01_podyplomowe.png

Grafika projektowa
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

Grafika projektowa w Poznaniu, to studia dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie projektowania graficznego i komunikacji reklamowej oraz nauczyć się praktycznego zastosowania takich programów, jak Photoshop, Illustrator, InDesign.  Zanim jednak słuchacz weźmie do ręki myszkę, tablet czy kliknie w klawiaturę, to powinien wpaść na ciekawy pomysł czy przemyśleć wizję stworzenia atrakcyjnej grafiki, dlatego ważnym elementem nauki jest proces twórczego i kreatywnego myślenia, który często zaczyna się od pracy z ołówkiem i kartką papieru.

Może nie każdego nauczymy, jak wpaść na superpomysł, ale pokażemy, jak zrobić profesjonalny projekt. Całość wzbogacamy o wiedzę z zakresu funkcjonowania firmy reklamowej, strategii i komunikacji reklamowej, historii sztuki, przekazujemy wiedzę o stosowaniu prawidłowej typografii. Uczymy, jak zaawansowane techniki pomagają stworzyć modny druk oraz jak przygotować projektu do internetu.

Piotr Walkowiak,
kierownik merytoryczny kierunku

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • absolwentów różnych kierunków studiów wyższych, posiadających podstawowe umiejętności obsługi komputerów, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat grafiki w reklamie i biznesie,
 • osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie projektowania i sprawnego posługiwania się programami graficznymi,
 • osób, które chcą podjąć pracę w branży reklamowej, działach marketingu czy public relations i zajmować się zawodowo komunikacją reklamową.
Cel

Studia organizowane wspólnie z agencją reklamową GPD to gwarancja praktycznych umiejętności projektowania oraz szansa na uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających realizację różnego typu skutecznych przekazów reklamowych.

Wiedza i umiejętności
 • określanie kluczowych założeń i wytycznych do realizacji projektów graficznych
 • skuteczne metody współpracy z klientem
 • wiedza z zakresu przenoszenia koncepcji artystycznych na papier, prawidłowego przygotowania materiałów do druku, unikania kłopotliwych technik i rozwiązań
 • przygotowanie profesjonalnego portfolio grafika w reklamie i biznesie

Po ukończeniu grafiki projektowej w Poznaniu absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w działach marketingu oraz agencjach reklamowych w charakterze grafika.

Partner kierunku

GPDGPD Advertising to agencja reklamowa, specjalizująca się w strategii i komunikacji reklamowej oraz kreacji reklamowej, zajmująca się pełną obsługą: ATL, BTL, Corporate Design, multimedia. Firma istnieje od 16 lat, współpracując Klientami takimi jak: Apart, BZ WBK, Beiersdorf-Lechia, Canpol Babies, Jutrzenka, Kompania Piwowarska, Wawel, Złote Tarasy, realizując kampanie dla znanych marek. GPD jest najlepiej ocenianą agencją w Polsce wg badań przeprowadzonych na zlecenie MEDIA & MARKETING POLSKA, a także zdobywcą wielu prestiżowych nagród i wyróżnień za realizacje kampanii reklamowych konkretnych marek i produktów.

Wykładowcy na kierunku Grafika Projektowa w Poznaniu, to praktycy zajmujący się projektowaniem i komunikacją reklamową na co dzień. Znajdują się wśród nich pracownicy GPD oraz osoby od pracujące jako Freelancerzy. Wśród wykładowców znajdują się osoby nagradzane w międzynarodowych konkursach graficznych, m. in. Szymon Skrzypczak, projektant, grafik, rysownik, rzeźbiarz, autor identyfikacji wizualnej zaprojektowanej z okazji 50-lecia podpisania traktatów Rzymskich, wykorzystywanej w szerokiej komunikacji marketingowej struktur UE

 

Program

 

I. Podstawy projektowania graficznego (10 godz.)

 1. Podstawy kompozycji (10 godz.)
  • Rodzaje kompozycji
  • Teoria barwy
  • Perspektywa
  • Harmonia obrazu

II. Grafika w reklamie i biznesie (12 godz.)

 1. Techniki kreatywne (8 godz.)
  • Brainstorm
  • Mind ma ping
  • Diagram Ishikawy
  • Technika superpozycji
 2. Praca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (4 godz.)
  • Brief zewnętrzny
  • Brief wewnętrzny
  • Rola accounta w agencji

III. Graficzne programy użytkowe (100 godz.)

 1. Adobe Photoshop (36 godz.)
  • Wprowadzenie do grafiki rastrowej
  • Palety narzędzi i ich organizacja, ustawienia dokumentu
  • Ergonomia i optymalizacja środowiska pracy w Adobe Photoshop
  • Formaty zapisu i optymalizacja obrazu
  • Praca na warstwach, ścieżkach i kanałach
  • Maskowanie i selekcje
  • Korekcja kolorystyczna obrazu
  • Techniki montażu obrazu
  • Efekty specjalne
  • Praca z tekstem
  • Filtry
  • Przygotowanie do publikacji
  • Współpraca z innymi pakietami Adobe
 2. Adobe Illustrator (36 godz.)
  • Wprowadzenie do grafiki wektorowej różnice między grafiką rastrową a wektorową
  • Palety narzędzi i ich organizacja, ustawienia dokumentu
  • Ergonomia i optymalizacja środowiska pracy w Adobe Illustrator
  • Formaty plików
  • Modele barwne
  • Zaznaczenia wybieranie obiektów, punktów i grup obiektów, transformacja i wyrównywanie, grupowanie obiektów
  • Wypełnienia, i obrysy: palety kolorów, definicja własnych zestawów,  zmiana trybu kolorów, edycja obrysu
  • Warstwy
  • Praca z tekstem
  • Maski,  blendy,  zniekształcenia
  • Tworzenie i edycja symboli
  • Filtry i efekty
  • Przygotowanie do publikacji
  • Współpraca z innymi pakietami Adobe
 3. Adobe Indesign i DTP (przygotowanie do druku) (28 godz.)
  • Współczesna poligrafia, rodzaje druku
  • Tryb pracy CMYK i  kolory PANTONE
  • Rozdzielczość w DTP
  • Korekta i znaki korektorskie
  • Adobe Indesign  palety narzędzi i ich organizacja, ustawienia dokumentu
  • Ergonomia i optymalizacja środowiska pracy
  • Praca z tekstem w Adobe Indesign
  • Przygotowanie  publikacji do druku
 4. Warsztaty projektowe - ćwiczenia poprzedzone szkicami koncepcyjnymi; po wykonaniu projektu następuje krótka jego prezentacja przed innymi słuchaczami (28 godz.)
  • Plakat
  • Billboard
  • Ulotka
  • Ogłoszenie prasowe

IV. Konsultacje projektowe (14 godz.)

Podczas ustalonych godzin słuchacze będą mieli okazję skonsultować swoje projekty dyplomowe z promotorami. Dodatkowo, w określonym czasie, będą mogli korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych na terenie uczelni.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 17.15) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Czas trwania: 2 semestry, 164 godzin

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie projektu graficznego oraz zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych CDV.

 

 

WYKŁADOWCY

W gronie dydaktyków znajdują się wieloletni praktycy w branży reklamowej z bogatym doświadczeniem oraz kreatywnym podejściem do zadań związanych z grafiką reklamową i marketingową. m.in.: Dariusz Korbański, Bartosz Makświej, Szymon Skrzypczak, Sławomir Sobczak, Piotr Walkowiak.
Kierownikiem merytorycznym studiów jest Piotr Walkowiak – posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych szkoleń dla pracowników agencji reklamowej GPD w Poznaniu oraz w prowadzeniu szkoleń dla klientów agencji (Kompania Piwowarska, Beiersdorf, Jutrzenka, BP, Delecta).

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 300 zł.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


 

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto. 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informację dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Grafika Projektowa 5400   zł 2700 zł 540 zł


zapisz się

 Zofia-Januszkiewicz
 
Agata Walkowiak  
 
Agata Walkowiak 
 

 

Agnieszka Kaniecka 
 
Marta Zep 
 
Tomasz Zastawny 
 
 Aleksandra Maniakowska
Marka Pielak
Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!