Doradztwo zawodowe

 

Uczestnicy projektu 'Kierunek dobra praca', przy wsparciu doradcy zawodowego, pracują nad określeniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych. Pomocą w tym służą nowoczesne testy, których wyniki otrzymają wszyscy biorący udział w projekcie. Pozyskana dzięki nim wiedza, będzie mogła być wykorzystana przy budowaniu planu rozwoju osobistego i zawodowego. Spotkania doradcze są także poświęcane przygotowaniu zindywidualizowanych i profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Ważnym tematem jest wskazanie przez doradcę najbardziej efektywnych sposobów poszukiwania ofert pracy oraz docierania do pracodawców.