01_podyplomowe.png

Fotografia
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

W ramach kierunku "Fotografia" stawiamy przede wszystkim na praktykę. Znaczna część zajęć ma charakter ćwiczeń w studio, plenerze i w pracowniach komputerowych. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy doświadczonych fotografów, którzy pracują dla prasy (m.in. Gazeta Wyborcza, Newsweek, National Geographic), agencji reklamowych i wydawnictw. Program studiów uzupełniają też zajęcia dotyczące marketingu usług fotograficznych, prawa autorskiego oraz spotkania z cenionymi współczesnymi fotografami.

 Artur Kowalewski,
kierownik merytoryczny kierunku

Atuty
 • w trakcie studiów słuchacze nabywają praktyczne umiejętności fotograficzne pozwalające na wykorzystywanie fotografii zarówno w pracy zawodowej, jak i do własnych poszukiwań twórczych.
 • program zajęć zbudowany jest w oparciu o 7 pracowni praktycznych, w ramach których słuchacze realizują ćwiczenia z różnych dziedzin fotografii.
 • uzupełnieniem zajęć w pracowniach są wykłady dotyczące historii fotografii oraz jej najwybitniejszych współczesnych twórców, a także zajęcia z zakresu marketingu usług fotograficznych czy podstaw prawa dla fotografów.
Dla kogo?
 • studia skierowane są do absolwentów różnych uczelni, którzy mają opanowane podstawy fotografii i chcą pogłębić praktyczną znajomość warsztatu fotograficznego, a także zdobyć wiedzę na temat fotografii jako dziedziny sztuki.
 • ukończenie studiów pozwoli wykorzystywać fotografię do realizacji własnej artystycznej pasji, jak też może stanowić element rozwoju zawodowego.
 • do realizowania ćwiczeń w trakcie zajęć oraz projektów stanowiących zadania domowe niezbędne jest posiadanie własnego sprzętu fotograficznego, który umożliwia manualną kontrolę parametrów ekspozycji (np. lustrzanki cyfrowej).
 • uczestnicy studiów powinni mieć również opanowane podstawy obsługi posiadanego sprzętu.
Partner kierunku


Program

1. Pracownia podstaw fotografii (30 godz.)

 • Podstawy techniczne fotografii
 • Kompozycja obrazu fotograficznego
 • Światło w fotografii

2. Pracownia fotografii portretowej i fotografii ludzi (28 godz.)

 • Wprowadzenie – historia fotografii portretowej i współcześni twórcy gatunku
 • Studyjna fotografia portretowa – zajęcia praktyczne realizowane w studio
 • Fotografia portretowa – zajęcia praktyczne realizowane w plenerze

3. Pracownia fotografii prasowej z elementami fotografii podróżniczej (18 godz.)

 • Wprowadzenie – historia fotografii prasowej i współcześni twórcy gatunku
 • Fotoreportaż – zajęcia realizowane podczas wydarzenia kulturalnego, sportowego itp.
 • Fotografia podróżnicza – zajęcia praktyczne realizowane na terenie Poznania

4. Pracownia fotografii krajobrazowej (16 godz.)

 • Wprowadzenie – historia fotografii krajobrazowej i współcześni twórcy gatunku
 • Plener krajobrazowy – zajęcia praktyczne realizowane w okolicach Poznania

5. Pracownia fotografii architektury i wnętrz (12 godz.)

 • Fotografia architektury – zajęcia praktyczne realizowane na terenie Poznania
 • Fotografia wnętrz – zajęcia praktyczne realizowane na terenie Poznania

6. Pracownia fotografii produktów (10 godz.)

 • Fotografia produktów i martwej natury – zajęcia praktyczne realizowane w studio

7. Pracownia komputerowej obróbki zdjęć (20 godz.)

 • Adobe Photoshop dla fotografów – zajęcia praktyczne w sali komputerowej

8. Przygotowywanie portfolio i marketing usług fotograficznych (10 godz.)

 • Portfolio – opracowanie koncepcji i jej realizacja. Praca nad własnym portfolio
 • Techniki, narzędzia i strategie marketingowe na rynku usług fotograficznych

9. Podstawy prawa dla fotografów (6 godz.)

 • Etyka zawodowa
 • Elementy prawa autorskiego
 • Ochrona wizerunku a fotografia

10. Historia fotografii (12 godz.)

 • Narodziny i pionierzy fotografii
 • Fotografia jako dziedzina sztuki
 • Historia fotografii w Polsce a fotografia na świecie

11. Fotografia współczesna (10 godz.)

 • Przegląd postaw najwybitniejszych współczesnych twórców fotografii
 • Fotografia komercyjna a fotografia autorska

12. Konsultacje dyplomowe (10 godz.)


Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli (do godz. 16.00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci w Poznaniu przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 oraz na terenie Poznania.

Czas trwania: 2 semestry, 182 godziny

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w poszczególnych pracowniach praktycznych oraz przygotowanie i obrona pracy zaliczeniowej, stanowiącej zestaw fotografii. Absolwenci uzyskują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych CDV.

Wykładowcy

Wśród prowadzących zajęcia znajdują się fotografowie – praktycy z wieloletnim doświadczeniem, uznani specjaliści w swoich dziedzinach, a także cenieni wykładowcy akademiccy. 

Artur Kowalewski - absolwent Europejskiej Akademii Fotografii. Zajmuje się fotografią reklamową oraz prowadzi szkolenia i warsztaty fotograficzne. Realizował zlecenia m.in. dla Ernst&Young, Play, Nivea-Beiersdorf i wielu innych firm. 

Łukasz Cynalewski - szef działu foto poznańskiego oddziału "Gazety Wyborczej" i fotoreporter z 19 letnim doświadczeniem. Jest laureatem wielu polskich i międzynarodowych konkursów fotografii prasowej, m.in. Grand Press Photo, BZWBK Press Photo, Journalist Award. 

Maciej Fiszer - zajmuje się fotografią krajobrazową i przyrodniczą realizując głównie długoterminowe projekty fotograficzne. Jest autorem 5 albumów: Od świtu do zmierzchu (2003), Warta (2006), Metamorphosis (2009), Requiem (2013) i Terra (2014). Jego zdjęcia były publikowane w takich tytułach jak National Geographic, Voyage, Twój Styl, Wiedza i Życie. Za swoje kalendarze fotograficzne kilkukrotnie otrzymał nagrody na międzynarodowym konkursie Vidical, w tym Grand Prix w 2006 roku.

Rafał Kolasińki - od 25 lat prowadzi studio fotografii reklamowej, w którym kieruje zespołem architektów, dekoratorów, fotografów i grafików. Realizuje zdjęcia zaaranżowanych tu wnętrz i projektuje oraz przygotowuje do druku katalogi, których tematem są meble. W 2014 roku jego klientami byli m. in.: BlackRedWhite, Aris concept, Ludwik Styl, Profi m, Gala Collectione, Intermeble, Wajnert oraz Bydgoskie Meble.  

Jakub Śliwa - doświadczony fotograf i podróżnik, absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. Od kilku lat prowadzi autorskie warsztaty fotograficzne w Indiach. Jego zdjęcia były publikowane m.in. w National Geographic i The Guardian. Jest laureatem licznych konkursów fotograficznych, w tym BZWBK Press Photo i Prix de la Photographie. 

prof. Zbigniew Tomaszczuk - fotograf i wykładowca fotografii, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i ASP w Warszawie. Jest autorem książek i wielu artykułów dotyczących historii i estetyki fotografii. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Musee de l’Elisee w Lozannie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Piotr Walkowiak - pracownik jednej z czołowych agencji reklamowych w kraju (GPD). Realizuje wszechstronne zlecenia dla marek takich jak: Lidl, BP, Apart, Credit Agricole, Nivea.

Prace wykładowców

 

 

 

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Wymaganie rekrutacyjne

Podstawą do przyjęcia na studia jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym złożenie portfolio, składającego się z 6 do 10 zdjęć. Portfolio służy do określenia przez kierownika merytorycznego studiów poziomu i specyfiki grupy, natomiast nie decyduje o przyjęciu na studia.

Szczegóły dotyczące portfolio:

 • Tematyka oraz technika wykonania zdjęć: treść oraz technika wykonania zdjęć są dowolne.
 • Dopuszcza się również dowolną komputerową ingerencję w fotografie wchodzące w skład portfolio.
 • Format zdjęć: jpg, długość dłuższego boku zdjęcia: od 800 do 1200 pikseli.
 • Sposób złożenia portfolio: portfolio składane jest w wersji elektronicznej, zdjęcia należy przesłać na adres: fotografia@cdv.pl.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Centrum Obsługi Dydaktyki, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój 038) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

 

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto (numer generowany jest automatycznie podczas wypełniania internetowego formularza rekrutacyjnego). 

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Fotografia  5 200 zł  2 600 zł  520 zł


zapisz się

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

 


Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!