dic2015.png

Doradztwo i coaching
Studia II stopnia (niestacjonarne)

Dlaczego doradztwo i coaching?
Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków i uczelni!

Jesli chcesz zdobyć nowy zawód, doskonalić kompetencje społeczne, poznać narzędzia pracy coacha i zdobyć kwalifikacje w obszarze doradztwa biznesowego i coachingu to masz taką możliwość na jedynych w Polsce studiach magisterskich o profilu coachingowym!

 • Program studiów II stopnia obejmuje do 600 godzin zajęć o profilu coachingowym, podczas których doskonalisz warsztat pracy coacha, trenera/szkoleniowca i doradcy (dla porównania: na studiach podyplomowych zwykle jest to 150-220 godzin).
 • Uzyskasz wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy doradcy i coacha oraz kompetencje społeczne, które jak podkreślają pracodawcy, są dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwenta.

Jako jedyni w Polsce posiadamy patronat International Coach Federation i REFA, które stanowią gwarancję najwyższego poziomu kształcenia w zakresie doradztwa oraz coachingu.

specjalności II stopień

 

 
Specjalizacje*:
 • Doradca biznesowy
  Specjalizacja łączy mocne kompetencje biznesowe ze społecznymi, takimi jak komunikacja interpersonalna, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tworząc profil absolwenta o wysokich kompetencjach analitycznych, biznesowych i psychospołecznych. Wybierając tą specjalizację nauczysz się metodyki pracy oraz poznasz narzędzia doradcy w biznesie.
 • Coaching kariery
  Specjalizacja przygotowuje do pracy w coachingu kariery, doradztwie zawodowym, rekrutacji oraz HR, szczególnie w obszarach związanych z outplacementem. Otrzymujesz wiedzę i praktyczne umiejętności coachingowe i doradcze, które w trakcie studiów rozwijasz pod okiem praktyków.
 • Coaching w edukacji i rozwoju
  Specjalizacja  przygotowana z myślą o absolwentach kierunków z obszaru pedagogiki oraz osobach, które pracują (chcą pracować) na co dzień z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Zdobędziesz umiejętności wspierania uczestników edukacji w ich rozwoju osobistym i zawodowym oraz poznasz narzędzia do stosowania w pracy wychowawczej z jednostką na różnych etapach jej życia. 

 

* Na I roku wszyscy studenci realizują bezpłatny moduł wprowadzający do coachingu.


Jako jedyna uczelnia w Polsce posiadamy akredytację ACSTH, która jest najwyższą możliwą akredytacją dla Partnerów ICF.

2 moduły zrealizowane w ciągu dwóch semestrów o wartości rynkowej 12 000 zł przygotują Cię do zdobycia certyfikatu ICF. U nas masz to w cenie studiów!

 


logo FB

Dołącz do nas na FB i dowiedz się więcej o studiach i naszych studentach!

facebook.com/DoradztwoICoaching 

 

Partnerzy kierunku:
solar
yes
wifi
innersource
Dlaczego warto wybrać Doradztwo i coaching w CDV:
 • Studia ułożone są w taki sposób, abyś mógł sam kierować swoją ścieżką rozwoju. Oprócz bloku podstawowego oraz specjalizacji, masz do wyboru również moduły dodatkowe, które stanowią uzupełnienie Twoich kompetencji w wybranych obszarach.
 • Blok podstawowy zapewnia Tobie kompetencje niezbędne do prowadzenia sesji coachingowych, dając jednocześnie możliwość doświadczenia czego możesz spodziewać się po każdej ze specjalizacji dzięki temu decyzja jest znacznie prostsza.
 • Przedmioty w ramach specjalizacji konsultowane były nie tylko ze strategicznymi partnerami kierunku, ale również kluczowymi pracodawcami na rynku oraz praktykami aktywnie działającymi w danych obszarach, aby w efekcie przekazywana wiedza i umiejętności wpasowały się w oczekiwania rynku i pomogły Ci znaleźć stanowisko, którego szukasz.
 • W ramach studiów oferujemy możliwość odbycia 360 h praktyk zawodowych, które pomogą Ci zdobyć doświadczenie zawodowe pod okiem profesjonalistów.
 • Nasza uczelnia to centrum networkingowe dla coachów i trenerów z całej Polski. Organizujemy cykliczne warsztaty i spotkania branżowe „Coaching Cafe”, „Learning Forum” i KOMPAS.
 • Jesteśmy gospodarzem międzynarodowego święta coachingu „Coaching Week” organizowanego przez ICF.
Twoja wiedza i umiejętności:
 • Uzyskasz kluczowe kompetencje coacha, takie jak: kontraktowanie, aktywne słuchanie, planowanie i wytyczanie celów, zarządzanie postępami klientów, a wszystko według standardów International Coach Federation.
 • Zdobędziesz praktyczne doświadczenie w prowadzeniu sesji coachingowych.
 • Nauczysz się udzielać zaawansowanego wsparcia coachingowego, doradczego, trenerskiego dla biznesu, sektora publicznego oraz pozarządowego.
 • Poznasz zasady coachingu i nauczysz się skutecznej komunikacji bez przemocy w procesie mediacji i tutoringu.
 • Poznasz różne narzędzia coachingowe w pracy nad misją, tożsamością i celami klienta.
 • Będziesz potrafił określać i badać kluczowe kompetencje menadżerskie.
 • Poznasz techniki negocjacji i asertywności (m.in. reagowanie na krytykę, odmawianie, asertywne stawianie granic).
 • Dowiesz się, jak założyć własną działalność coachingową i doradczą, organizować pracę własną i zespołu, oraz poznasz podstawowe techniki sprzedaży.

Poznaj kierunkowe efekty kształcenia na doradztwie i coachingu.

Będąc absolwentem doradztwa i coachingu w CDV możesz podjąć pracę, jako:
 • coach biznesu,
 • coach specjalizujący się w executive coachingu, coachingu sprzedażowym, coachingowym stylu zarządzania,
 • coach kariery,
 • specjalista ds. outsourcingu,
 • doradca  i anlityk biznesowy,
 • specjalista ds. personalnych,
 • doradca procesów HR-owych,
 • trener biznesu,
 • tutor i mentor rozwoju,
 • mediator w biznesie.
Miejsca pracy:
 • własna firma świadcząca usługi coachingowe, trenerskie i doradcze,
 • firmy doradcze,
 • administracja publiczna i sektor organizacji pozarządowych (NGO),
 • firmy szkoleniowe,
 • działy HR i odpowiedzialne za rozwój biznesu w organizacji.

Studia stacjonarne:


Semestr Igodziny
Efektywne przywództwo w organizacji 50
Podstawy współczesnej edukacji 50
Wprowadzenie do coachingu i doradztwa 100
Semestr IIgodziny
Wprowadzenie do coachingu kariery i doradztwa zawodowego 50
Proces coachingu i doradztwa 50
Moduł specjalnościowy 100
Moduł seminarium 10
Moduł WF 10
Praktyki zawodowe 120
Semestr IIIgodziny
Moduł specjalnościowy 100
Moduł seminarium 10
Moduł do wyboru 50
Moduł językowy 30
Praktyki zawodowe 120
Semestr IVgodziny
Moduł specjalnościowy 100
Moduł seminarium 10
Moduł do wyboru 50
Praktyki zawodowe 120

Przykładowe moduły

semestr letnigodziny
Warsztat pracy coacha cz. I - kurs akredytowany ICF 30
Executive coaching 50
Nowe media w coachingu: między teorią a praktyką 50
Podejmowanie decyzji biznesowych 50
semestr zimowygodziny
Warsztat pracy coacha cz.II - kurs akredytowany ICF 50
Etykieta i wizerunek biznesowy 50
Coaching zespołowy 50
Doradca biznesowygodziny
Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności 100
Zarządzanie strategiczne 100
Metodyka pracy i narzedzia doradcy biznesu 100
Coaching w edukacji i rozwojugodziny
Tutoring i mentoring w rozwoju 100
Komunikacja bez przemocy i mediacje 100
Coaching edukacyjny i rodzicielski 100
Coach karierygodziny
Warsztat pracy coacha kariery 100
Warsztat pracy doradcy zawodowego/kariery 100
Trendy HR i współczesny rynek pracy 100

Studia niestacjonarne:


Semestr Igodziny
Efektywne przywództwo w organizacji 30
Podstawy współczesnej edukacji 30
Wprowadzenie do coachingu i doradztwa 60
Semestr IIgodziny
Wprowadzenie do coachingu kariery i doradztwa zawodowego 30
Proces coachingu i doradztwa 30
Moduł specjalnościowy 60
Moduł seminarium 10
Moduł WF 10
Praktyki zawodowe 120
Semestr IIIgodziny
Moduł specjalnościowy 60
Moduł seminarium 10
Moduł do wyboru 30
Moduł językowy 20
Praktyki zawodowe 120
Semestr IVgodziny
Moduł specjalnościowy 60
Moduł seminarium 10
Moduł do wyboru 30
Praktyki zawodowe 120

Przykładowe moduły

semestr letnigodziny
Warsztat pracy coacha cz. I - kurs akredytowany ICF 30
Executive coaching 30
Nowe media w coachingu: między teorią a praktyką 30
Podejmowanie decyzji biznesowych 30
semestr zimowygodziny
Warsztat pracy coacha cz.II - kurs akredytowany ICF 30
Etykieta i wizerunek biznesowy 30
Coaching zespołowy 30
Doradca biznesowygodziny
Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności 60
Zarządzanie strategiczne 60
Metodyka pracy i narzedzia doradcy biznesu 60
Coaching w edukacji i rozwojugodziny
Tutoring i mentoring w rozwoju 60
Komunikacja bez przemocy i mediacje 60
Coaching edukacyjny i rodzicielski 60
Coach karierygodziny
Warsztat pracy coacha kariery 60
Warsztat pracy doradcy zawodowego/kariery 60
Trendy HR i współczesny rynek pracy 60
 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

formularz

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.
(UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

Kinga Mann 
Właścicielka firmy Mann Learning Solutions, autorka programu szkolenia coachingowego na studiach II stopnia

„Doradztwo i coaching to nie tylko pomysł na zdobycie konkretnego zawodu i poszerzenie swojej wiedzy na temat ludzi, świata i biznesu, ale również doskonała okazja do poznania i zrozumienia siebie oraz swoich zachowań. Organizacje coraz odważniej sięgają po tego typu wsparcie, dlatego zawód coacha nabiera w naszym kraju coraz większego znaczenia. Program studiów został napisany w taki sposób, aby wyposażyć przyszłego coacha w interdyscyplinarną wiedzę i konkretne, profesjonalne umiejętności, które będą stanowiły jego przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Jako słuchacz będziesz mógł przyjrzeć się coachom pracującym w różnych nurtach, dzięki czemu zdobędziesz olbrzymią wiedzę w jednym miejscu i sam zdecydujesz, która z metod jest Ci najbliższa. Dbamy również o dostarczenie psychologicznych podstaw do swobodnego poruszania się w procesie coachingu, rozumienia mechanizmów biorących w nim udział oraz pułapek, które mogą czyhać na każdym etapie jego realizacji. Jeśli zatem poszukujesz studiów, które w praktyczny i ciekawy sposób przygotują Cię do zawodu, na który zapotrzebowanie ciągle rośnie, odpowiedzią jest doradztwo i coaching w Collegium Da Vinci."

Paweł Wojtala
B
yły reprezentant Polski w piłce nożnej, student doradztwa i coachingu

„Studia na kierunku doradztwo i coaching to studia nowoczesne, łączące wiedzę z praktyką. Ogromna ilość warsztatów i zajęć praktycznych powoduje, że bez­piecznie nawiązujemy współpracę z klien­tem biorąc za niego odpowiedzialność w całym procesie coachingu. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów są dla nas fundamentem, na którym budować możemy swoje przyszłe oczekiwania wobec tego zawodu. Nawet jeśli ktoś z nas nie będzie po tych studiach coachem, zyskuje ogromną wie­dzę, która jest niezbędna do tworzenia do­brych relacji z ludźmi i sobą samym. Studia na tym kierunku to doskonała inwestycja w samego siebie.”

Inga Bielińska
Certyfikowany coach (ACC ICF), dyrektor poznańskiego oddziału ICF

„International Coach Federation Chapter Poland ma przyjemność być patronem merytorycznym kierunku studiów doradz­two i coaching. Zanim jednak taka decyzja została podjęta, zadaliśmy sobie pytanie: jakiego wykształcenia potrzebuje coach? Muszą to być studia oparte przede wszyst­kim na warsztacie i praktyce. Program kierunku doradztwo i coaching spełnia to wymaganie, ponieważ 400 godzin zajęć to warsztat trenera, doradcy i coacha. Co istotne, program jest zgodny z 11 kompetencjami coacha International Coach Federation. Studenci oprócz ćwiczeń, otrzymują tak­że rzetelną wiedzę z zakresu budowania strategii organizacji, polityki czy handlu, które będą pomocne w rozwijaniu ich praktyki coachingowej.”

Marcin Pomianowicz-Bartkowiak
HR Manager, wykładowca

„Wśród zawodów przyszłości kon­sultanci i coachowie zajmują czoło­we pozycje. Wiedza o funkcjonowaniu organizacji, umiejętność przeprowadzania analiz i projektowanie optymalizacji będą stanowiły o przyszłym sukcesie doradcy. Jeśli jego warsztat będzie wzbogacony o narzędzia i umiejętności związane z budowaniem relacji coachingowej uzyska przewagę konkurencyjną. Studia na kierunku doradztwo i coaching w Collegium Da Vinci dostarczają tej wiedzy i umożliwiają roz­wijanie niezbędnych umiejętności. Szero­kie grono praktyków wśród wykładowców gwarantuje natomiast pracę na skutecz­nych i sprawdzonych w praktyce bizneso­wej narzędziach.”

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja trwa! Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
DORADZTWO I COACHING Studia II stopnia 2 Niestacjonarny 6600 3300 550

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • prowadzisz własne sesje coachingowe
 • otrzymujesz konsultacje mentorskie
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów: KOMPAS, AULA POZNAŃ
 • udział w projektach biznesowych