Działania

Przebieg projektu:

DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMU w szkołach podstawowych z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

Celem diagnozy i analizy będzie określenie poziomu psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych u uczniów, stosowanie narzędzi rozwoju psychoedukacyjnych kompetencji, poziomu wiedzy i świadomości nauczycieli na temat ważności i skuteczności psychoedukacyjnych kompetencji interpersonalnych w procesie dydaktycznym.

TESTOWANIE WSTĘPNEJ WERSJI PROGRAMU:

Nabór do testów poprzedzony zostanie akcją promocyjną.

GRUPA TESTUJĄCA:

  • 6  NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW kl. IV-VI (po 2 osoby z każdego poziomu) z 6 różnych szkół podstawowych z terenów wiejskich, miejsko wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Nauczyciele rekrutowani będą ze szkół podstawowych o słabych wynikach uczniów na sprawdzianie. Pierwszeństwo będą miały szkoły podstawowe o najniższych wynikach.

  • objęcie testowaniem min. 120 uczniów klas, którymi opiekują się wyżej wymienione osoby

Dla nauczycieli wychowawców przewidziano 16h warsztatów celem nauki stosowania program.

Realizacja 20h programu w 6 klasach w trybie:1h/tydzień podczas godzin wychowawczych i/lub innych zajęć wg potrzeb nauczyciela wychowawcy i szkoły podstawowej.

Osoby testujące dostaną materiały pomocnicze i dydaktyczne i zwrot kosztów dojazdu (dotyczy szkoleń dla nauczycieli).

UPOWSZECHNIANIE:

W ramach projektu przewidziano ogłoszenia, konferencje, spotkania w czasie których prezentowany będzie program.