Biuro Projektów Europejskich

Biuro Projektów Europejskich jest jednostką organizacyjną działającą w strukturze CDV. Do podstawowych zadań Biura należy tworzenie projektów, rozliczanie, monitoring oraz prowadzenie sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.