Biuro karier

Naszą misją jest wspieranie Was - studentów i absolwentów CDV - w starcie i rozwoju zawodowym. Jak to robimy?

 • współpracujemy  z pracodawcami i rekruterami z agencji doradztwa personalnego, aby ułatwić Wam szybsze znalezienie praktyki lub pracy zgodnej z Waszym kierunkiem wykształcenia i aspiracjami,
 • organizujemy targi pracy,
 • organizujemy we współpracy z pracodawcami bezpłatne programy rozwijające Wasze praktyczne kompetencje (np. szkolenia, wykłady),
 • zapraszamy na uczelnię specjalistów z różnych branż, inspirujących ludzi biznesu oraz osoby odpowiedzialne za procesy HR w firmach,
 • oferujemy Wam już od pierwszego roku studiów profesjonalne wsparcie specjalistów z zakresu doradztwa w karierze i coachingu.
Poradnictwo indywidualne, doradztwo w karierze i coaching

Wyłącznie naszym studentom i absolwentom oferujemy możliwość skorzystania ze spotkań ze specjalistami, z którymi możesz pracować w takich obszarach jak:

 • analiza predyspozycji z użyciem testów psychometrycznych
 • analiza doświadczeń i stworzenie audytu kompetencji
 • przygotowanie profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego
 • wypracowanie strategii szukania pracy w formie indywidualnego planu działania (IPD)
 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z użyciem kamery
Inne obszary działalności Biura Karier CDV
 • monitoring losów zawodowych absolwentów
 • organizacja warsztatów dla studentów
 • cykliczna organizacja wirtualnych targów pracy
 • organizacja poradnictwa indywidualnego oraz grupowego (np. symulacje rozmów kwalifikacyjnych, warsztaty planowania kariery),
 • doradztwo w karierze i coaching
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi planowanych na rok akademicki 2016/2017 spotkań, szkoleń i warsztatów organizowanych przez Biuro Karier CDV w ramach projektu ,,Kierunek dobra praca"!