dic2015.png

Doradca biznesowy
Specjalizacja na kierunku Doradztwo i Coaching

Dlaczego warto?
Specjalizacja daje mocne kompetencje biznesowe do pracy w organizacjach. Twarda wiedza w połączeniu z kompetencjami coacha, takimi jak komunikacja interpersonalna, czy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (blok podstawowy) tworzy profil absolwenta poszukiwanego na rynku.  
 • Poznasz istotę, koncepcje, proces oraz narzędzia i metody użyteczne w zawodzie doradcy biznesowego.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat: strategii zarządzania w przedsiębiorstwie, zarządzania procesami, zarządzania ryzykiem w organizacji, zarządzania zmianą i projektami, wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania.
 • Zdobędziesz umiejętności związane z metodologią pracy doradcy biznesu (trenera biznesu) a w szczególności z zakresu: przygotowania oferty projektu doradczego, prowadzenia audytów organizacyjnych, czy wyboru metody wdrożenia, realizacji oraz monitoringu i raportowania projektu doradczego.
Praca

Zawody, w jakich możesz pracować: analityk biznesowy, doradca biznesowy, doradca personalny, trener biznesu, menadżer, coach biznesu, executive coach.

 

Gdzie możesz pracować: firmy konsultingowe, firmy szkoleniowe, działy analiz biznesowych, ekonomicznych, marketingowych, rynkowych, działy zakupów, działy wsparcia sprzedaży i marketingu, organizacje pozarządowe, własna firma.


Czy wiesz, że w coachingu biznesowym stawki sięgają 1,5 - 3 tys. zł. za 1,5 godzinną sesję, zaś za indywidualny life-coaching trzeba zapłacić 300 - 600 zł za sesję. (źródło: hrstandard.pl)
Beata Kozyra, wykładowczyni CDV, coach, praktyk, KOMPAS#1
"Lider vs. Manager"
 

Umiejętności i wiedza:
 • Nauczysz się trafnie diagnozować potrzeby klientów. 

 • Zdobędziesz wiedzą na temat gromadzenia danych i informacji o makro, mikrootoczeniu firmy oraz potencjale firmy.

 • Nauczysz się wykorzystywać zaawansowane metody analityczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych.

 • Będziesz potrafił przygotowywać raporty oraz prezentacje wyników analiz.

 • Będziesz sprawne podejmował decyzje biznesowe.

 • Nauczysz się prowadzenia projektów biznesowych i doradczych dla klienta (np. praca nad strategią, definiowanie wartości organizacji, planowanie).

 • Dowiesz się, jak przygotować, ofertować i świadczyć usługi doradcze i szkoleniowe.

 • Nauczysz się modyfikować istniejące metody i projektować własne metod pracy, dopasowując je do klienta, celu i grupy.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

formularz

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.
(UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja trwa! Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
DORADZTWO I COACHING Studia II stopnia 2 Niestacjonarny 6600 3300 550

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • prowadzisz własne sesje coachingowe
 • otrzymujesz konsultacje mentorskie
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów: KOMPAS, AULA POZNAŃ
 • udział w projektach biznesowych