ATW4.jpg

Dzieje społeczno-polityczne Europy

Dzieje społeczno-polityczne Europy
(Dzieje świata i Europy 1918-1956)

 

ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ:

semestr zimowy:
1. Sprawa Polski w czasie I wojny.
2. Ład wersalsko-waszyngtoński.
3. Konferencje okołowersalskie.  
4. Odbudowa Państwa Polskiego 1918-1922.
5. Mozaika narodowościowa i polityczna II RP.
6. RP przed i posanacyjna.
7. "Duch Locarno".
8. USA i Daleki Wschód w 20-leciu międzywojennym.
9. Polityka appeasementu za wszelką cenę.
10. Wojna obronna Polski 1939. 

 

 

 

semestr letni:
1. Powstanie i upadek koalicji Państw Osi 1939/1943.
2. Koalicja aliancka 1939/1941.
3. Narodziny i demontaż Wielkiej Koalicji 1941-1945.
4. Sprawa Polska w czasie II wojny światowej 1939-1941.
5. Sprawa Polska w latach 1941-45.
6. Geneza Zimnej Wojny 1944-1947.
7. Walka / Rywalizacja? Wolna / Niewolna Polska? 1944-1947.
8. Neokolonializm / dekolonizacja 1945-1956.
9. Polska 1947-1956 - Stalinizacja / Destalinizacja.
10. Czy 1956 zmienił czy też nie system bipolarny na świecie?

PROWADZĄCY:

Jarosław Burchardt – mgr historii, nauczyciel historii oraz WOS’u z Poznania - wielokrotnie wykładał swój przedmiot za granicą. Posiada certyfikaty uprawniające do nauczania w językach obcych.

Prywatnie – poszukiwacz historii, głownie współczesnej. Jest współautorem cyklu audycji dokumentalnych jakie powstają w Radiu Merkury. Przez cały 2014 rok co miesiąc prezentowane są na antenie Radia Merkury nieznane szpiegowskie historie Wielkopolski (sobota, ok. godz.:14:00).