Formy współpracy z biznesem

Możliwe formy współpracy:

  1. Partner kierunku – każdy z kierunków studiów, które znajdują się w ofercie CDV posiada partnera w postaci firmy, która ściśle współpracuje z dydaktykami prowadzącymi zajęcia, organizuje warsztaty i staże dla studentów, a także bierze udział w przygotowywaniu programów studiów tak, by były one jak najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia pracodawców.
  2. Praktyki i staże – firmy oferujące program staży i praktyk mogą zweryfikować umiejętności, wiedzę i kompetencje naszych studentów podczas wykonywania realnych zadań w swoich firmach, natomiast studenci mają okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.
  3. Warsztaty praktyczne - eksperci i specjaliści z firm zaangażowani są w proces nauczania prowadząc ćwiczenia, warsztaty oraz kierując pracami zespołowymi i projektami realizowanymi w trakcie nauki przez studentów. To właśnie oni uczą, jak funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, urzędy, organizacje i stowarzyszenia. Prezentują rozwiązania realnych problemów innowacyjnych firm i korporacji oraz nadzorują projekty skupione na rzeczywistych przykładach. A to wszystko dlatego, że głównym celem CDV  jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką już podczas studiów, a także pokazywanie, jak zdobytą wiedzę wykorzystać na wielu polach.
  4. Projekty realizowane wspólnie z pracodawcą - głównym celem tego zadania jest praca nad konkretnym projektem wspólnie z przedstawicielem firmy zaangażowanej w wykonywanie zadania. Jest to doskonała okazja do tego, by w swoim portfolio móc się pochwalić konkretnym, zrealizowanym wspólnie z firmą przedsięwzięciem.
  5. Prace dyplomowe dla firm – firmy współpracujące mogą zgłaszać tematy prac licencjackich i magisterskich, które dotyczą realnych problemów i projektów realizowanych w firmie oraz merytorycznie wspierać naszych dyplomantów.