edupro2.png

Edukacja prorozwojowa 2
Studia II stopnia (niestacjonarne)

CZYM JEST EDUKACJA PROROZWOJOWA?

Edukacja prorozwojowa to innowacyjny kierunek łączący w sobie pogłębioną wiedzę z wielu dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i nowych mediów.
Przygotowuje nowoczesnych edukatorów, opiekunów, wychowawców i nauczycieli, którzy potrafią myśleć i działać kreatywnie, wiedzą, jak aktywizować środowisko edukacyjne, wykorzystują w pracy elementy coachingu i tutoringu oraz umiejętnie posługują się technologiami cyfrowymi. Rozumiejąc procesy i mechanizmy rozwoju, potrafią wprowadzać zmiany w praktyce edukacyjnej. Wybierając edukację prorozwojową, zdobędziesz poszerzone kompetencje w zakresie przygotowania pedagogicznego i uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w systemie edukacji oraz nabędziesz w ramach dodatkowych zajęć podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem własnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

 

JAKĄ SPECJALIZACJĘ WYBRAĆ?
 • Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
  Specjalizacja daje uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r.

   

 • Surdopedagogika z komunikacją inkluzyjną
  Specjalizacja daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uczniów słabosłyszących i niesłyszących (kod: 235201 w dokumentacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

zapisz się

CIEKAWA W CDV

klaudia"Najbardziej w CDV lubię moją ekipę. 12 kobiet – 12 różnorodnych osobowości, a wszystkie tak samo interesujące i żywiołowe. Dużą inspiracją są dla mnie nasi wykładowcy, którzy prowadzą interesujące zajęcia w różnej formie. Dzięki nim studiowanie to często świetna zabawa!

Klaudia Cichocka

studentka kierunku edukacja prorozwojowa

KIKA 

JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA I KTO BĘDZIE CIĘ UCZYŁ?
 • 85% zajęć ma formę warsztatów, ćwiczeń, projektów indywidualnych i grupowych oraz praktyk w placówkach edukacyjnych m.in. w szkołach Da Vinci (szkole podstawowej, gimnazjum i liceum).
 • Będą Cię uczyć zarówno eksperci akademiccy, jak również uznani praktycy w obszarze szeroko rozumianej edukacji.
 • W toku nauki towarzyszyć Ci będzie dwóch opiekunów: tutor (wykładowca CDV) i mentor (praktyk z placówki oświatowej), z którymi będziesz konsultować i omawiać zagadnienia związane z nauką i praktyką zawodową.
 • Prace zaliczeniowe przedstawisz w formie portfolio. Możesz je przygotować samodzielnie lub w zespole studentów, we współ pracy z uczelnianym tutorem i mentorem, wypracowując wspólnie rozwiązania konkretnych problemów.
 • Umożliwimy Ci udział w certyfikowanych kursach, np. z języka migowego i fonogestów (cued speech), służących do komunikacji z ludźmi z wadami słuchu.
 • Podczas nauki będziesz wykorzystywać nowoczesne technologie cyfrowe.
 • Jako studentka/student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet najnowszego oprogramowania Microsoft Office.

zapisz się

Stosujemy nowe podejście do metodyki nauczania, opartej na ścisłej współpracy studenta z tutorem (wykładowca CDV) i mentorem (przedstawiciel placówki edukacyjnej).


PARTNERZY KIERUNKU:
Polski Teatr Tańca
Eurokreator
Fundacja ZAMIASTem
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
Setapp
migaj.eu
Fundacja Rozwoju Motylarnia
llidero
Fundacja Zaawansowanych Technologii
Przedszkole w Zielińcu
Stowarzyszenie ETAP
Wydawnictwo Media Rodzina
Żłobek Raj Maluszka
Learing Systems Poland S.A.
SELF Przyjazne Terapie
Przedszkole Montessori "Przystań Odkrywców"
Poznańska Pracownia Psychoteroapii
Zespół Szkół nr 4 "Łejery"
DOJI Educational Innovations
Fundacja Kolegium Tutorów
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Drzwi
Wydawnictwo Media Rodzina
 Fundacja Świadoma Edukacja
EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Jeśli chcesz:

 • pogłębić wiedzę o najnowsze trendy edukacyjne z zakresu rozwoju i uczenia się dziecka
 • zastosować w praktyce nowoczesne metody kształcenia
 • nauczyć się konstruować programy nauczania i wychowania nastawione na całościowy rozwój ucznia
 • poznać zasady i metody pracy w terapii pedagogicznej w przedszkolu i szkole
 • nabyć podstawowe umiejętności związane z prowadzeniem własnej działalności w obszarze usług edukacyjnych
 • pracować jako nauczyciel wychowania przedszkolnego; nauczyciel nauczania początkowego; nauczyciel-specjalista terapii pedagogicznej w przedszkolu oraz w szkole na wszystkich etapach edukacyjnych do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
SURDOPEDAGOGIKA Z KOMUNIKACJĄ INKLUZYJNĄ

Jeśli chcesz:

 • wspierać w rozwoju, wychowywać i edukować dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu
 • nauczyć się usprawniać i aktywizować ludzi z ograniczoną percepcją słuchową w celu rozwijania ich potencjału
 • nabyć umiejętności diagnozowania problemów (zwłaszcza językowych) osób niesłyszących
 • nauczyć się komunikować przy użyciu systemu językowo-migowego i metody fonogestów oraz alternatywnych sposobów komunikacji z osobami niesłyszącymi i dodatkowo upośledzonymi umysłowo
 • pracować jako nauczyciel surdopedagog w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla słabosłyszących i niesłyszących; w szkolnictwie integracyjnym, w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

zapisz się

KALAUDIA CICHOCKAstudentka kierunku edukacja prorozwojowa

klaudiaCo Cię ciekawi i pasjonuje?

Mam dwie pasje. Pierwszą z nich jest muzyka – tworzę piosenki w różnych stylach muzycznych. Od roku gram z kilkoma świetnymi chłopakami, którzy aranżują je razem ze mną. Druga natomiast to ludzie – zwłaszcza ci młodsi ode mnie. Lubię im pomagać, dlatego od tego roku akademickiego biorę udział w programie Akademia Przyszłości i jako tutor-wolontariusz pracuję z 10-letnią Julką, która ma problemy z nauką. Poświęcam Julce swój czas i uwagę, stawiam przed nią wyzwania, uczę ją samodzielnego rozwiązywania problemów, żeby w przyszłości radziła sobie już sama. Pełnię też funkcję koordynatora ds. animacji w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym „Młodzi Światu” w Poznaniu.

Dlaczego wybrałaś edukację prorozwojową w CDV?

Przed Collegium Da Vinci studiowałam dwa miesiące kulturoznawstwo na innej uczelni. Niestety zauważyłam, że nie mogę się tam niczym wykazać oprócz słuchania wykładów. Collegium Da Vinci poleciła mi znajoma, która tutaj studiowała. Sądzę, że bardzo ważne w życiu jest robienie rzeczy, które lubimy. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że budowanie relacji z dziećmi i pomoc sprawiają mi dużo radości i satysfakcji. Dlatego tu jestem.

W jaki sposób studia w CDV pomagają Ci realizować Twoje pasje i cele życiowe?

Studia w praktyczny sposób pomagają mi w pracy z Julką oraz ułatwiają zrozumienie siebie i ludzi wokół. Poza tym dostarczają mi dużo inspiracji do pisania tekstów piosenek.

Czym chciałabyś zajmować się w przyszłości?

W przyszłości chcę pracować z ludźmi, podróżować, tworzyć muzykę i grać koncerty. Najlepiej, gdyby połączyć te trzy rzeczy i jeszcze się z tego utrzymać. Chciałabym też przez jakiś czas pracować z młodzieżą na misjach w krajach Globalnego Południa. Podobno to bardzo piękne doświadczenie.

Co Cię kręci?

Kręcą mnie nowe doświadczenia, zmiana perspektywy i miejsca, w którym się znajduję. To niesamowicie rozwija i fascynuje. Nie bez powodu mawia się, że „podróże kształcą”.

Co najbardziej lubisz na naszej uczelni?

Najbardziej w CDV lubię moją ekipę. 12 kobiet – 12 różnorodnych osobowości, a wszystkie tak samo interesujące i żywiołowe. Dużą inspiracją są dla mnie nasi wykładowcy, którzy prowadzą interesujące zajęcia w różnej formie. Dzięki nim studiowanie to często świetna zabawa!

*Poniższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


ZAJĘCIA - zajęcia realizowane na uczelni: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, lektoraty, seminaria, laboratoria, zajęcia WF oraz praktyki u pracodawców 

PROJEKTY - samodzielna praca studenta pod nadzorem nauczyciela akademickiego: realizacja projektów związanych z zajęciami, case study z praktykami, wykłady otwarte, koło naukowe, konsultacje z praktykami, szkolenia biura karier

Kierunkowe efekty kształcenia - Edukacja prorozwojowa

Struktura modułowa, lata 2017-2019

Studia stacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Uwarunkowania procesów edukacyjnych 100 30
Konteksty pedagogiki włączającej 100 40
Semestr IIzajęciaprojekty
Metodologia badań społecznych 100 40
Moduł seminaryjny I 10 40
Wychowanie fizyczne 10 0
Moduły specjalizacyjne    
Semestr IIIzajęciaprojekty
Moduły do wyboru 50 30
Moduł seminaryjny II 10 40
Moduł językowy 20 20
Moduły specjalizacyjne    
Semestr IVzajęciaprojekty
Moduły do wyboru 50 30
Moduł seminaryjny III 10 40
Moduły specjalizacyjne    

Przykładowe moduły

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Przywództwo w biznesie
Tworzenie strategii nowego biznesu
Socjoantropologia rozrywki
Sztuka mówienia
Nowe media w coachingu. Między teorią a praktyką
Zarządzanie sobą w czasie
Warsztat pracy trenera biznesu
Metody i koncepcje zarządzania w nowoczesnych organizacjach
Wprowadzenie do Web Design
CMS dla nieinformatyków
Komunikat wizualny
Współczesny konsument jako źródło wyzwań dla biznesu
semestrKonteksty pedagogiki włączającejzajęciaprojekty
2 Podstawy merytoryczne i psychologiczno-pedagogiczne terapii pedagogicznej 90 30
Pogłębianie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych 50 30
Praktyki zawodowe 120 0
3 Pogłębianie kompetencji merytorycznych-metodycznych 50 20
Pogłębianie kompetencji dydaktycznych 50 30
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w terapii pedagogicznej I 60 30
Praktyki zawodowe 120 0
4 Warsztaty dydaktyczne 50 30
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w terapii pedagogicznej II 60 30
Wspomagające metody w terapii pedagogicznej 30 15
Praktyki zawodowe 120 0
semestrSurdopedagogika z komunikacją inkluzyjnązajęciaprojekty
2 Podstawy surdopedagogiki 120 50
3 Metody usprawniania języka 130 60
4 Rehabilitacja i rewalidacja niesłyszących 130 70
Praktyki zawodowe 360 0

Studia niestacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Uwarunkowania procesów edukacyjnych 60 30
Konteksty pedagogiki włączającej 60 40
Semestr IIzajęciaprojekty
Metodologia badań społecznych 60 40
Moduł seminaryjny I 10 40
Wychowanie fizyczne 10 0
Moduły specjalizacyjne    
Semestr IIIzajęciaprojekty
Moduły do wyboru 30 30
Moduł seminaryjny II 10 40
Moduł językowy 20 20
Moduły specjalizacyjne    
Semestr IVzajęciaprojekty
Moduły do wyboru 30 30
Moduł seminaryjny III 10 40
Moduły specjalizacyjne    
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Przywództwo w biznesie
Tworzenie strategii nowego biznesu
Socjoantropologia rozrywki
Sztuka mówienia
Nowe media w coachingu. Między teorią a praktyką
Zarządzanie sobą w czasie
Warsztat pracy trenera biznesu
Metody i koncepcje zarządzania w nowoczesnych organizacjach
Wprowadzenie do Web Design
CMS dla nieinformatyków
Komunikat wizualny
Współczesny konsument jako źródło wyzwań dla biznesu
semestrKonteksty pedagogiki włączającejzajęciaprojekty
2 Podstawy merytoryczne i psychologiczno-pedagogiczne terapii pedagogicznej 90 30
Pogłębianie kompetencji psychologiczno-pedagogicznych 30 30
Praktyki zawodowe 120 0
3 Pogłębianie kompetencji merytorycznych-metodycznych 30 20
Pogłębianie kompetencji dydaktycznych 30 30
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w terapii pedagogicznej I 60 30
Praktyki zawodowe 120 0
4 Warsztaty dydaktyczne 30 30
Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w terapii pedagogicznej II 60 30
Wspomagające metody w terapii pedagogicznej 30 15
Praktyki zawodowe 120 0
semestrSurdopedagogika z komunikacją inkluzyjnązajęciaprojekty
2 Podstawy surdopedagogiki 60 50
3 Metody usprawniania języka 90 60
4 Rehabilitacja i rewalidacja niesłyszących 90 70
Praktyki zawodowe 360 0

 REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

zapisz się

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R039, parter Rotunda:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,4, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!


Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa podpisane egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,4, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Regulamin studiów

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018
KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
EDUKACJA PROROZWOJOWA Studia II stopnia 2 Niestacjonarny 6000 3000 500
Zapisując się wcześniej oszczędzasz!

do 31 lipca wpisowe 300 zł 0 zł

1- 31 sierpnia wpisowe 300 zł  100 zł

1- 30 września wpisowe 300 zł   150 zł

zapisz się

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku specjaliści i praktycy
 • pracujesz w małych grupach
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor i tutor
 • zajęcia z tzw. mikronauczania prowadzone w nowoczesnej fokusowni
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci warsztatów i konferencji
 • udział w projektach edukacyjnych

 grafika o stypendiach