grafika_grafika.png

Grafika
Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dlaczego warto?

Kierunek Grafika składa się w 80% z zajęć praktycznych. Już na pierwszym roku poznasz tajniki warsztatu malarsko-rysunkowego, rzeźbiarskiego, zasad projektowania graficznego oraz obsługi programów graficznych. Wyróżnia nas nowatorskie spojrzenie na grafikę. W nauczaniu łączymy znajomość nowoczesnych programów graficznych z klasycznym warsztatem malarstwa i rzeźby.

Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że absolwenci Collegium Da Vinci znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów lub kontynuują pracę rozpoczęta w trakcie nauki.

Specjalizacje:
 • Animacja i grafika interaktywna
  Film animowany / publikacje multimedialne / animacja graficzna / fotografia dokumentalna / animacja w reklamie i sztuce
 • Grafika wydawniczo - reklamowa
  Projektowanie graficzne w  reklamie / identyfikacja wizualna / komunikacja wizualna / fotografia reklamowa / grafika wydawnicza
Zobacz, jak wyglądają warsztaty z produkcji dżwięku w CDV!

Partnerzy kierunku:
B2 net
3R studio
Natalii - dukarnia etykiet
Studio 68
WTK
Morski Studio
European Media Group
Sousou Studio
Atuty:
 • Wyjątkowy program nauczania obejmuje pełen zakres wiedzy z obszaru grafiki projektowej na dwóch specjalizacjach: grafika wydawniczo-reklamowa oraz animacja i grafika interaktywna.
 • Zajęcia prowadzą uznani artyści, dydaktycy z bogatym dorobkiem artystycznym (m.in. wykładowcy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, praktycy z branży kreatywnej).
 • 80% zajęć ma charakter praktyczny. Więdzę i doświadczenie zdobywasz podczas warsztatów, ćwiczeń, praktyk i plenerów. Do Twojej dyspozycji są pracownie rysunku, rzeźby, laboratoria komputerowe z najnowszym oprogramowaniem graficznym.
 • W ramach tzw. pracowni wizytujących, naszą Uczelnię odwiedzają znani artyści, designerzy, graficy oraz wykładowcy z innych Uczelni.
 • Galeria 2PR, to wyjątkowe miejsce na terenie uczelni, w którym w ramach cyklicznych wystaw prezentujemy prace naszych studentów i absolwentów (“Rysunki na marginesie”, “Męska Twarz”, “3TAM_NA_JEŻYCKIM#1”, “Przełam się!”) oraz znanych artystów (m.in. Ryszard Horowitz, Rosław Szaybo, Ada Buchholc, Katarzyna Bogucka).
 • Masz wpływ na swoją ścieżkę nauczania! Oprócz obowiązkowych przedmiotów, możesz wybrać dodatkowe 3 kursy po 50 godzin, spośród innych kierunków i specjalizacji z oferty Uczelni.

Jesteśmy partnerem 9. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator 2016 oraz współorganizatorem prestiżowego konkursu Art Of Packaging. 

Twoja wiedza:
 • Komunikacja wizualna - praktyczne umiejętności formułowania i wyrażania treści komunikatu w różnych obszarach projektowania graficznego.
 • Niezbędna w procesie twórczej kreacji wiedza z zakresu historii sztuki i grafiki, estetyki, psychofizjologii widzenia, marketingu i reklamy.
 • Umiejętność obsługi najnowszego, profesjonalnego oprogramowania umożliwiającego tworzenie obrazu statycznego oraz dynamicznego (Adobe Master Collection, 3Dmax, itp.)
 • Grafika wydawnicza - umiejętność projektowania form wydawniczych, systemów identyfikacji wizualnej, krojów liter oraz realizacji animacji graficznej, obrazu fotograficznego, multimedialnej interaktywnej infografiki i filmu animowanego.
 • Znajomość technik graficznych umożliwiających kreacje artystyczną, technik poligraficznych oraz umiejętność przygotowania materiału graficznego do druku.
Przykładowe przedmioty:
 • Przedmioty ogólnoplastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, działania i struktury wizualne, podstawy projektowania graficznego, warsztaty komputerowe, komunikacja wizualna.
 • Grafika wydawniczo-reklamowa: plakat i ilustracja wydawnicza, znak i identyfikacja wizualna, typografia, liternictwo, fotografia reklamowa, filozofia, grafika wydawnicza.
 • Animacja i grafika interaktywna: film animowany, animacja graficzna, publikacje multimedialne, animacja interaktywna, animacja w reklamie i sztuce.
Miejsca pracy:

Będąc absolwentem kierunku grafika, możesz podjąć pracę w:

 • agencjach interaktywnych i wydawniczych,
 • studiach projektowych,
 • instytucjach i ośrodkach kultury (muzea, teatry, galerie sztuki),
 • agencjach artystycznych,
 • działach graficznych przedsiębiorstw i urzędów,
 • firmach IT oraz firmach zajmujących się projektowaniem gier komputerowych,
 • działach marketingu (jako ilustrator, grafik, czy brand manager).
Po ukończeniu grafiki w CDV będziesz mógł znaleźć zatrudnienie, jako:

grafik kreatywny, specjalista ds. komunikacji wizualnej, grafik 2D, designer 3D, specjalista ds. DTP, screen designer, art director, web designer, specjalista ds. animacji, ilustrator, brand manager


Średnie wynagrodzenie grafika 3D wynosi 4400 zł, grafika 2D 3700 zł,
a animatora 4700 zł netto (źródło: polygamia.pl).


Zobacz Show Real z pracami studentów przygotowanymi w pracowni animacji graficznej pod okiem dr hab. Wojciecha A. Hoffmanna.

Studia stacjonarne


Semestr Igodziny
Moduł ogólny I 20
Moduł wychowanie fizyczne I 20
Psychofizjologia widzenia 25
Warsztaty artystyczne malarstwo i rysunek I 100
Warsztaty artystyczne rzeźba i struktury wizualne I 50
Warsztaty graficzne I 100
Podstawy kompozycji i infografiki I 100
Semestr IIgodziny
Moduł wychowanie fizyczne II 20
Moduł językowy I 40
Moduł technologiczny I 15
Warsztaty artystyczne malarstwo i rysunek II 100
Warsztaty artystyczne rzeźba i struktury wizualne II 100
Warsztaty graficzne II 100
Podstawy kompozycji i infografiki II 50
Semestr IIIgodziny
Moduł językowy II 40
Moduł technologiczny II 15
Warsztaty fotograficzne I 50
Historia sztuki 50
Filozofia i estetyka 50
Narzędzia projektowania graficznego I 50
Moduł specjalizacyjny 50
Moduł specjalizacyjny 50
Semestr IVgodziny
Moduł językowy III 40
Moduł międzykierunkowy I (lato) 50
Warsztaty fotograficzne II 50
Historia grafiki i designu 50
Narzędzia projektowania graficznego II  50
Moduł specjalizacyjny 50
Moduł specjalizacyjny 50
Semestr Vgodziny
Moduł specjalizacyjny 50
Moduł specjalizacyjny 50
Moduł międzykierunkowy II (zima) 50
Semiotyka i socjologia reklamy 50
Pracownia wizytująca 50
Praktyki zawodowe 120
Semestr VIgodziny
Moduł specjalizacyjny 50
Moduł specjalizacyjny 50
Moduł międzykierunkowy III (lato) 50
Podstawy ekonomii i wiedza prawna w działalności artystycznej 50
Egzamin dyplomowy -
Grafika wydawniczo-reklamowagodziny
Plakat, ilustracja wydawnicza i identyfikacja wizualna I 50
Typografia i liternictwo I 50
Plakat, ilustracja wydawnicza i identyfikacja wizualna II 50
Typografia i liternictwo II 50
Plakat, ilustracja wydawnicza i identyfikacja wizualna III 50
Typografia i liternictwo III 50
Plakat, ilustracja wydawnicza i identyfikacja wizualna IV 50
Typografia i liternictwo IV 50
Pracownia wizytująca 50
Animacja i grafika interaktywnagodziny
Film animowany i animacja graficzna I 50
Publikacje multimedialne i animacja interaktywna I 50
Film animowany i animacja graficzna II 50
Publikacje multimedialne i animacja interaktywna II 50
Film animowany i animacja graficzna III 50
Publikacje multimedialne i animacja interaktywna III 50
Film animowany i animacja graficzna IV 50
Publikacje multimedialne i animacja interaktywna IV 50
Pracownia wizytująca  50

Studia niestacjonarne


Semestr Igodziny
Moduł ogólny I 20
Psychofizjologia widzenia 23
Warsztaty artystyczne malarstwo i rysunek I 60
Warsztaty artystyczne rzeźba i struktury wizualne I 30
Warsztaty graficzne I 60
Podstawy kompozycji i infografiki I 60
Semestr IIgodziny
Moduł wychowanie fizyczne 10
Moduł językowy I 30
Moduł technologiczny I 15
Warsztaty artystyczne malarstwo i rysunek II 60
Warsztaty artystyczne rzeźba i struktury wizualne II 60
Warsztaty graficzne II 60
Podstawy kompozycji i infografiki II 30
Semestr IIIgodziny
Moduł językowy II 30
Moduł technologiczny II 15
Warsztaty fotograficzne I 30
Historia sztuki 30
Filozofia i estetyka 30
Narzędzia projektowania graficznego I 30
Moduł specjalizacyjny 30
Moduł specjalizacyjny 30
Semestr IVgodziny
Moduł językowy III 30
Moduł międzykierunkowy I (lato) 30
Warsztaty fotograficzne II 30
Historia grafiki i designu 30
Narzędzia projektowania graficznego II 30
Moduł specjalizacyjny 30
Moduł specjalizacyjny 30
Semestr Vgodziny
Moduł specjalizacyjny 30
Moduł specjalizacyjny 30
Moduł międzykierunkowy II (zima) 30
Semiotyka i socjologia reklamy 30
Pracownia wizytująca 30
Praktyki zawodowe 120
Semestr VIgodziny
Moduł specjalizacyjny 30
Moduł specjalizacyjny 30
Moduł międzykierunkowy III (lato) 60
Podstawy ekonomii i wiedza prawna w działalności artystycznej 30
Egzamin dyplomowy -
Grafika wydawniczo-reklamowagodziny
Plakat, ilustracja wydawnicza i identyfikacja wizualna I 30
Typografia i liternictwo I 30
Plakat, ilustracja wydawnicza i identyfikacja wizualna II 30
Typografia i liternictwo II 60
Plakat, ilustracja wydawnicza i identyfikacja wizualna III 30
Typografia i liternictwo III 30
Plakat, ilustracja wydawnicza i identyfikacja wizualna IV 30
Typografia i liternictwo IV 30
Pracownia wizytująca 30
Animacja i grafika interaktywnagodziny
Film animowany i animacja graficzna I 30
Publikacje multimedialne i animacja interaktywna I 30
Film animowany i animacja graficzna II 30
Publikacje multimedialne i animacja interaktywna II 30
Film animowany i animacja graficzna III 30
Publikacje multimedialne i animacja interaktywna III 30
Film animowany i animacja graficzna IV 30
Publikacje multimedialne i animacja interaktywna IV 30
Pracownia wizytująca 30
 

Prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
Pełnomocnik rektora ds. grafiki

„Dynamiczny rozwój cywilizacyjny, a wraz z nim nieustanny potok informacji stwarza nieograniczone zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie komunikacji wizualnej. Umiejętność formułowania i artykułowania treści komunikatu oraz tworzenia przejrzystej i uporządkowanej multimedialnej struktury informacji wizualnej w różnych obszarach ludzkiej działalności – to wizytówka naszych absolwentów”.

Bartosz Choryan
Absolwent grafiki, ilustrator 

„Swoją przyszłość wiążę z zawodem grafika kreatywnego. Dlatego też bardzo cenię sobie zajęcia w różnych pracowniach, tym bardziej że zawsze możemy liczyć na wsparcie naszych wykładowców w procesie projektowania i wskazanie nam nowych rozwiązań. Wszechstronne przygotowanie otwiera przed nami szerokie perspektywy na rynku pracy”.

Dr Wojciech Janicki
Wykładowca CDV, pracownia identyfikacji wizualnej

„Studenci grafiki mają szansę obcowania z kulturą wizualną poznając istotę różnych dziedzin sztuki, by następnie rozwijać myślenie projektowe w zaawansowanych realizacjach grafiki użytkowej. Podstawowy zakres umiejętności zdobytych podczas studiów na kierunku grafika to opanowanie warsztatu pracy, poczynając od tradycji akademickiej (rysunek, malarstwo, rzeźba) aż po profesjonalne oprogramowanie komputerowe (pakiet Adobe). Zdobyte doświadczenie pozwala na kształtowanie autorskich rozwiązań i przygotowanie do samodzielnej pracy.”

Zuzanna Głownia
studentka II roku Grafiki

„Grafika to wspaniały kierunek na CDV nie tylko ze względu na zajęcia, które pozwalają rozwijać umiejętności ale ze względu na to jak wiele jako człowiek się na nich nauczyłam. Wykładowcy są tu naprawdę wyjątkowi, najlepsi z najlepszych, niektórzy z nich stali się bardzo ważnymi postaciami w moim życiu, moimi autorytetami. Chciałabym kiedyś być tak odważna jak prof. Gustowska czy tak utalentowana jak prof. Skupniewicz, mieć choć połowę umiejętności mgr. Markowskiego czy wiedzy prof. Kuraka, być tak pomocna jak prof. Nowicki czy mgr Matejko.”

Prof. dr hab. Izabella Gustowska
Jedna z najwybitniejszych polskich artystek, wykładowca grafiki w CDV

„W pracy z naszymi studentami stawiam na dialog i partnerskie relacje. Taka postawa w sposób wyjątkowy sprzyja twórczej pracy. Staram się pomagać, dzielić doświadczeniem oraz inspirować studentów do podejmowania własnej artystycznej drogi, pełnej wyzwań i odważnych projektów. Wspólnie organizujemy wystawy i rozmawiamy o pracach. Moja misja to dobre przygotowanie studentów do życia w ciągle zmieniającym się obszarze sztuki i nowych technologii”.

Adrianna Matuszczak
studentka I roku Grafik

Studia na kierunku grafika w CDV są dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. Zajęcia odbywają się z praktykami, którzy pracują w branży, w której nauczają danego przedmiotu, co jest dla nas studentów bardzo ważne, ponieważ, znają wszystkie nowości i trendy w danej dziedzinie. Zajęcia odbywają się w bardzo przyjemnej atmosferze, która sprawia, że aż chce się przychodzić na zajęcia. W każdej chwili wykładowca oferuje pomoc zarówno osobistą jak i mailową. Uczelnia organizuje szereg spotkań, kursów czy wykładów, dzięki którym możemy rozwijać swoje umiejętności. Studiowanie grafiki w CDV  umożliwia zdobycie cennego doświadczenia, by po zakończeniu studiów znaleźć dobrze płatną pracę. W ramach Naukowego Koła Grafików, pogłębiamy nasze pasje związane z grafiką, poznajemy tajniki fotografii, animacji czy organizowania wystaw.

REKRUTACJA NA KIERUNEK GRAFIKA W TRYBIE STACJONARNYM I NIESTACJONARNYM ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE DWUETAPOWO:

REKRUTACJA NA OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 • Etap I – termin składania dokumentów: 19.09 - 5 października;
 • Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją swojego portfolio w terminie 6 października;  
  Wyniki rekrutacji: 7 października 

 

Na rozmowę kwalifikacyjną koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty oraz portfolio, zawierające 7-10 prac. Może to być: rysunek, malarstwo lub projekty graficzne. Poprosimy Cię o zaprezentowanie swoich prac, przedstawienie własnych inspiracji oraz motywacji do studiowania grafiki.

Kryteria oceny: artystyczny poziom przedstawionych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna. Jeżeli nie wyczerpiemy limitu miejsc, ogłosimy kolejny termin rekrutacji.

Wyniki drugiego naboru na kierunek grafika zostaną ogłoszone 16.09.2016 o godzinie 16.00.

Zobacz filmik, w którym Zuza studentka Grafiki wyjaśnia na czym polega rozmowa kwalifikacyjna.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!


Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja trwa! Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
GRAFIKA Studia I stopnia 3 Stacjonarny/
Niestacjonarny
7500 3750 625

Zdobądź stypendium Piotra Voelkela.
Założyciel Collegium Da Vinci kolejny raz przyzna stypendia - 700 złotych miesięcznie dla nowych studentów CDV!

 

Za co płacisz:
 • artystyczne i techniczne przygotowanie do pracy jako grafik
 • rozwój zdolności manualnych i percepcji z wykorzystaniem tradycyjnych technik plastycznych
 • zajęcia prowadzone przez uznanych artystów, profesorów oraz cenionych profesjonalistów
 • udział oraz wsparcie Uczelni w organizacji i promocji wystaw indywidualnych i zbiorowych
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • nowoczesne oprogramowanie graficzne w pracowniach komputerowych