kierunki_covery_nagroda-01.jpg

Doradztwo i coaching
Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dlaczego warto?

Kierunek doradztwo i coaching to pierwsze w Polsce studia licencjackie o takim profilu. Do tej pory kompetencje z tego zakresu można było zdobywać jedynie podczas studiów podyplomowych lub kursów. 

Z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że absolwenci Collegium Da Vinci znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów lub kontynuują pracę rozpoczęta w trakcie nauki.

W roku akademickim 2016/2017 CDV oferuje 3 specjalizacje:

Nasza uczelnia to CENTRUM NETWORKINGOWE DLA COACHÓW I TRENERÓW z całej Polski:
 • Wraz z ICF tworzymy przestrzeń, w której spotkają się miłośnicy coachingu, organizując cykliczne warsztaty i spotkania branżowe "Coaching Cafe” i "Learning forum".

 • Jesteśmy współorganizatorem warsztatów w ramach Międzynarodowgo Tygodnia Coachingu "Coaching Week”

 • Katedra Coachingu i Zarządzania jest organizatorem otwartych spotkań KOMPAS, w ramach których praktycy z zakresu rozwoju osobistego i zarządzania dzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem.

Adam Bekier, wykładowca CDV i coach ICF, KOMPAS #1
"Jestem coachem. Czyli kim?"

 

Kierunek nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredydatycjnym „Studia z Przyszłością”. Zdaniem Komisji konkursowej kierunek jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym. Doradztwo i coaching to kierunek innowacyjny i dostosowany do potrzeb rynku pracy oraz przekazuje studentom aktualną wiedzę, jak również kreuje umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców.

Partnerzy kierunku:
solar
yes
wifi
innersource
Atuty kierunku:
2 moduły zrealizowane w ciągu dwóch semestrów o wartości rynkowej 12 000 zł przygotują Cię do zdobycia certyfikatu ICF. U nas masz to w cenie studiów!
      • Jako jedyni w Polsce posiadamy patronat International Coach Federation i REFA, które stanowią gwarancję najwyższego poziomu kształcenia w zakresie doradztwa oraz coachingu.
      • Ponad 90% zajęć w programie studiów to zajęcia praktyczne! W tym: warsztat pracy doradcy i coacha (ponad 550 godzin) oraz warsztat pracy trenera (ponad 300 godzin).
      • Co nas wyróżnia? Nasi studenci dostają solidną dawkę wiedzy z zakresu psychologii, dzięki czemu są odpowiednio przygotowani do pracy z człowiekiem i jego psychiką.
      • Z drugiej strony studenci nabywają kompetencje niezbędne do pracy w biznesie: zarządzanie, zachowania organizacyjne, wprowadzanie zmiany, praca z grupą, praca z konfliktem.
      • Zajęcia prowadzą uznani doradcy, trenerzy i coachowie z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy dla biznesu, administracji publicznej i samorządowej oraz doradcy zawodowi.
      • Przekazujemy praktyczną wiedzę na temat budowania własnej marki coachingowej na rynku, aby zagwarantować naszym absolwentom konkretny i szybki start w zawodzie
      • Nasz kierunek znalazł się na samym szczycie listy studiów coachingowych w Polsce według magazynu „Cogito”.
      • Program studiów opracowany z udziałem 15 uznanych na rynku praktyków z  obszaru  psychologii, coachingu i konsultingu.
      • Studenci mają dostęp do najnowocześniejszej w Poznaniu pracowni fokusowej wyposażonej w urządzenia do eyetrackingu i EEG Biofeedback, przeznaczonej m.in. do prowadzenia profesjonalnych badań jakościowych i sesji coachingowych
Jako jedyna uczelnia w Polsce posiadamy akredytację ACSTH, która jest najwyższą możliwą akredytacją dla Partnerów ICF.  

 

 

Zdobyte podczas studiów kompetencje społeczne i umiejętności praktyczne są cechami najbardziej pożądanymi przez pracodawców i kluczowymi w podejmowaniu przez nich decyzji o zatrudnieniu absolwenta.


 Dołącz do nas na FB i dowiedz się więcej o studiach i naszych studentach
facebook.com/DoradztwoICoaching 

Twoja wiedza:

W trakcie studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • udzielania wsparcia doradczego, trenerskiego i coachingowego w biznesie, sferze publicznej i zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • przygotowania i prowadzenia sesji coachingowych,
 • tworzenia kreatywnych rozwiązań problemów zawodowych pracowników różnego szczebla,
 • skutecznego stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacją,
 • przygotowywania i prowadzenia prezentacji oraz sztuki wystąpień publicznych,
 • trenowania kompetencji przywódczych liderów,
 • prowadzenia procesów doradczych i szkoleniowych, m.in. z zarządzania strategicznego, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami i czasem. 
 Poznaj kierunkowe efekty kształcenia na doradztwie i coachingu.
Miejsca pracy:

Będąc absolwentem doradztwa i coachingu w CDV możesz podjąć pracę jako:

 • doradca i specjalista ds. personalnych,
 • coach specjalizujący się w executive coachingu, coachingu sprzedażowym, coachingowym stylu zarządzania,
 • doradca ds. HR,
 • doradca biznesowy,
 • trener biznesu,
 • trener liderów,
 • doradca zawodowy

Czy wiesz, że w coachingu biznesowym stawki sięgają 1,5 - 3 tys. zł. za 1,5 godzinną sesję, zaś za indywidualny life-coaching trzeba zapłacić 300 - 600 zł za sesję. (źródło: hrstandard.pl)
COACHING ROZWOJOWY

Specjalizacja przygotowana z myślą o osobach, które chcą rozwijać kompetencje coachingowe m.in. poprzez symulacje coachingowe, sesje z klientem, superwizję grupową i indywidualną, własną praktykę coachingową.

Wybrane moduły:

 • psychologiczne aspekty pracy coacha
 • praca z klientem w coachingu
 • rozwój kompetencji coacha

Wybrane przedmioty:

 • psychologia rozwoju człowieka
 • superwizja i mentoring w pracy profesjonalnego coacha
 • elementy treningu interpersonalnego

 

 

TRENER BIZNESU

Jeśli myślisz o pracy trenera i szkoleniowca to specjalizacja dla Ciebie. Zdobędziesz praktyczną wiedzę oraz poznasz narzędzia niezbędne do prowadzenia szkoleń i warsztatów.

Wybrane moduły:

 • Warsztat pracy trenera biznesu
 • Warsztat pracy facylitatora
 • Kluczowe umiejętności w pracy facylitatora i trenera

Wybrane przedmioty:

 • Rola trenera i uczenie się dorosłych
 • Projektowanie szkoleń
 • Facylitator i trener jako mistrzowie komunikacji

króliczek

 

 

Czy wiesz, że wg. Ogólnopolskiego Badania Zarobków Sedlak & Sedlak Trenerzy średnio zarabiają 4500 zł brutto miesięcznie. 10 % najbardziej doświadczonych zarabia ponad 8000 zł miesięcznie.W ramach tej specjalizacji masz możliwość uzyskania certyfikacji potwierdzającej kompetencje trenerskie Train The Trainer.


 

Warunki, które należy spełnić:
 • pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów w ramach specjalizacji na koniec studiów;
 • min. 100h pracy własnej (w tym 50% potwierdzonych referencjami od klientów);
 • zaliczenie egzaminu superwizyjnego, który polega na przygotowaniu próbki własnej pracy warsztatowej ocenianej pod okiem wykładowców CDV (komisja egzaminacyjna).
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wybierając tę specjalizację zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz praktyczne umiejętności z obszaru miękkiego i twardego HR. Będziesz mógł pracować jako doradca zawodowy.

Moduły

 • Praktyczne aspekty ZZL w organizacji
 • Procesy kadrowo- płacowe w organizacji

Wybrane przedmioty:

 • Ocena pracowników
 • Systemy czasu pracy i ich rozliczanie
 • Praktyczne aspekty naliczania wynagrodzeń
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami

 

 

Studia stacjonarne:


Semestr Igodziny
Moduł ogólny 20
Wprowadzenie do coachingu 50
Podstawy komunikacji 50
Wprowadzenie do psychologii 100
Moduł WF 20
Semestr IIgodziny
Procesy decyzyjne i wywieranie wpływu 50
Zachowania organizacyjne - grupa 50
Ekonomika przedsiębiorstwa 50
Warsztaty kreatywności i twórczego myślenia 50
Moduł językowy 40
Moduł WF 20
Moduł technologiczny 15
Semestr IIIgodziny
Zachowania organizacyjne - jednostka 50
Warsztat pracy doradcy i coacha I 100
Moduł do wyboru 50
Moduł językowy 40
Moduł technologiczny 15
Praktyki zawodowe 120
Semestr IVgodziny
Warsztat pracy doradcy i coacha II 100
Konflikt i zmiana 50
Moduł do wyboru 50
Moduł językowy 40
Praktyki zawodowe 120
Semestr Vgodziny
Moduł specjalnościowy 100
Projekt zespołowy 10
Wprowadzenie do zarządzania 50
Negocjacje w biznesie 50
Jednostka a społeczeństwo 50
Praktyki zawodowe 120
Semestr VIgodziny
Moduł specjalnościowy 100
Moduł specjalnościowy 100
Projekt zespołowy 10
Moduł do wyboru 50

Przykładowe moduły

semestr letnigodziny
Kurs ICF cz.I 50
Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej 50
Savoire-vivre w pracy i życiu 50
Język obcy II 50
semestr zimowygodziny
Kurs ICF cz. II 50
Freelance / własna działalność coachingowa 50
Budowanie marki osobistej 50
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 50
Język obcy II 50
Trener biznesugodziny
Warsztat pracy trenera biznesu 100
Warsztat pracy facylitatora 100
Kluczowe umiejętności w pracy facylitatora i trenera 100
Zarządzanie Zasobami Ludzkimigodziny
Praktyczne aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji 100
Wyzwania współczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi 100
Procesy kadrowo-płacowe w organizacji 100
Coaching rozwojugodziny
Psychologiczne aspekty pracy coacha 100
Praca z klientem w coachingu 100
Rozwój kompetencji coacha 100

Studia niestacjonarne:


Semestr Igodziny
Moduł ogólny 20
Wprowadzenie do coachingu 30
Podstawy komunikacji 30
Wprowadzenie do psychologii 60
Moduł WF 20
Semestr IIgodziny
Procesy decyzyjne i wywieranie wpływu 30
Zachowania organizacyjne - grupa 30
Ekonomika przedsiębiorstwa 30
Warsztaty kreatywności i twórczego myślenia 30
Moduł językowy 30
Moduł WF 10
Moduł technologiczny 15
Semestr IIIgodziny
Zachowania organizacyjne - jednostka 30
Warsztat pracy doradcy i coacha I 60
Moduł do wyboru 30
Moduł językowy 30
Moduł technologiczny 15
Praktyki zawodowe 120
Semestr IVgodziny
Warsztat pracy doradcy i coacha II 60
Konflikt i zmiana 30
Moduł do wyboru 30
Moduł językowy 30
Praktyki zawodowe 120
Semestr Vgodziny
Moduł specjalnościowy 60
Projekt zespołowy 10
Wprowadzenie do zarządzania 30
Negocjacje w biznesie 30
Jednostka a społeczeństwo 30
Praktyki zawodowe 120
Semestr VIgodziny
Moduł specjalnościowy 60
Moduł specjalnościowy 60
Projekt zespołowy 10
Moduł do wyboru 30

Przykładowe moduły

semestr letnigodziny
Kurs ICF cz.I 30
Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej 30
Savoire-vivre w pracy i życiu 30
Język obcy II 30
semestr zimowygodziny
Kurs ICF cz. II 30
Freelance / własna działalność coachingowa 30
Budowanie marki osobistej 30
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych 30
Język obcy II 30
Trener biznesugodziny
Warsztat pracy trenera biznesu 60
Warsztat pracy facylitatora 60
Kluczowe umiejętności w pracy facylitatora i trenera 60
Zarządzanie Zasobami Ludzkimigodziny
Praktyczne aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji 60
Wyzwania współczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi 60
Procesy kadrowo-płacowe w organizacji 60
Coaching rozwojugodziny
Psychologiczne aspekty pracy coacha 60
Praca z klientem w coachingu 60
Rozwój kompetencji coacha 60

 

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w firmie oraz studium trenerskiego. Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez ostatnich kilka lat poszerza swoją wiedzę i profesjonalny warsztat pod okiem coachów, trenerów i konsultantów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji w nurcie Organizacyjnej Rozwojowej Analizy Transakcyjnej.

Posiada doświadczenie, jako HR Business Partner oraz menadżer w zakresie zarządzania zespołami sprzedażowymi.

W swojej pracy wykorzystuje głównie teoretyczne założenia Analizy Transakcyjnej w celu systemowej diagnozy procesów zachodzących na poziomie organizacji i jednostki.

Od prawie 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu psychologii sprzedaży i zarządzania, HRM, rozwoju umiejętności osobistych oraz coachingiem dla kadry menadżerskiej.

Zajmuje się również budowaniem strategii HR w organizacjach, a w tym procesami związanymi m.in. z: rekrutacją i selekcją, Assessment Centre/ Development Centre, tworzeniem: profili kompetencyjnych, SOOP, standardów obsługi klienta, systemami motywacyjnymi, ścieżkami rozwoju, zarządzaniem talentami, Employer Brending’iem.

Trener, coach, konsultant w organizacjach oraz wykładowca akademicki. Twórca wielu autorskich programów szkoleniowych i rozwojowych. Twórczo wykorzystuje różnorodne formy przekazu wiedzy i ćwiczenia umiejętności, aby warsztaty przez nią prowadzone były ciekawą podróżą w głąb siebie. 

Prywatnie fanka pracy z końmi, dobrej książki w szczególności twórczości Dostojewskiego, dobrego filmu. Ślad po sobie zostawia również pracując w projekcie aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Pasjonuje się tematyką przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacjach oraz neuronauką. Relaksuje się uprawiając fitness.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

Adam Zemełka – doktor nauk o zdrowiu, dyplomowany coach, adiunkt w Katedrze Coachingu i Zarządzanie. Ukończył Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (z elementami filologii polskiej, wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej, hellenistyki), historię o specjalizacji pedagogicznej oraz filologię klasyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studia z zakresu coachingu. Doktorat z obszaru neuronauk przygotował na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w life-coachingu oraz  strategiach samorozwoju, inspirowanych koncepcją autoterapii Alberta Ellisa. Równocześnie z rozwojem kompetencji coachingowych podnosi swoje kwalifikacje w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół integratywnych form rozwoju osobistego człowieka, w tym profilaktyki zdrowia psychicznego. Drugą ważną płaszczyzną jego aktywności naukowej są badania z pogranicza historii, sztuki, antropologii i psychologii, skoncentrowane na identyfikacji psychologicznego znaczenia wytworów artystycznych cywilizacji antycznych (gł. hellenistycznej) i kultur pogranicza (gł. grecko-indyjskiego). W 2011 roku opublikował monografię naukową "Starożytny PR? Sztuka hellenistyczna i jej psychologiczne tło na przykładzie królestwa Pergamonu" (Toruń), poświęconą poszukiwaniu antycznych form propagandy politycznej i psychologicznego wymiaru architektury i rzeźby greckiej. Opiekun Koła Naukowego Studentów "Doradztwa i coachingu 

Certyfikowany coach ICF (ACC), systemic coaching i trener inspirowany Non-Violent Communication. Zdobyła doświadczenie menedżerskie kierując pracą szkoły językowej oraz jako Dyrektor wielkopolskich struktur International Coaching Federation (vice dyrektor od 04.2013, dyrektor od 05.2014). Partner zarządzający w Projecie LEVERAGE i właścicielka Pracowni Rozwoju.
Przedsiębiorca, wykładowca poznańskich uczelni (WSB, Collegium Da Vinci). Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów, komunikacji w zespole, rozwiązywaniu konfliktów. Pracuje głównie procesowo w coachingu dla wyższej i średniej kadry zarządzającej, zespołowym i grupowym.
W swojej pracy łączy m.in. podejście systemowe (w oparciu o szkolenia i prace Johna Wittingtona,  Caitlin Walker i Petera Senge), psychologię pozytywną – skoncentrowaną na rozwiązaniach z rozwojowym wykorzystaniem technik kreatywnych. Zrealizowała ponad 1000 godzin coachingowych (coaching menedżerski, kreatywności, zespołów) i dwa razy tyle pracy trenerskiej. Jest mentorem przygotowującym do egzaminu ACC w ramach ICF.
Współpracuje z GoldenLine jako ekspert kariery. Publikuje artykuły branżowe na swoim blogu (http://pracowniarozwoju.wordpress.com/), na GoldenLine i na LinedIn.

Psycholog. Psychologię studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz na Universita di Pisa i Universita degli Studi di Torino we Włoszech. W ramach studiów międzyuczelnianych "Artes Liberales" uczestniczyła w zajęciach z psychologii sądowej, klinicznej i psychologii międzykulturowej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia doktoranckie SWPS/PAN.

Przez 7 lat pracowała w biznesie, współpracując jako trener z firmą doradczą Values oraz współtworząc politykę szkoleniową dla największej polskiej firmy z branży e-commerce. Prowadziła coachingi dla liderów i tzw. "high potentials". Koordynował projekty związane z zarządzaniem talentami i zarządzaniem różnorodnością w organizacji.

Po odejściu z korporacji skupiła się na usługach indywidualnych. Założyła - wraz z Agnieszką Pawłowską - centrum psychologiczno-coachingowe inspeerio, gdzie nadzoruje formalnie i merytorycznie pracę współpracujących z nami coachów i psychoterapeutów. Prowadzi też psychoterapię indywidualną i terapię par. Współpracuje jako psycholog z kliniką leczenia niepłodności IVITA. Wspiera psychologicznie osoby chore onkologicznie w Fundacji Rak Off. Stażuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego.

Uczy psychologii na studiach magisterskich i podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i oczywiście Collegium da Vinci. Jej artykuły popularyzujące wiedzę psychologiczną ukazały się m.in. na portalach gazeta.plonet.pldziecko.pl, w Personel Plus. Pisze dla czasopisma HR-owego "Benefit HR", przez wiele lat publikowała z czasopiśmie dla nauczycieli "Uczyć lepiej".

Umiejętności psychoterapeutyczne pogłębia uczestnicząc w zaawansowanym szkoleniu w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji psychoterapeutycznej i psychiatrycznej. Ma za sobą Kurs Podstawowy Analizy Transakcyjnej i pogłębiające szkolenia w tym nurcie. Ukończyła Studium Socjoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 

Doktor nauk humanistycznych, coach, trenerka umiejętności psychospołecznych, entuzjastka Analizy Transakcyjnej i Non-Violent Communication.

Łączy przygotowanie akademickie z licznymi kursami i szkołami z zakresu psychologii, dzięki czemu prowadzi z powodzeniem różnorodne formy uczenia – od wykładów, poprzez konwersatoria i seminaria do warsztatów i treningów umiejętności interpersonalnych. Ukończyła Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Studium Trenerskie w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, kurs Trener Zmian przygotowujący do przeprowadzania klientów indywidualnych i instytucjonalnych przez zmiany kompetencyjne i rozwojowe, Szkołę Analizy Transakcyjnej (zdała test 101), kurs Akredytowany Coach International Coach Federation, kurs Mindfulness Based Stress Reduction, jest certyfikowaną trenerką i facylitatorką DiSC. Uczestniczka zaawansowanego programu szkoleniowego Praktyk Analizy Transakcyjnej dla osób pracujących z organizacjami.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych (specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu stresem i asertywności) oraz sesje Assessment Center i Development Center. Szkoliła między innymi kadrę menadżerską Poczty Polskiej S.A., Ministerstwa Finansów, pracowników Urzędów Marszałkowskich w Kielcach i Katowicach, kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz European University Viadrina Frankfurt, pracowników przedsiębiorstw oraz studentów. W ramach projektu Wielkopolska Akademia HR zrealizowała ponad 600 godzin doradczych w wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstwach, badając potrzeby rozwojowe tych organizacji oraz projektując działania szkoleniowe (badania fokusowe, badania kultury organizacyjnej, sesje DC, przegląd/przygotowanie opisów stanowisk i siatek kompetencji).

Na co dzień związana z Centrum Psychologiczno-Coachingowym inspeerio, gdzie prowadzi coachingi oraz warsztaty rozwoju kompetencji interpersonalnych, koordynuje projekty psychoedukacyjne, a także – na portalu inspeerio – publikuje artykuły popularyzujące psychologię, coaching i rozwój osobisty.

Skupia się na szukaniu zasobów. Wierzy, że zmiana przekonań zmienia rzeczywistość.

Doktor nauk ekonomicznych. Trener biznesu, wykładowca, negocjator, mówca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Specjalista w dziedzinie: Zarządzania strategicznego, Zarządzania przez cele (MBO), Zarządzanie zorientowanego na rezultaty (ROM) oraz Zarządzania z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników (BSC), a także rozwoju osobistego, autoprezentacji, negocjacji, komunikacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem.

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i ekonomii na Uniwersytecie Burgundzkim we Francji. Prezes zarządu InnerSource, wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej.
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych. Akredytowany coach ICF, trener i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w tematyce przywództwa w biznesie i budowania zespołu. Prowadził z tego zakresu gościnne wykłady m.in. na ESCP Europe w Paryżu i UE w Poznaniu. Od lat uczy studentów Politechniki Poznańskiej komunikacji i przywództwa. Jako coach pracuje głównie z kadrą zarządzającą dużych przedsiębiorstw.

Executive Coach, od 11 lat wspierający kadrę menedżerską w rozwoju kompetencji liderskich, przywódczych i własnego potencjału. Prowadzi coachingi, dla kierowników, menedżerów regionalnych, dyrektorów i członków zarządu. Pracowała dla firm m.in. z branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, instalacyjnej, produkcyjnej i IT. Od 8 lat jest v-ce dyrektorem w firmie szkoleniowo – doradczej, w której odpowiada za sprzedaż i jakość programów rozwojowych, współtworzyła i kierowała projektami rozwojowymi dla kilku organizacji.

Psycholog, Certyfikowany Trener I° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i konsultant w organizacjach oraz wykładowca akademicki.

Posiada praktyczne doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb oraz opracowywaniu, wdrażaniu strategii zmian w organizacjach oraz interweniowaniu w zespołach i moderowaniu ich pracy. W swojej pracy indywidualnej oraz na rzecz organizacji, stosuje założenia i narzędzia z Analizy Transakcyjnej. Od 2007 roku poszerza swoją wiedzę i profesjonalny warsztat pod okiem coachów i konsultantów w organizacjach m.in. z Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji, Węgier pracujących w nurcie Analizy Transakcyjnej.

Poza coachingami, prowadzi szkolenia i workshopy dla menedżerów, pracowników działów obsługi klienta oraz działów personalnych, warsztaty z Analizy Transakcyjnej oraz szkoli trenerów.

Wybrani klienci: Allegro, BIMs PLUS, BALMA Sp. z o. o., Galenica-Panax, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Hydrosolar Warszawa, INEA S.A., NOTI, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Program Bell Szkoła Języków Obcych, Profutura, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Solar Company S.A., Wielkopolska Grupa Aptekarska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Volkwagen Poznań.

 

Absolwentka Collegium Da Vinci (kierunek Doradztwo i Coaching) oraz kursu akredytacyjnego ICF na ACC, WSG Coaching, WSB Zarządzanie, praktyk NLP oraz kilkudziesięciu kursów i warsztatów.
W ciągłym rozwoju szuka odpowiedzi na nurtujące pytania. 

Doświadczenie w sprzedaży, zarzadzaniu firmą, zarzadzaniu ZL, rekrutacji oraz coachingu managerskim i sprzedaży, prowadzeniu warsztatów, w ramach obowiązków służbowych zdobyła w ponad 20 firmach różnych branż  począwszy od akwizytora, agenta ubezpieczeniowego przez przedstawiciela handlowego, managera sprzedaży, KAM, kierownika działu, kierownika sieci sklepów, kierownika regionalnego, współwłaściciela firmy handlowej.

Obecnie freelancer, właściciel CST Coaching. Od 3 lat intensywnie zajmuje się coachingiem, szkoleniami w biznesie i z młodzieżą. Współpracuje w charakterze mentora z AIP Bydgoszcz. Po zrealizowanym rocznym projekcie „Coaching dla młodzieży” przy CEiPM OHP, została Partnerem na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim". Wyniki prac trafią do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, WUP, OHP i regionalnych instytucji rynku pracy.

Ma silne poczucie celu i skupia się na rozwiązaniach, co bardzo pomogło jej w trudnych momentach życia osobistego jak i w rozwoju zawodowym.

Uwielbia prace z drugim człowiekiem. Patrzeć jak rozwija się, zmienia, nie ważne czy to dziecko, manager, zagubiony rodzic, pracownik poszukujący własnej drogi, nastolatek, prezes firmy szukający właściwej strategii.

Po pracy, uwielbia wielogodzinne ciche „grzebanie” w ziemi, bliskość z naturą, medytacje, czytanie książek albo odjechaną imprezę w stylu transowym, wspinaczkę górską, godzinne opowieści nastoletniej córki o problemach egzystencjonalnych, wygłupy z synem, wyjazdy turystyczne z mężem.

 

 

Absolwentka studiów magisterskich na UAM  i  Collegium Da Vinci oraz podyplomowych na WSHiU. Właścicielka i twórca marek Rewolucja i Brain Solutions. Autorka kursów zawodowych przygotowanych dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Certyfikowana trener efektywnej nauki i szybkiego czytania, w ramach działalności marki Rewolucja stworzyła własny program efektywnej nauki. Szkoliła nauczycieli i dyrektorów wielkopolskich placówek oświatowych, a obecnie jako główny trener koordynuje projekt zakładający przeszkolenie z zakresu efektywnej nauki kadrę pedagogiczną poznańskich placówek oświatowych. Autorka Akademii Animatora, licznych projektów edukacyjnych, a także półkolonii fabularnych organizowanych Poznaniu od 7 lat obsługujących ponad 500 dzieci rocznie. Projektowała i realizowała warsztaty dla dzieci oraz rodziców  w wielu miejscach w Polsce.

Coach w procesie akredytacji International Coach Federation. Twórca cyklu spotkań coachingowych dla kobiet: Babki w proszku.

 

Certyfikowany coach ACC ICF leadership&career coach, doradca zawodowy, doradca biznesu w ekonomi społecznej, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze marketingu i sprzedaży. Jest mentorem przygotowującym do egzaminu ACC w ramach ICF.

Współtwórczyni i właścicielka programu szkoleniowego dla coachów aprobowanego przez ICF Global - „Kluczowe kompetencje w praktyce profesjonalnego coacha (ACSTH)”. Dyrektor wielkopolskich struktur International Coaching Federation w latach 2012-2016, Członek Zarządu ICF od 2016 roku. 

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych indywidualnych, warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych.

W swojej pracy coachingowej koncentruje się na ludzkich nawykach, przekonaniach i wartościach. Pracuje przede wszystkim w obszarach tj. rozwój kompetencji menedżerów, przywództwo, poszukiwanie własnego stylu lidera, wzrost efektywności pracy liderów, definiowanie i wykorzystywanie własnych talentów.

W ramach funkcji doradcy biznesowego współtworzy podmioty ekonomii społecznej m. in. spółdzielnie socjalne w subregionie pilskim.

 

Roman Pivnenko
Student I roku kierunku doradztwo i coaching, studia stacjonarne

"Uważam, że temu kierunkowi można dać drugie imię - kierunek życia, na którym dostajesz niezwykle cenną wiedzę, która przyda ci się w każdej dziedzinie zycia: w biznesie, w komunikacji, w relacji z ludźmi. Pamiętajcie o tym!"

 

Aleksandra Dworska
Studentka II roku kierunku doradztwo i coaching, studia niestacjonarne

"Dlaczego Doradztwo i Coaching w Collegium Da Vinci? Opis kierunku oraz organizacje, jakie objęły nad nim patronat – przyznaję jest imponujący. Fakt, iż zajęcia w większości są praktyczne – także. Zagadnienia rozwoju osobistego od razu mnie ujęły, a w praktyce przekonałam sie, że w studiowaniu naprawdę można się zakochać."

Adam Maliński
Student II roku kierunku doradztwo i coaching

„Wybrałem ten kierunek ze względu na wcześniejsze zainteresowania i fakt, że są to jedyne studia licencjackie o takim profilu w Polsce. Dużym atutem tego kierunku jest zdobywanie wiedzy od praktyków.  Dodatkowym atutem jest nauka podstaw psychologii, prawa czy ekonomii. Poza samymi zajęciami uczelnia oferuje regularnie cykl spotkań i warsztatów z ludźmi z branży, a także Koło Naukowe, dzięki czemu każdy może rozwijać swoje umiejętności.”

Leszek Nowaczyk
Stowarzyszenie REFA Wielkopolska, doradca Zarządu Stowarzyszenia, certyfikowany trener REFA, partner strategiczny kierunku doradztwo i coaching

"REFA to największa w Europie, działająca globalnie, organizacja non profit, kształcąca w zakresie organizacji pracy, z centralą w Darmstadt (Niemcy). Stowarzyszenie przenosi do Polski blisko 90 lat doświadczeń REFA w doradztwie i szkoleniach w tym obszarze, stosując uznane w świecie metody i instrumenty organizacji pracy. W ramach współpracy z CDV nasi trenerzy, doradcy i coachowie prowadzą dla studentów zajęcia praktyczne w wielu różnych modułach. Współpracujemy przy organizacji praktyk studenckich, tak ważnych w pracy doradczo-szkoleniowej, a także przy realizacji projektów zespołowych, których zaliczenie pozwola studentom na uzyskanie tytułu zawodowego licencjata”.

Dr Krzysztof Patkowski
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

"Doradztwo i coaching to obszar usług bardzo dynamicznie rozwijających się w Polsce. Ich rynek w naszym kraju jest jednak cały czas w początkowej fazie rozwoju – dużą jego wadą jest obecność doradców, trenerów i coachów bez potrzebnych kwalifikacji, a niekiedy również bez doświadczenia zawodowego. W efekcie przewidywany jest zarówno wzrost zainteresowania szkoleniami indywidualnymi ze strony firm, jak również wzrost kompetencji wśród osób zajmujących się działaniami w zakresie doradztwa i coachingu. Trend ten związany jest z coraz większym umiędzynarodowieniem polskiej gospodarki, prym wiodą tu zwłaszcza korporacje o zasięgu ogólnoświatowym ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie z usług o charakterze doradczym i coachingowym korzysta już ponad 75% firm".

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja trwa! Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
DORADZTWO I COACHING Studia I stopnia 3 Stacjonarny/
Niestacjonarny
6000 3000 500

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • prowadzisz własne sesje coachingowe
 • otrzymujesz konsultacje mentorskie
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów: KOMPAS, AULA POZNAŃ
 • udział w projektach biznesowych