Idea Seminarium

Seminarium skierowane  jest do doktorantów i młodych doktorów (pracowników niesamodzielnych) zainteresowanych w szczególności problematyką mediów, komunikacji społecznej, a także szeroko pojętej edukacji medialnej.

Seminarium służy pracy nad materiałem naukowym, ewaluacji materiału naukowego i ewentualnemu dopracowaniu jego treści przy współudziale doświadczonego eksperta naukowego.

Seminarium polega na pracy w małych grupach roboczych pod kierunkiem doświadczonych naukowców. Przedmiotem pracy w trakcie spotkania stają się przesłane wcześniej szkice lub projekty, artykuły będące w trakcie powstawania (working papers), wstępne raporty itp., z którymi z wyprzedzeniem zapoznają się wszyscy członkowie grupy.

Uczestnicy zostają dobrani według podobieństwa tematyki, perspektywy badawczej lub wykorzystywanych metod badawczych. Pod kierunkiem ekspertów i we współpracy
z osobami realizującymi podobne badania mają okazję wspólnie przeanalizować konkretne zagadnienia związane z dalszą pracą.