01_podyplomowe.png

CSR Management
Studia podyplomowe

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto?

CSR Management to unikalny w Wielkopolsce kierunek kształcenia. Studia prowadzone w oparciu o networking grupy oraz praktyczne i warsztatowe zajęcia. W trakcie zjazdów słuchacze poznają najnowsze trendy i tendencje w obszarze CSR oraz zapoznają się z jego strategicznym wymiarem. Spotkania prowadzone będę przez uznanych ekspertów CSR w Polsce. Dzięki wyjątkowej formule, opartej na analizie studiów przypadków, słuchacze poznają realne problemy oraz kierunki strategicznego ich rozwiązywania w realiach społeczno-gospodarczych. 

Łukasz Smolarek,
Dyrektor Zarządzający w firmie doradczej White Leaf
kierownik merytoryczny kierunku 

Cel

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie menedżerom, specjalistom, reprezentantom biznesu, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych czy mediów unikalnych kompetencji oraz inspirującej i praktycznej wiedzy, niezbędnej do profesjonalnego zarządzania CSR w organizacjach i instytucjach. 

Czy wiesz, że?

Zgodnie z Dyrektywą Unijną od 1 stycznia 2017 roku duże jednostki zainteresowania publicznego będą musiały sporządzać raporty CSR dotyczące różnorodności i wskaźników pozafinansowych.

W Polsce brakuje ekspertów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W odpowiedzi na głos z rynku, we współpracy z firmą doradczą White Leaf, przygotowaliśmy ofertę praktycznych studiów podyplomowych CSR MANAGEMENT w Collegium Da Vinci.


Dla kogo?

Adresatami studiów są osoby, które:

 • interesuje CSR i zrównoważony rozwój oraz strategia CSR w firmie
 • chcą rozwijać nowe kompetencje menedżerskie lub chcące zdobyć unikalny i poszukiwany na europejskim rynku zawód manager CSR
 • pragną zgłębić wiedzę związaną z zarządzaniem strategicznym w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu
 • poszukujących innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania projektami społecznymi w oparciu o metodologię projektową
 • poszukują innowacyjnych i nowoczesnych metod prowadzenia projektów społecznych
 • chcą stać się managerami CSR w organizacjach, firmach, instytucjach, którym nie obca jest społeczna odpowiedzialność biznesu
 • poszukują praktycznych rozwiązań dla projektów oraz problemów społecznych, rynkowych, HR-owych, komunikacyjnych, inwestorskich, szkoleniowych, z którymi spotykają się na co dzień.
 • pragną rozwinąć warsztat narzędzi komunikacji strategicznych rozwiązań i projektów CSR.
 • traktują praktyczną znajomość narzędzi, standardów, wytycznych i norm, jako niezbędne uzupełnienie wiedzy teoretycznej
 

Atuty

 • zdobędziesz unikalną wiedzę i kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji Managera CSR
 • wizyty studyjne w firmach będących liderami CSR w regionie: Raben i Volkswagen Poznań
 • uznana kadra wykładowców z międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne do opracowania strategii CSR w firmie i jej komunikacji
 • uzyskasz certyfikat CSR Managera – pozwalający włączyć się w społeczność lidera społecznej odpowiedzialności
 • dowiesz się, jak opracować strategię CSR w firmie 

Student kierunku CSR Management, Maciej Popiołek opowiada o tym dlaczego zdecydował sie na te właśnie studia.

Partner merytoryczny
Partnerzy kierunku
Program
 1. CSR i zrównoważony rozwój - rozwój, tendencje, trendy (32 godz.)
  • Obszary CSR : rynek, społeczeństwo, miejsce pracy, środowisko naturalne
  • Zrównoważony rozwój - strategiczny kierunek, regulacje, oczekiwania społeczne i rynkowe
  • Globalne i europejskie trendy CSR
  • Etyczny wymiar społecznej odpowiedzialności
 2. Zarządzanie strategiczne i programy społeczne (32 godz.)
  • Strategia CSR w firmie, organizacji, instytucji
  • Raportowanie danych pozafinansowych
  • Relacje inwestorskie i dialog z interesariuszami
  • Zarządzanie poprzez wartości
  • Finansowanie projektów społecznych i działań CSR
  • Zarządzanie projektem społecznym w CSR
  • Zarządzanie ryzykiem i compliance
  • Wolontariat pracowniczy
 3. Zarządzanie projektem CSR - szanse i ryzyka (16 godz.)
  • Zarządzanie projektem społecznym w fundacji korporacyjnej i biznesie
  • Zarządzanie ryzykiem i compliance
  • Zarządzanie poprzez wartości
 4. Menadżer CSR – kompetencje, przywództwo, etyka (40 godz.)
  • Rola i marka menedżera CSR w organizacji
  • Etyczne i odpowiedzialne przywództwo
  • Kompetencje menedżerskie w praktyce
   • Zarządzanie zespołem
   • Zarządzanie projektem CSR
   • Zarządzanie zmianą
  • Zaangażowanie pracowników i pozostałych intersariuszy
 5. Komunikacja i konkurencyjność CSR (40 godz.) 
  • Media relations CSR
  • Social media – trendy i kierunki rozwoju
  • Praktyczny i finansowy wymiar CSR
  • Komunikacja wewnętrzna – narzędzia, kierunki, sposoby działania
  • Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej na rynku
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów, od soboty (godz. 9:00) do niedzieli (godz. 16:00). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu

Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin

Warunki zaliczenia
 • prezentacja wyników pracy grupowej

Łukasz Smolarek

Kierownik merytoryczny studiów

Założyciel i dyrektor zarządzający firmy doradczej White leaf. Jest ekspertem i praktykiem z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu i budowaniu kompleksowych strategii CSR, PR oraz komunikacji. Pionier strategicznego CSR w Wielkopolsce. Od ponad 8 lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym. Był odpowiedzialny za zespół tworzący nową strategię CSR na lata 2014-2016 dla Provident Polska S.A. Kierował pracami dedykowanej grupy roboczej ds. CSR, która przygotowała pierwszy w historii Provident Polska S.A. i pierwszy w sektorze pozabankowym raport społeczny przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne Global Reporting Initiative (GRI 4.0). Członek Grupy Roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR przy Ministerstwie Gospodarki. Był współzałożycielem i redaktorem prowadzącym AS BIZNESU – pierwszego w Wielkopolsce tytułu poświęconego CSR. Był redaktorem naczelnym branżowego czasopisma dla branży reklamowej na 5 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz redaktorem naczelnym dwóch ogólnopolskich miesięczników biznesowych. Członek klubu Liderów i Liderek CSR przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Autor kilkudziesięciu strategicznych opracowań środowiskowych dla instytucji samorządowych w Polsce. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Ukończył również studia podyplomowe Public Relations w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Absolwent Akademii Managerów CSR. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (specjalizacja: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Magdalena Andrejczuk

Menedżerka Programu Partnerstwa w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Wykładowczyni na studiach podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Collegium Civitas w Warszawie. W FOB pracuje od 2010 roku, obecnie odpowiada za kompleksową platformą współpracy dla prawie 50 firm – liderów CSR. Bierze udział w pracach grup roboczych przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki, współpracuje z Ministerstwem Gospodarki i firmą doradczą Deloitte przy projekcie Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Wcześniej zajmowała się inauguracją i rozwojem projektu Karty Różnorodności w Polsce, uczestnicząc równocześnie w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności przy Komisji Europejskiej. Koordynowała również program edukacyjny Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz konferencję Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. Jest absolwentką ekonomii oraz socjologii na UwB, ukończyła Program "Menedżerowie NGO - PROMENGO". Odpowiedzialnym biznesem zajmuje się od 2007 roku. Posiada doświadczenie dziennikarskie i trenerskie. Autorka publikacji na temat CSR, uczestniczka konferencji, prowadząca szkolenia i warsztaty na temat odpowiedzialnego biznesu.

Aleksandra Kubicka

PR Manager Naspers Classifieds

Absolwentka Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 10 lat doświadczenia w komunikacji PR i CSR.  Realizowała projekty z zakresu odpowiedzialności społecznej dla firm z branży tytoniowej (Raport Odpowiedzialności Społecznej British American Tobacco Polska) oraz alkoholowej (program edukacji ekologicznej dla pracowników Kompanii Piwowarskiej).  Od ponad czterech lat zajmuje stanowisko PR Managera (w Grupie Allegro, a obecnie Naspers Classifieds) gdzie odpowiadała za m.in. za komunikację projektów społecznych (akcje związane z ekologią, działania w ramach WOŚP i platformy charytatywni.allegro.pl).

Sebastian Łuczak

Właściciel agencji public relations ŁUCZAK PR

Fascynat wszystkiego, co związane jest z komunikacją marketingową. Ponad 16 lat praktyki i różnorodnych doświadczeń w wielu obszarach PR wykorzystuje jako konsultant, doradca, wykładowca i trener. Wcześniej był prezesem agencji Eskadra Publica, przez kilka lat rzecznikiem prasowym Banku Pekao SA (oraz szefem zespołu odpowiedzialnego za serwis www), liderem projektu w Biurze PR banku i ekspertem w Departamencie Marketingu Korporacyjnego, a także rzecznikiem Pomorskiego Banku Kredytowego. Ma za sobą również ponad 5 lat pracy dziennikarskiej (m.in. Kurier Szczeciński, Wprost, Sztandar Młodych, Morze i Ziemia, WWW, Obserwator Codzienny). Był Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Zakładał i jest członkiem Rady Programowej portalu InternetPR.pl. Zasiadał w pierwszym składzie Rady Etyki Public Relations. Został wybrany Osobowością Polskiego Public Relations (tytuł przyznany przez Home&Market w wyniku ankiety przeprowadzonej wśród specjalistów PR z korporacji i agencji public relations). Otrzymał medal „Zasłużony dla polskiej bankowości”. Kierowany przez niego turniej tenisowy Pekao Open został przez ATP oficjalnie uznany za World Best Challenger ATP czyli najlepiej organizowany turniej tej klasy na świecie. Wykłada na kilku wyższych uczelniach: m.in. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej i Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Patrycja Kasprzyk

Koordynator Działu Public Relations w fabryce samochodów użytkowych Volkswagen Poznań

Członek Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechnia CSR przy Ministerstwie Gospodarki. Koordynator ds. CSR i Zrównoważonego Rozwoju w Volkswagen Poznań, specjalista z zakresu zaangażowania społecznego i dialogu z interesariuszami. Ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze PR, media relations, komunikacji wewnętrznej i sponsoringu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu PR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Monika Pawłowska

Koordynator Projektów CSR Grupa Allegro Sp. z o.o./ Fundacja Allegro All For Planet

Od 2012 roku Koordynator Projektów CSR w Grupa Allegro Sp. z o.o. Odpowiada za współpracę z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, za udział Allegro w corocznych finałach WOŚP oraz za prawidłowe funkcjonowanie aukcje.wosp.org.pl. Serwis Aukcje WOŚP powstał w ramach platformy charytatywni.allegro.pl, której jest Product Ownerem. Odpowiada również za współprace z Organizacjami Pożytku Publicznego działającymi w ramach platformy oraz koordynuje działania marketingowe akcji prowadzonych na Charytatywni Allegro.

Marcin Szczupak

Kierownik działu raportów medialnych PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

Współtworzył pierwszą w Polsce agencję specjalizującą się w analizie mediów – Media Navigator. Specjalista w zakresie badań mediów - ma ponad jedenastoletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Konsultant medialny, autor analiz marketingowych i badań public relations. Pracował nad projektami dla kilkuset korporacji międzynarodowych, ministerstw, urzędów, agencji marketingowych i PR. Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku public relations oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing. Interesują go nowe media, rozwój i wykorzystanie technologii w przekazie informacji, zagadnienia public relations i marketingu, sprzedaży i zarządzania. Występował w charakterze eksperta opracowującego standard kompetencji dla zawodu: analityk informacji i raportów medialnych oraz jako ewaluator i członek komisji dla zawodów: analityk ruchu na stronach internetowych, broker informacji (researcher), menedżer zawartości serwisów internetowych i specjalista zarządzania informacją.

Marta Szymborska

Lider CSR Grupy Raben na Europę

Absolwentka filologii polskiej (studia magisterskie i doktoranckie) oraz europejskiej komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studium PR oraz Akademię Menedżerów CSR. Prowadzi rubrykę CSR w logistyce w najbardziej poczytnym portalu branżowym Pracuj w logistyce oraz współpracuje w zakresie redakcyjnym z portalem csr.pl. W Grupie Raben zarządza wdrażaniem projektów CSR w 10. krajach Europy. Grupa Raben uzyskała liczne nagrody CSR, m.in.: Grand Prix CSR Wielkopolski, Wielkopolski Lider CSR, 3. miejsce w klasyfikacji branżowej Rankingu Odpowiedzialnych Firm, prestiżowy Srebrny i Biały Listek CSR „Polityki”, a także wyróżnienie Etyczna Firma przyznawane przez PwC i Puls Biznesu oraz European Business Awards 2014/15 - w kategorii The Award for Environmental & Corporate Sustainability. Spółki Grupy Raben również otrzymały nagrodę w polskiej edycji konkursu European Business Awards 2014/15 - w kategorii The Award for Environmental & Corporate Sustainability. Nagroda przyznawana jest za troskę o środowisko i ład organizacyjny. Grupa Raben reprezentowała Polskę w europejskim finale konkursu.

Sebastian Drobczyński

Ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej

Praktyk z 16-letnim doświadczeniem w obszarze public relations. Pionier marketingu politycznego w Wielkopolsce. Specjalizacja: kreowanie wizerunku osób i instytucji, media relations, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Doradca zarządów firm i korporacji w zakresie tworzenia i kreowania wizerunku oraz ochrony wizerunku podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej. Przygotowuje do wystąpień publicznych i współpracy z mediami. Doradca jednostek samorządu ds. tworzenia i ochrony wizerunku, strategii kampanii informacyjno-promocyjnych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Jako wykładowca akademicki i praktyk zajęcia ze słuchaczami prowadzi m.in. w: Uniwersytecie SWPS Wydział Zamiejscowy Poznań, Wyższej Szkole Bankowej, Collegium Da Vinci w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 16 lat opracowuje i prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, tworzenia i kreowania wizerunku, marketingu politycznego, kampanii politycznych i wyborczych, media relations, prezentacji i wystąpień publicznych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Marek Sworowski

Marketing i PR Manager w Porsche Polska

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Transportu, od początku kariery zawodowej związany z szeroko rozumianą branżą motoryzacyjną. Ścieżkę zawodową rozpoczął jako dziennikarz w kmh media group, następnie w wydawnictwie Agora S.A. W późniejszych latach doświadczenie dziennikarskie wykorzystywał w biznesie, pracując trzy lata w biurze prasowym Mercedes-Benz Polska. Aktualnie odpowiedzialny jest za marketing i PR marki Porsche w Polsce.

Dorota Wiśniewska

Rzeczniczka prasowa, kierowniczka Działu Marketingu AQUANET SA

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Marketing Usług oraz Akademię Managerów CSR. Obecnie jest w trakcie studiów na kierunku psychologia na UAM w Poznaniu. Przez wiele lat dziennikarka RMF FM. Wydawczyni serwisów informacji krajowych i zagranicznych. Obecnie związana z AQUANET SA, gdzie pełni dwie funkcje: odpowiada za kontakty z mediami, prowadzi biuro prasowe oraz kieruje działem marketingu spółki. Od lat angażuje się społecznie, wspiera dobre idee i ciekawe inicjatywy na rzecz poprawy życia całych społeczności.

 

 

 

Warunki rekrutacji
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Dlaczego warto? 

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się w 18 kwietnia 2017 roku i będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 30 wrześna 2017!

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.


Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto. 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
CSR Management  4900 zł  2450 zł 490 zł


Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!