruszania się po łuku
 • Stylizacja ruchu scenicznego w zależności od różnych konwencji i epok
 • Ciało aktora w zastępstwie języka i słowa
 • Zastępowanie gestem i ruchem dialogu
 • Wyrażanie stanów uczuciowych
 • Gest i postawa ciała jako komentarz do sytuacji

5. Praca nad scenariuszem (18 godz.)

 • Scenariusz (egzemplarz reżyserski) a dramat
 • Budowanie opowieści teatralnej
 • Budowanie postaci scenicznych
 • Adaptacje tekstów literackich
 • Improwizacje teatralne

6. Gry dramatyczne i drama (15 godz.)

 • Istota dramy
 • Techniki dramy
 • Gry dramatyczne w realizacji spektaklu
 • Drama jako jeden ze sposób tworzenia scenariusza spektaklu
 • Zastosowanie gier dramatycznych i dramy w wychowaniu i nauczaniu

7. Organizacja imprez szkolnych i kulturalnych (15 godz.)

 • Wychowawcze, artystyczne i poznawcze elementy imprezy
 • Etapy przygotowania imprezy
 • Konstruowanie scenariusza, dramaturgia imprezy
 • Oprawa plastyczna imprezy

8. Reżyseria różnych form teatru (32 godz.)

 • Wprowadzenie do reżyserii - sceny i scenariusz
 • Inscenizacja wierszy i piosenek
 • Reżyseria teatru dramatycznego w teatrze amatorskim
 • Reżyseria teatru groteski
 • Reżyseria teatru formy, animacji i lalki
 • Reżyseria teatru plastycznego
 • Reżyseria teatru ruchu i zabawy

9. Scenografia w teatrze (9 godz.)

 • Dekoracja i jej funkcje
 • Kostium
 • Rekwizyt
 • Światło w teatrze (ogólne, kontrowe, dopełniające, detalu), efekty świetlne
 • Maszyneria efektów specjalnych

10. Muzyka w spektaklu i jej funkcje (9 godz.)

 • Muzyka ilustracyjna
 • Muzyka budująca klimat
 • Muzyka dramatyczna – podkreślająca akcję
 • Muzyka komentująca
 • Dramaturgia ciszy
 • Plany dźwiękowe w teatrze
 • Muzyka na żywo
 • Muzyka z offu

11. Metodyka pracy z zespołami teatralnymi (10 godz.)

 • Przedszkolaków
 • Dziecięcymi w wieku szkolnym
 • Młodzieżowymi – gimnazjum i liceum
 • Seniorami
 • Osobami niepełnosprawnymi

12. Warsztat dyplomowy (30 godz.)

 • Przygotowanie scenariusza mini-spektaklu (etiudy teatralnej, inscenizacji wiersza, piosenki, fragmentu spektaklu dramatycznego)
 • Przygotowanie inscenizacji
 • Prezentacja i oglądanie spektakli przygotowanych przez słuchaczy
 • Podsumowanie i ocena spektaklu
Organizacja nauki

Studia trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 oraz w Zespole Szkół „Łejery” przy ul. Brandstaettera 4.

Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z wyznaczonych przedmiotów, aktywne uczestnictwo w minimum 80% zajęć oraz przygotowanie projektu i realizacja spektaklu stanowiącego egzamin końcowy na studiach. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.

Wykładowcy

Kadrę kierunku stanowią doświadczeni pedagodzy oraz instruktorzy teatralni z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami teatralnymi. Na co dzień współpracujący ze szkołą teatralną oraz Stowarzyszeniem „Łejery”. Zajęcia prowadzą również wykładowcy CDV kierunku Pedagogika, którzy swoje bogate doświadczenie dydaktyczne łączą z praktyką. W gronie wykładowców są również osoby zawodowo zajmujące się pracą w teatrach: aktorzy, choreograf , scenograf i kompozytor mający na swych kontach realizację wielu spektakli. Należą do nich m.in.: Mariusz Matuszewski, Juliusz Stańda, Jacek Zagajewki.

Kierownikami merytorycznymi studiów oraz autorami programu są:

 • Elżbieta Drygas - pedagog, instruktor teatralny, współtwórca autorskiej szkoły teatralnej „Łejery”, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie (Instytut Edukacyjny) i „Millenium” w Gnieźnie. Prowadzi Studencki Teatr „Leżak” w PWSZ w Lesznie (fakultet) oraz wiele kursów dla nauczycieli o tematyce wychowania i nauczania przez sztukę, organizowanych przez ODN m.in. w Poznaniu, Katowicach, Bielsku-Białej, Szczecinie i Gorzowie Wlkp. Twórca edukacyjnych programów telewizyjnych (np.: cykli „Wyłącz telewizor”, „Spotkania z lokomotywą” czy „Śpiewanki rodzinne” - TVP1). Publikacje: m.in. autorka książki pt: „Scenariusze gotowych lekcji aktywizujących”.
 • Jerzy Hamerski - pedagog, instruktor teatralny, współtwórca autorskiej szkoły teatralnej „Łejery”, wykładowca UAM, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie (Instytut Edukacyjny) i „Millenium” w Gnieźnie. Prowadzi Studencki Teatr „Leżak” w PWSZ w Lesznie (fakultet) oraz wiele kursów dla nauczycieli o tematyce wychowania i nauczania przez sztukę, organizowanych przez ODN m.in. w Poznaniu, Katowicach, Bielsku-Białej, Szczecinie i Gorzowie Wlkp. Twórca edukacyjnych programów telewizyjnych (np.: cykli „Wyłącz telewizor”, „Spotkania z lokomotywą” czy „Śpiewanki rodzinne” w TV1). Publikacje: m.in. autor książki pt: „Gotowe scenariusze imprez szkolnych”.
Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2016/2017
Nazwa kierunku 1 rata2 raty10 rat
 Instruktor Teatralny  4 400 zł  2 200 zł  440 zł

 

zapisz się

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!