Doradca ds. przedsiębiorczości

Collegium Da Vinci w Poznaniu istnieje od 1996 roku. Uczelnia posiada bogatą ofertę studiów I i II stopnia oraz podyplomowych. Oferujemy kierunki studiów dostosowane do zapotrzebowania panującego na rynku pracy. W związku z realizacją projektu „Kierunek dobra praca - podniesienie jakości usług akademickiego biura karier w Collegium da Vinci”, dofinansowanego w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Uczelnia ogłasza nabór na stanowisko:


Doradca ds. przedsiębiorczości

Wymagane kwalifikacje:

 

 • preferowane wykształcenie wyższe na jednym z następujących kierunków: zarządzanie, prawo, marketing, doradztwo zawodowe lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z jednego z w/w zakresów,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w roli doradcy ds. przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach),
 • preferowane doświadczenie w pracy z os. młodymi,
 • wiedza z zakresu przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochrony własności intelektualnej,
 • preferowana praktyczna znajomość w/w przepisów,
 • praktyczna znajomość zasad prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (m.in. rejestracja firmy, księgowość, marketing i sprzedaż, etyka biznesowa itp.),
 • doświadczenie trenerskie

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres biuro.karier@cdv.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).