Erasmus w pytaniach studentów

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania, jakie w odniesieniu do Programu Erasmus+ zadają najczęściej studenci CDV.

 1. Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmus?

  Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ należy być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora) mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich).

 2. Gdzie ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa?

  O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach Programu Erasmus+ możesz ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

 3. Do jakich uczelni można wyjechać na część studiów?

  Możesz planować wyjazd do zagranicznej uczelni, która zawarła z Twoją macierzystą uczelnią porozumienie o współpracy, czyli do uczelni partnerskiej. Możesz zrealizować część studiów tylko na wydziale kształcącym w tej samej dziedzinie, którą studiujesz, ewentualnie w dziedzinie pokrewnej. Pełna lista uczelni, do których mogą wyjeżdżać studenci CDV, znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 4. Na jak długo można wyjechać na studia?

  Na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden – ten sam – rok akademicki - tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego, nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku.

 5. Co jest brane pod uwagę w czasie selekcji kandydatów na wyjazdy?

  Podstawowe kryteria brane pod uwagę to wyniki w nauce (średnia ocen), oraz znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą.

 6. Czy można wyjechać ponownie w ramach Erasmusa, np. będąc słuchaczem studiów doktoranckich bądź studiując w drugiej uczelni?

  Tak. W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktykę za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym cyklu studiów, niezależnie od typu i liczby okresów mobilności.

  Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. 

 7. Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium w ramach Erasmusa?

  Tak. Studenci niestacjonarni są uprawnieni do ubiegania się o wyjazd na stypendium na takich samych zasadach, jak osoby studiujące w trybie stacjonarnym.

 8. Co to są punkty ECTS?

  ECTS to Europejski System Transferu Punktów wprowadzony przez Komisję Europejską. Ma na celu ujednolicenie systemów akademickich w całej Unii Europejskiej. W skrócie polega na tym, że za zaliczenie wykładów, ćwiczeń i innych form zajęć studenci dostają punkty, które odzwierciedlają nakład pracy, jaki włożyli w naukę. Aby wyjazd w ramach Programu Erasmus został uznany musisz zdobyć minimum 30 punktów ECTS.

 9. Transport. Kiedy i jak jechać?

  W Programie Erasmus koszty transportu ponosi student, on też musi sobie zorganizować go we własnym zakresie. W zależności od miejsca, do którego się wybierasz, możesz zdecydować się na samolot, pociąg, autokar lub wybrać się własnym samochodem. Jeśli chodzi o kupowanie biletów, to oczywiście im wcześniej je zarezerwujesz, tym mniej zapłacisz. Kiedy już będziesz znał termin rozpoczęcia semestru na Twojej uczelni zagranicznej, sprawdź koniecznie, czy jest tam organizowany introduction week. Jest to okres przygotowujący Erasmusów, który zazwyczaj trwa około tygodnia. Odbywają się wtedy spotkania informacyjne organizowane przez uczelnie, imprezy integracyjne dla studentów itp. Warto więc w nim uczestniczyć, można wtedy uzyskać wiele przydatnych informacji na temat organizacji roku akademickiego, wyboru przedmiotów, ale przede wszystkim nawiązać pierwsze znajomości z innymi zagranicznymi studentami.

 10. Gdzie w Internecie mogę znaleźć informacje na temat Erasmusa?

  Podstawowe informacje znajdziecie na stronie WSNHiD - http://www.cdv.pl/program-erasmus i Narodowej Agencji Systemu Edukacji - http://www.erasmus.org.pl.

  Ogromna baza informacji praktycznych na temat Erasmusa znajduje się na stronie - http://pl.erasm.us

 11. Kto zajmuje się Programem Erasmus+ w CDV?

  Uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+ jest Marta Szmyt, pokój R332. Zgłoszenia i ankiety prosimy wysyłać mailowo: erasmus@cdv.pl.