Doradca zawodowy, Coach kariery

Collegium Da Vinci w Poznaniu istnieje od 1996 roku. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów I i II stopnia oraz podyplomowych. Oferujemy kierunki studiów dostosowane do zapotrzebowania panującego na rynku pracy. W związku z realizacją projektu „Kierunek dobra praca - podniesienie jakości usług akademickiego biura karier w Collegium da Vinci”, dofinansowanego w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Uczelnia ogłasza nabór na stanowisko:

 

Doradca zawodowy, Coach kariery

Wymagane kwalifikacje:

  • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
  • minimum roczne doświadczenie zawodowe w roli doradcy zawodowego (w ostatnich 5 latach), 
  • preferowane doświadczenie w pracy z osobami młodymi,
  • wiedza z zakresu prawa pracy oraz zasad prowadzenia poradnictwa zawodowego,
  • praktyczna znajomość przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • doświadczenie trenerskie oraz doświadczenie w roli coacha - preferowane dodatkowe ukończenie studiów podyplomowych/kursów z tego zakresu

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • list motywacyjny,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres biuro.karier@cdv.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).