Centrum Certyfikacji

Collegium Da Vinci to nowoczesna uczelnia, która nieustannie się rozwija i poszukuje optymalnych rozwiązań dla świadczenia usług edukacyjnych na najwyższym poziomie. Aby tego dokonać uważnie przyglądamy się potrzebom naszych biznesowych partnerów a także wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów i absolwentów naszej uczelni.

Z przeprowadzonych rozmów jasno wynika, że jakość naszych usług oraz umiejętności i kompetencje, których uczymy powinny być poświadczone odpowiednimi dokumentami. Takie są oczekiwania naszych partnerów a także szeroko rozumianego rynku pracy.

Dlatego też stworzyliśmy nową ideę, która ma służyć uczestnikom naszych szkoleń do potwierdzenia uzyskanych u nas kwalifikacji. Otwieramy Centrum Certyfikacji, które będzie służyło uwierzytelnieniu ukończonych w naszej uczelni kursów a także da jasną informację czego można oczekiwać od osób, które skorzystały z naszej oferty.

Stawiamy sobie jasne i ambitne cele: 

  1. Nowoczesny sposób zarządzania jakością naszej oferty
  2. Wiarygodny system weryfikacji wystawianych certyfikatów
  3. Oferowanie najwyższej jakości usług
  4. Współpracę z uznanymi trenerami
  5. Tworzenie oferty dostosowanej do aktualnych potrzeb rynku
  6. Certyfikowanie konkretnych umiejętności
  7. Tworzenie pakietów szkoleń na zamówienie

Bierzemy na siebie odpowiedzialność przekazywania wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie. Osiemnaście lat doświadczenia daje nam pewność, że to, co robimy warte jest poświęcenia Twojego cennego czasu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.