Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Dążymy do tego, aby studia w Collegium Da Vinci były dostępne dla każdego, dlatego eliminujemy wszelkie bariery, które mogłyby uniemożliwić osobom z niepełnosprawnością korzystanie z naszej uczelni. Jesteśmy uczelnią pozbawioną barier architektonicznych, otwartą na indywidualne potrzeby każdego studenta bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się w  budynku przystosowanym do potrzeb i ograniczeń wynikających z indywidualnych dysfunkcji (podjazdy, szerokie windy, przystosowane toalety, nagłośnienie sal, szerokie korytarze, sale opisane za pomocą Alfabetu Braille’a).

Rzecznikiem praw studentów z niepełnosprawnością jest Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi i na zewnątrz. 

Collegium Da Vinci Uczelnia bez barier architektonicznych - wybierz się na wirtualną wycieczkę po CDV!