dic2015.png

Doradca zawodowy i coach kariery
Specjalizacja na kierunku Doradztwo i Coaching

Dlaczego warto:
 • Program specjalizacji uzupełnia i doskonali wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, miękkiego HR.
 • Profesjonalna kadra wykładowców posiadających bogate doświadczenie w obszarze coachingu kariery, doradztwa zawodowego oraz HR. 
 • Przewaga zajęć praktycznych, m.in. warsztaty, case study, symulacje.
 • Specjalizacja przygotowuje do pracy w doradztwie zawodowym, rekrutacji oraz HR, szczególnie w obszarach związanych z outplacementem. Otrzymasz wiedzę i praktyczne umiejętności coachingowe oraz doradcze. 

Program specjalizacji konsultowany był ze strategicznymi partnerami kierunku oraz pracodawcami aby przekazywana wiedza i umiejętności były zgodne z oczekiwaniami rynku pracy i pomogły Ci znaleźć stanowisko, którego szukasz. 

Praca

Perspektywy zawodowe: coach kariery - freelancer, doradca zawodowy, doradca personalny, specjalista ds. outplacementu, specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników, executive search, direct search. 


Miejsca pracy: 
własna firma coachingowa, firmy rekrutacyjne, działy personalne, biura doradztwa personalnego, urzędy pracy, szkoły, firmy świadczące usługi outplacementowe.

 Umiejętności i wiedza:
 • Nauczysz się praktycznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia niezbędne do pracy w obszarze zarządzania swoją karierą, ale również outplacementu czy HR.
 • Zapoznasz się ze specyfiką pracy doradcy/coacha kariery wewnątrz organizacji, jak i prowadzącego samodzielną praktykę.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii i prawa pracy.
 • Zyskasz wiedzę o aktualnym rynku pracy oraz czynnikach go kształtujących.
 • Poznasz różnicę pomiędzy procesem doradczym a coachingowym oraz ich zastosowanie w zależności od potrzeb klienta.
 • Będziesz potrafił diagnozować kompetencje i potencjał rozwojowy klienta oraz planować jego ścieżkę kariery.
 • Zapoznasz się z podstawowymi procesami personalnymi występującymi w organizacjach, jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, Assesment i Development Center, tworzenie ścieżek kariery, które pozwolą Tobie lepiej realizować funkcje doradcze i coachingowe.
 • Nauczysz się prowadzić sesje coachingowe i doradcze.


Na jednym indywidualnym spotkaniu z klientem (60-90 minut) coach zarabia od 100-500 PLN. W przypadku coachów kariery średnia stawka za godzinę pracy wynosi około 250 PLN (żródło:  światcoachingu.pl )
Coaching kariery to innowacyjne i kompleksowe połączenie wiedzy z zakresu HR, psychologii i zarządzania przekazywanej w sposób praktyczny oraz dopasowany do oczekiwań studenta oraz rynku pracy. 

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

formularz

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.
(UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplement (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu)

Dodatkowo zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III roku studiów I stopnia, jeśli jest ona wyższa niż 4,3, które daje Ci możliwość ubiegania się o stypendium Rektora.

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja trwa! Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji!

KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
DORADZTWO I COACHING Studia II stopnia 2 Niestacjonarny 6600 3300 550

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • prowadzisz własne sesje coachingowe
 • otrzymujesz konsultacje mentorskie
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • nad Twoim rozwojem czuwa mentor - opiekun kierunku
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów: KOMPAS, AULA POZNAŃ
 • udział w projektach biznesowych