Coachingowy styl zarządzania

„Coachingowy styl zarządzania zespołem” 26.11. 2013 godz. 10.00 – 14.00

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
  • poznanie nowego trendu w zakresie zarządzania ludźmi
  • poznanie idei coachingowego stylu zarządzania oraz korzyści dla organizacji i jednostki (m.in. wykorzystywanie potencjału pracowników, większa identyfikacja z firmą, wzrost motywacji pracowników, wzrost kreatywności)
  • poznanie i przećwiczenie narzędzi stosowanych w coachingowym stylu zarządzania
PROGRAM:
  1. Ja jako menadżer- diagnoza własnych preferencji w zakresie zarządzania. Omówienie mocnych stron i obszarów rozwojowych w ujęciu Analizy Transakcyjnej.
  2. Omówienie coachingowego stylu zarządzania i korzyści z perspektywy pracownika, menadżera i organizacji.
  3. Omówienie narzędzi wykorzystywanych w coachingowym stylu zarządzania i przećwiczenie ich zastosowania w konkretnych sytuacjach zarządczych.

(Zachęcam uczestników do przygotowania własnych przykładów, dzięki którym będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzą w praktyce)

CZAS TRWANIA: 4h
PROWADZĄCY:

Kinga MannKinga Mann: Trener, coach, konsultant w organizacjach oraz wykładowca akademicki. Twórca wielu autorskich programów szkoleniowych i rozwojowych. Wykorzystuje różnorodne formy przekazu wiedzy i ćwiczenia umiejętności, aby warsztaty przez nią prowadzone były ciekawą podróżą w głąb siebie.  Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w firmie oraz studium trenerskiego. Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez ostatnich kilka lat poszerza swoją wiedzę i profesjonalny warsztat pod okiem coachów, trenerów i konsultantów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji w nurcie Organizacyjnej Rozwojowej Analizy Transakcyjnej.

Posiada doświadczenie, jako HR Business Partner oraz menadżer. W swojej pracy wykorzystuje głównie teoretyczne założenia Analizy Transakcyjnej w celu systemowej diagnozy procesów zachodzących na poziomie organizacji i jednostki.

Od prawie 8 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu psychologii sprzedaży i zarządzania, HRM, rozwoju umiejętności osobistych oraz coachingiem dla kadry menadżerskiej, coachingiem sprzedażowym, coachingiem kariery. Zajmuje się również budowaniem strategii HR w organizacjach, a w tym procesami związanymi m.in. z: rekrutacją i selekcją, Assessment Centre/ Development Centre, tworzeniem: profili kompetencyjnych, SOOP, standardów obsługi klienta, etc.

Prywatnie fanka pracy z końmi, dobrej książki w szczególności twórczości Dostojewskiego, dobrego filmu. Ślad po sobie zostawia również pracując w projekcie aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Pasjonuje się tematyką przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacjach oraz neuronauką. Relaksuje się uprawiając fitness. 

KOSZT:

95 zł

FORMULARZ ZAPISÓW