Biblioteki cyfrowe

 

BIBLIOTEKI CYFROWE, E-BOOKI


Athena
Linki do stron z tekstami książek oraz zbiory własne. W sumie ok. 10 tys. tekstów w wielu językach.


Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

Teksty i linki do stron z książkami elektronicznymi.


Classics in the History of Psychology
Na stronie można wyszukiwać historycznie ważne teksty z psychologii (w języku angielskim) zmieszczone w książkach i artykułach z czasopism.


eBook.pl
Serwis poświęcony książkom elektronicznym oraz innym publikacjom wydawanym w formie elektronicznej. Można znaleźć tu aktualne informacje o sprzęcie, programach, rynku oraz zbiór bezpłatnych eBooków.


Europeana
Przeszukuje kolekcje europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego. Kolekcja około 6 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych Europy.

Federacja Bibliotek Cyfrowych
Serwis FBC udostępnia usługę przeszukiwania rozproszonego polskich bibliotek cyfrowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych.
Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.


Google Books
Usługa Books Search działa podobnie jak wyszukiwarka internetowa.
Dla każdej książki stworzyono dodatkowe strony informacyjne, aby można było szybko odnaleźć wszelkiego rodzaju potrzebne informacje: recenzje książki, odniesienia w sieci, mapy itp.


The Online Books Page
Lista ponad 30 tys. książek dostępnych w Internecie.


Otwórz książkę
Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów.


Polska Biblioteka Internetowa
Kolekcja kilkuset tytułów dostępnych online.


Project Mead

Kolekcja kilkudziesięciu książek (wydanych około 1900r.) takich klasyków socjologii jak m. in.: George Mead, James Mark Baldwin, William James, Charles Holton Cooley, Florian Znaniecki.


Projekt Gutenberg
Około 100 tys. książek głównie w języku angielskim.


TEL - The European Library
Dostęp do źródeł cyfrowych (książek, czasopism, map, obrazów, muzyki) w 45 narodowych bibliotekach Europy.


WolneLektury.pl
Biblioteka internetowa Wolne Lektury udostępnia w internecie teksty lektur szkolnych, które trafiły już do domeny publicznej i nie są związane rygorami prawa autorskiego. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, odt, txt i pdf).

www.polona.pl

Nieograniczony dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej dzięki Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. Do cyfrowego repozytorium wpływa codziennie ponad 70 000 skanów obejmujących nawet do 2 000 obiektów, także tych wydobytych ze skarbca Narodowej Książnicy: książek, czasopism, pocztówek, fotografii, grafik, map, nut i rękopisów. Najnowsza technologia umożliwia czytelnikom wnikliwie przestudiowanie każdego dokumentu, wydrukowanie skanu w dobrej rozdzielczości, a nawet stworzenie własnej kolekcji najciekawszych obiektów. Warto podkreślić, że większość obiektów umieszczonych w Polonie znajduje się w Domenie Publicznej, co pozwala użytkownikom na ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń.