edukacja.jpg

Dialog z interesariuszami - wykorzystaj potencjał partnerskich relacji

DLA KOGO?
 • Osoby odpowiedzialne za komunikację i dialog społeczny w firmie, organizacji czy instytucji.

 • Specjaliści ds. CSR, PR, Marketingu, HR, komunikacji wewnętrznej.

 • Menedżerowie oraz przedsiębiorcy decydujący o budowie zaangażowania zespołów.

 • Osoby zainteresowane rozszerzeniem wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABĘDZIE UCZESTNIK?

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna sposoby, narzędzia, techniki, które pozwolą:

 • poznać w praktyce najpopularniejsze techniki prowadzenia sesji dialogowych  interesariuszami,
 • nabyć praktycznych umiejętności identyfikacji i mapowania interesariuszy w odniesieniu do własnej organizacji,
 • rozumieć siłę różnorodności interesariuszy i ich wpływu na firmę, organizację czy instytucję,
 • nabyć praktycznych umiejętności identyfikacji oraz kluczowych zagadnień, tematów do poruszania w trakcie sesji dialogowych,
 • poznać sprawdzone techniki sprzedaży sesji dialogowych jako długofalowego projektu w firmie, organizacji i instytucji,
 • znać i rozumieć najpopularniejsze standardy i wytyczne w obszarze dialogu społecznego.


MIEJSCE: COLLEGIUM DA VINCI, POZNAŃ
TERMINY:
Nowe terminy szkoleń są w trakcie opracowywania.
CZAS TRWANIA: 14h/2 DNI
CENA: 750 zł brutto

 

 1. Wprowadzenie do dialogu z interesariuszami
 • Po co nam dialog?
 • Dialog z interesariuszami - od czego zacząć?
 • Modele i sposoby komunikacji z interesariuszami.
 • Korzyści biznesowe płynące z prowadzenia dialogu z interesariuszami.

      2.     Sesje dialogowe w praktyce

 • Analiza istniejących już form komunikacji z wybranymi na sesje dialogowe interesariuszami.
 • Opracowanie planu zaangażowania interesariuszy.
 • Identyfikacja i mapowanie interesariuszy.
 • Ocena wpływu i nastawienia interesariuszy do firmy, organizacji czy instytucji.
 • Wybór form prowadzenia dialogu.

         3.     Narzędzia

 • Omówienie standardu AA1000 w praktyce wraz z analizą case study.
 • Pogłębione jakościowe wywiady wraz z analizą case study.
 • Sesje 1:1 wraz z analizą case study.
 • Sesje w formule okrągłego stołu wraz z analizą case study.
 • Dialog w duchu nowych technologii wraz z analizą case study.

      4. Zarządzanie relacjami z interesariuszami

 • Kryzys w relacjach - kiedy się pojawia.
 • Zagrożenia wynikające z niewłaściwego lub braku dialogu.
 • Monitoring działań i oczekiwań interesariuszy.
 • Konstruowanie komunikacji do interesariuszy.
WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY

e-mail: rekrutacja@cdv.pl
tel. 61 27 11 100