01_podyplomowe_1.png

Big Data - Analytics&Society
Studia podyplomowe

Dlaczego warto?

Pojęcie Big Data zyskuje w ostatnich latach ogromne znaczenie. W wielu dziedzinach życia umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych staje się podstawą funkcjonowania firm i instytucji. Rozwój technologii komunikowania wymaga od specjalistów z różnych dyscyplin, a w tym także od humanistów, umiejętności ekstrakcji, przetwarzania, analizowania, porównywania  i wizualizacji danych. Niezbędne wydaje się również zrozumienie relacji pomiędzy człowiekiem a technologią.

Interdyscyplinarne studia łączące wiedzę i praktykę  z zakresu informatyki, marketingu, medioznawstwa  i elementów psychologii. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach komputerowych i laboratorium badawczym. Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni specjaliści i wykładowcy akademiccy.

Wiedza i umiejętności

Po zakończonych studiach absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze specjalistów ds. Big Data odpowiedzialnych między innymi za przeprowadzanie kwerend internetowych, zaprojektowanie badań i narzędzi analitycznych, sporządzanie raportów i wizualizacji, a także analizę sieci społecznościowych w obszarze marketingowym, psycho-społecznym.

Perspektywy zawodowe
 • Analityk Data Mining
 • Specjalista ds. Big Data
 • Big Data Researcher
 • Manager ds. Badań i Big Data
Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów kierunków humanistycznych, ekonomicznych i społecznych m.in. marketingowców, socjologów, psychologów, pedagogów, politologów, dziennikarzy, a także specjalistów ds. bezpieczeństwa i administracji.

 

zapisz się

Partner
franklin
 
Program

MODUŁ 1 Inżynieria danych (100 godz.)

1. Wprowadzenie do technologii Big Data  

 • czym jest big data?
 • model 3V: Volume, Velocity, Variety
 • rozwinięcie koncepcji 3V – model 4V (Volume, Velocity, Variety, Value)
 • technologie i techniki analizy danych


2. Podstawy programowania 

 • programowanie a obliczenia statystyczne
 • język programowania „R” - wprowadzenie
 • składnia języka „R”
 • rozwiązywanie praktycznych problemów z wykorzystaniem języka „R”
 • Python – podstawy programowania
 • składnia języka Python
 • rozwiązywanie praktycznych problemów z wykorzystaniem języka Python


3. Metody przetwarzania i analizy danych 

 • eksploracja danych - wstęp
 • techniki eksploracji danych
 • metody przetwarzania i analizy danych


4. Algorytmy i struktury danych 

 • typy i struktury danych
 • algorytmy
 • analiza złożoności przykładowych algorytmów


5. Bazy danych 

 • relacyjny model baz danych
 • wprowadzenie do języka strukturalnego SQL: składnia SQL : DML, DDL, DCL, DQL
 • praktyczne zastosowanie SQL – zapytania analityczne
 • metody efektywnego tworzenia modeli danych i ich pozyskiwania z wykorzystaniem SQL


MODUŁ 2 Analityka Big Data (60 godz.)

1. Analiza sieci społecznych 

 • SNA jako metoda i narzędzie badawcze
 • zastosowanie w biznesie (obserwowanie zmian społeczno-gospodarczych, analiza aktywności użytkowników internetu)
 • oprogramowanie badawcze i jego praktyczne zastosowanie


2. Wizualizacja danych 

 • zasady tworzenia interaktywnych diagramów, wykresów, heatmap
 • oprogramowanie i warsztat tworzenia infografik
 • pobieranie informacji z baz otwartych danych


3. Internetowe narzędzia analityczne  

 • narzędzia służące do: monitoringu mediów, zarządzania social media, influencer marketingu, badania zaangażowania użytkowników, content marketingu itp.


4. Badania marketingowe i społeczne 

 • typy badań w marketingu i naukach społecznych (np. badania ilościowe, jakościowe, badania satysfakcji klientów, badanie opinii publicznej, badania fokusowe, eye-tracking)
 • proces badawczy
 • metody, narzędzia i techniki badawcze
 • wnioski i raportowanie

MODUŁ 3 Człowiek w świecie technologii (40 godz.)

1. Psychologia Big Data 

 • media, technologie i duże zbiory danych a procesy poznawcze, emocjonalne i edukacyjne
 • psychologiczne mechanizmy i modele wyjaśniania wpływu mediów i technologii na funkcjonowanie jednostkowe i społeczne człowieka 
 • uzależnienia medialne: opis zjawiska oraz jego uwarunkowania psychologiczne, socjokulturowe i technologiczne


2. Człowiek, technologia, media 

 • cyborgizacja człowieka i społeczeństwo postbiologiczne
 • społeczeństwo informacyjno-sieciowe (oparte na danych, informacji, wiedzy)
 • technologie wirtualnego świata i rzeczywistości rozszerzonej
 • Big Data a społeczeństwo nadzoru – wpływ na życie społeczne i relacje interpersonalne.
 • Generation Big Data jako fenomen społeczny


3. Prawne i etyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania danych 

 • Big Data a prawo do prywatności
 • ustawa o ochronie danych osobowych versus praktyka przetwarzania danych
 • tajemnice sektorowe
 • implikacje etyczne gromadzenia i przetwarzania informacji
Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów, w trybie sobota - niedziela (w godz.8.30 - 17.00 ). Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Collegium Da Vinci przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywność i obecność na zajęciach (wykonywanie zadań i aktywności)
 • projekt indywidualny - praca dyplomowa w formie projektu zaliczeniowego z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi

zapisz się

Kuźmicz

dr Krzysztof Kuźmicz  

Kierownik  merytoryczny kierunku 

Doktor nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor, trener, medioznawca, dziennikarz radiowy, animator kultury, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Jego zainteresowania badawcze obejmują psychologię i pedagogikę mediów, media i komunikację społeczną, kulturę popularną, nowe media, reklamę i marketing, PR i kreowanie wizerunku, organizację i zarządzanie mediami, media interaktywne i społecznościowe.

Zięty

dr Anna Zięty   

Doktor nauk społecznych, pedagog i medioznawca, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor, trener, a także metodyk szkoleń technologicznych. Współautorka projektów badawczych, organizatorka seminariów, konferencji naukowych, eventów kulturalnych oraz edukacyjnych. Sekretarz czasopisma naukowego Forum Oświatowe, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Były Kierownik Zakładu Edukacyjnych Zastosowań Mediów DSW. Specjalizuje się w problematyce edukacji medialnej, psychologii mediów, social media, e-PR, a marketingu internetowego. 

 

Łódzki

dr Bartłomiej Łódzki   

Politolog, medioznawca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, członek International Communication Association i International Political Science Association oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Autor badań empirycznych i publikacji w obszarze mediów masowych, w tym mediów internetowych. Ekspert ds. badań w projektach B+R. Kompetencje zawodowe nabywał między innymi w Niemczech (FU Berlin, TU Drezno), Portugalii (Uniwersytet Lusófona), Estonii (Uniwersytet Tartu) i Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Florydy/College of Journalism and Communications). Były kierownik Pracowni Badań Medioznawczych i Społecznych (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Stypendysta Pressec lub Dresden. Dwukrotnie nagrodzony jako ekspert medialny. Współpracował także z instytucjami i firmami (m.in. Clarena, Box of Ads, Loremtec czy Fundacja Klinika Rządzenia).

  Nowak

mgr Marta Nowak  

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomincznego w Poznaniu na kierunku Finanse i bankowość. Od 2007 roku pracuje w firmie Franklin Templeton Investment. Rozpoczęła w dziale Tranfer Agency, zajmującym się prowadzeniem rejestru klientów w Stanach Zjednoczonych, a od 2011 roku była supervisorem działu TACC Global Cash Services, odpowiedzialnym za monitorowanie przychodzących i wychodzących płatności dla klientów europejskich i azjatyckich. Obecnie jest managerem działu Global Product Strategy – Research & Analytics współpracującym z działami sprzedaży oraz bezpośrednio z zespołami inwestycyjnymi. Interesuję się procesami zarządzania wiedzą i informacją w globalnych organizacjach. Kocha dalekie podróże i dobrą kuchnię.

Gruszka

mgr Tomasz Gruszka  

Absolwent SGH w Warszawie na kierunkach Marketing oraz Finanse i Bankowość. Od ponad 8 lat związany z rożnymi obszarami marketingu. Jego pasją są biznesowe zastosowania nowoczesnych technologii oraz personalizacja przy użyciu danych. Obecnie w Franklin Templeton Investments zarządza działem zajmującym się produkcją materiałów marketingowych.

Burzych

mgr inż. Waldemar Burzych  

Mgr inż. Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. Obecnie Kierownik Zespołu Testów we Franklin Templeton. Od prawie 15 lat zaangażowany w projekty IT i Telco dla różnych sektorów: finansowego, bankowego, telekomunikacyjnego i publicznego. W swojej pracy zawodowej skupia się na usprawnianiu procesów, dostarczaniu narzędzi analitycznych, coachingu i utrzymywanie dobrych relacji z klientem.

Wnuk

mgr Aleksander Wnuk  

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę w Franklin Templeton Investments rozpoczął od stażu podczas ostatniego roku studiów. Przez 3,5 roku pracował w dziale obróbki danych marketingowych dla produktów inwestycyjnych. Później opuścił firmę, aby zyskać nowe doświadczenie w McKinsey & Company. Od czerwca 2016 ponownie związany z Franklin Templeton Investments, tym razem na stanowisku Senior Research Analyst w dziale Product Data Services. Rozwija swoją wiedzę i umiejętności w kierunku programowania (PHP, Python) oraz tematyki big data, w szczególności analizy zbiorów dark data.

Gulczyński

dr Dariusz Gulczyński  

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany audytor i księgowy, trener, dziennikarz prasowy. Członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, ekspert w komitetach: Energy Efficiency - Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn) oraz Statistics Committee przy Euro Heat and Power (Bruksela). Autor publikacji i raportów z dziedziny energetyki. Pracuje na stanowisku dyrektora ds. rozwoju biznesu w spółce energetycznej. Jako szef wielkopolskiego oddziału stowarzyszenia Internationaler Controller Verein był współorganizatorem międzynarodowego projektu „Big Data, Potencjał dla controllera”. Specjalizuje się w problematyce edukacji menedżerskiej. Zainteresowania naukowe: ochrona danych, eksploracja danych, infrastruktura krytyczna, big data, business dynamics

kalwak

mgr Łukasz Kałwak  

Absolwent UEP, specjalność Informatyka i Ekonometria (magisterskie). Absolwent WSB: studia podyplomowe „Zarządzanie Finansami” (2011) oraz „Zarządzanie Bazami Danych” (2012). Obecnie w trakcie przygotowań do CFA Level 3 (CFA Institute. 8 lat w branży finansowej. Pracował w branży doradczej (E&Y), bankowości (BZ WBK) oraz od 2012 we FTI. Manager zespołu Marketing Research specjalizującego się w researchu i modelowaniu danych finansowych, efektywnym zarządzaniu, automatyzacją oraz wizualizacją danych. Systemy wykorzystywane w pracy: Bloomberg, Factset, Morningstar, R, Tableau, MS Office, Alteryx.

martenka

mgr inż. Paweł Martenka  

Programista Java, C++, baz danych oraz technologii web. Ma ponad 8 lat doświadczenia w różnych przedsięwzięciach infomatycznych, aktualnie realizuje projekty dla PayU. Nauczyciel akademicki z kilkuletnim doświadczeniem w tematach związanych z tworzeniem oraz testowaniem oprogramowania.

Stasiak

mgr inż. Aleksander Stasiak   

Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka, specjalność: Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych. Karierę zawodową rozpoczął w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, jednostce naukowej afiliowanej przy Instytucje Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Jako pracownik PCSS brał udział w projektach krajowych i europejskich, między innymi: Geant2, GN3 - projekt budowy paneuropejskiej sieci naukowo - akademickiej, wraz z usługami, PPBW - Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SmartZOO - przewodnik po poznańskim ogrodzie zoologicznym. Również, jako specjalista w zakresie administracji bazami danych, opiekował się systemami takimi jak MIM (poznan.pl), Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa czy Federacja Bibliotek Cyfrowych. Od 2014 roku pracownik Franklin Templeton Investment Polska. Jako lider wsparcia aplikacji zarządzającej przepływami pieniężnymi dba o nieprzerwaną pracę rozproszonego zespołu analityków biznesowych.. 

 

Kuźmicz

mgr inż. Jacek Kuźmicz   

Absolwent Politechniki Poznańskiej, wydziału Informatyki - specjalność Technologie Wytwarzania Oprogramowania. Od ponad 15 lat związany z dziedziną programowania. Starszy Inżynier Oprogramowania w firmie PSI Polska Sp. z o.o., na co dzień tworzy systemy klasy WMS (Warehouse Managment System), gdzie istotnymi elementami są optymalizacja kodu oraz dobra znajomość mechanizmów baz danych. Znawca tematyki optymalizacji zapytań w systemach bazodanowych firmy Oracle. Nauczyciel akademicki związany z tematyką baz danych i systemów operacyjnych.

 

Bednarek

mgr inż. Paulina Bednarek

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, kierunek Informatyka, specjalność: Informatyczne Zarządzanie. Karierę zawodową rozpoczęła w Orange jako analityk danych związanych z pracą doradców na Contact Center oraz kontaktami klientów na Infoliniach TP i Orange. Od 6 lat pracuje we Franklin Templeton Investments, gdzie rozpoczęła w dziale wsparcia Sprzedaży i Portfolio Managerów przygotowując raporty zarządcze, zaczynając od manualnej pracy, a pozostawiając dział ze zautomatyzowaną analityką. Aktualnie jest częścią zespołu Market Research Consultancy – jednostki odpowiedzialnej za research, modelowanie i wizualizację danych finansowych oraz marketingowych. Jej specjalizacją jest wizualizacja danych z użyciem aplikacji Business Intelligence (Tableau, Qlikview). Wieczory zajmują jej książki, Sudoku i gry komputerowe.

Wawrońśki

dr Łukasz Wawrowski

doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2011 roku pracuje na stanowisku specjalisty ds. analiz w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu. W pracy stara się w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez R i SAS. Jego główne zainteresowania to technologie webowe, wizualizacja danych, statystyka społeczna, modelowanie ekonometryczne oraz wielowymiarowa analiza statystyczna.

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe rozpocznie się 18 kwietnia 2017 roku. 

Rekrutacja przedłużona do 20 października 2017 roku.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora CDV (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • ankietę osobową (wydrukowaną z formularza rekrutacyjnego),
 • dwie podpisane kserokopie umowy (wydrukowane z formularza rekrutacyjnego),
 • dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • jedno zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
Sposób składania dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Rekrutacji, ul. gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań (parter, pokój R034) najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

zapisz się

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego. Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 2 lub 10 ratach.

Opłaty rekrutacyjne:

 • do 31.07.2017 - 0 zł.
 • do 31.08.2017 - 100 zł.
 • do 20.10.2017 - 150 zł.

Absolwenci CDV:

 • zostają zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej,
 • otrzymują zniżkę w czesnym (wielkość pierwszej z dziesięciu rat).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
Collegium Da Vinci
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
91 1750 1019 0000 0000 1284 1493
[w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nazwa kierunku]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto. 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłaty za studia w roku akademickim 2017/2018
Nazwa kierunku1 rata2 raty10 rat
Big Data - Analytics&Society  6 000 zł 3 000 zł  600 zł

 

zapisz się

Biuro Rekrutacji

Parter, pokój R034
tel.: 61 27 11 100/101/102
fax: 61 27 11 199
rekrutacja@cdv.pl

Wypełnij formularz i zagwarantuj sobie miejsce na studiach!

 

zapisz się