Collegium Da Vinci

Po 18 latach czas na nową odsłonę WSNHiD

Collegium Da Vinci to wiodąca w Wielkopolsce uczelnia wyższa, która we współpracy z otoczeniem biznesu zapewnia kompleksowy start w życie zawodowe swoich studentów.

Nigdy nie jest za późno na naukę i za wcześnie na pratykę

Collegium Da Vinci przez ostatnie 18 lat funkcjonowało pod nazwą Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. O zmianie nazwy zadecydowały nowatorska oferta studiów oraz strategia rozwoju, w której kładziemy duży nacisk na umiędzynarodowienie oraz współpracę z zagranicznymi firmami i uczelniami.

W Collegium Da Vinci dbamy, by proponowane przez nas kierunki były zgodne z zapotrzebowaniem rynku, a programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi. W ramach codziennych zajęć, warsztatów i szkoleń uczymy realnych umiejętności zawodowych oraz kompetencji ułatwiających pracę w zmiennym środowisku biznesowym. Zapewniając codzienny, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami wierzymy, że nasza szkoła jest pierwszym, najważniejszym stopniem w karierze. Dążymy do tego, by co najmniej 95% naszych absolwentów po ukończeniu szkoły znalazło zatrudnienie w wymarzonym zawodzie.