Idea uczenia się przez całe życie znajduje odzwierciedlenie w naszej ofercie skierowanej do wszystkich (bez względu na wiek i wykształcenie), którzy pragną doskonalić swoje umiejętności, poszerzać horyzonty i zdobywać nowe kwalifikacje.

Oferta edukacyjna: