Harmonogram (ważne daty)

31.05.2017 Nadsyłanie zgłoszeń 
10.06.2017  Weryfikacja zgłoszeń 
15.09.2017 Nadsyłanie tekstów na Seminarium 
15.10.2017  Ogłoszenie programu
10.11.2017  III Seminarium (Collegium da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, Poznań)
15.02.2018 Przesyłanie tekstów do publikacji