to_davinci.jpg

Przewodnicy po świecie poznania. Mistrz i uczeń

By istniało zwierciadło świata, świat musi mieć jakiś kształt

Umberto Eco

Zadaniem nauczycieli jest nadawać światu taki kształt, by zainteresować nim ucznia i nauczyć go w nim funkcjonować. Chcemy zmienić filozofię myślenia ucznia z „jak przetrwać w szkole” na „szkoła to miejsce wędrówki do określonego celu”. Wędrówki szlakiem odkrywania, poznawania, eksperymentów, przekraczania siebie. Taka jest misja szkoły i nauczycieli Liceum Da Vinci.

W Liceum obowiązuje zasada 4xTAK:

TAK – dla umiejętności zdobywania wiedzy (nie – dla jej kumulowania).

TAK – dla znajomości technik uczenia się (nie – dla bezmyślnego wkuwania na pamięć).

TAK – dla współpracy i akceptacji umiejętności innych (nie – dla „wyścigu szczurów”).

TAK – dla kreatywności, wymiany informacji i rozwoju talentów (nie – dla „siedź cicho i słuchaj”).

W Da Vinci zachowujemy równowagę w dostarczaniu bodźców intelektualnych, emocjonalnych i tych, związanych z rozwojem fizycznym i zachowaniem dobrej kondycji ogólnej.

Budując zespół nauczycielski przyjęliśmy, że nie mogą to być ludzie, którzy tylko dają wiedzę. Muszą pełnić rolę przewodników, a swoją postawą i działaniem skłaniać młodzież do podejmowania prób świadomego rozwoju własnej osobowości.

Połączyliśmy wysokie standardy wiedzy i nauczania specjalnie przeszkolonej kadry akademickiej z doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym najlepszych nauczycieli, nieskażonych rutyną, dbających o własny rozwój osobisty i zawodowy. Są to ludzie świadomi swojej szczególnej roli, chcą być przewodnikami (mentorami, opiekunami), którzy motywują do działania i samodzielnego uczenia się.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci  jest wspierać proces poszukiwania i odkrywania, poprzez wskazywanie źródeł, materiałów, sposobów uczenia się. Będą kontrolować osiągnięcia uczniów tak, aby dawać prawo do błędów i zachęcać do pokonywania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”). Nauczyciele dostosują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Potrafią słuchać, prowadzić dialog. Wskazują kierunek, a nie wyręczać w działaniu.

Szczególną uwagę poświęcimy dbałości o rozwój inteligencji emocjonalnej uczniów. Inwestować będziemy w rozwój kreatywności młodzieży, umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, budowania relacji z innymi, czerpania satysfakcji z pracy zespołowej.

Nasi nauczyciele pokazywać będą uczniom praktyczny aspekt zdobywania wiedzy oraz pobudzać będą do twórczego myślenia i działania.