bwb_new.png

Bezpieczeństwo w biznesie
Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE?

Bezpieczeństwo w biznesie to kierunek będący odpowiedzią na szybki postęp technologiczny oraz dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, gdzie szeroko pojęte bezpieczeństwo gospodarcze i bezpieczeństwo informacji mają ogromne znaczenie. Z tego powodu studenci na tym kierunku zdobędą zarówno aktualną i praktyczną wiedzę, jak i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które łączy w sobie bezpieczeństwo cyfrowe, fizyczne i techniczne. Studenci nauczą się, jak radzić sobie z zagrożeniami gospodarczymi, jak przetwarzać i zabezpieczać dane w systemach oraz chronić firmy i organy administracji przed niepożądanymi skutkami ich wycieku, jak tworzyć i aktualizować politykę bezpieczeństwa w firmie oraz w jaki sposób wykrywać cyberprzestępców.

JAKĄ SPECJALIZACJĘ WYBRAĆ?
 • Ekspert ds. bezpieczeństwa
 • Administrator bezpieczeństwa informacji

 

 


zapisz się

CIEKAWY W CDV

Jabłoński"Najważniejsze dla mnie jest dzielenie się swoim doświadczeniem biznesowym. Dzięki pracy z klientami z różnych branż mogę przytoczyć wiele sytuacji, których nie znajdzie się w książkach. Staram się, by forma zajęć była atrakcyjna i prowokowała studentów do myślenia, wnioskowania i wyrażania swoich opinii."

mgr inż. Tomasz Jabłoński

wykładowca na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

przeczytaj cały wywiad

JAK ZORGANIZOWANA JEST NAUKA I KTO BĘDZIE CIĘ UCZYŁ?
 • Ponad 90% zajęć w programie studiów to zajęcia praktyczne.
 • Wykorzystujemy gry plenerowe i strategiczne do praktycznej nauki myślenia strategicznego i opracowywania taktyki działania.
 • Będziesz uczestniczył w zajęciach ze sztuk walki.
 • Skorzystasz z dostępu do najnowszych IT-labów i showroomów.
 • Zapewnimy Ci zwiększony wymiar godzin z języka obcego.
 • Możesz uzyskać bezpłatnie certyfikat BEC (Business English Certificate).
 • Zajęcia prowadzą wykwalifikowani eksperci min. z firm, z którymi współpracujemy, np. Impel Security Polska, czy SI-Consulting Sp. z o.o.
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej.
 • Odbędziesz trening kreatywności i twórczego myślenia.
 • Zaproponujemy Ci praktyki w firmach o profilu zgodnym z kierunkiem Twoich studiów.
 • Jako studentka/student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet najnowszego oprogramowania Microsoft Office.
 • Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościowo, dlatego oprócz specjalizacji, możesz wybrać dodatkowe przedmioty związane z innymi kierunkami dostępnymi w CDV, m.in. informatyką, grafiką, doradztwem i coachingiem, edukacją prorozwojową,.

 

JAKĄ PRACĘ MOŻESZ PODJĄĆ?
 • Analityk bezpieczeństwa w organizacji
 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Analityk cyberbezpieczeństwa
 • Internet data analyst
 • Software tester
 • Administrator danych w organizacji
 • Analityk ds. wywiadu gospodarczego
 • Pracownik w strukturach zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej w Policji, CBA, ABW
 • Security consultant
 • Security specialist
PAMIĘTAJ, ŻE:
 • Na bardzo szybko zmieniającym się rynku pracy najważniejsze obok specjalistycznych umiejętności są kompetencje społeczne, takie jak: skuteczna komunikacja, praca w zespole czy autoprezentacja, które również nabędziesz w Collegium Da Vinci.
 • Uczelniane Biuro Karier pomoże Ci w znalezieniu płatnych praktyk u naszych partnerów oraz pracy po ukończeniu studiów.
 • Możesz otrzymać dofinansowanie studiów w formie stypendium socjalnego czy stypendium rektora
Partnerzy kierunku:
Nowoczesne zagrożenia - nowoczesne specjalizacje

Na całym świecie głównym determinantem rozwoju jest technologia. Technologia uprościła i przejęła większość zadań, które jeszcze niedawno wykonywali ludzie. Taki rozwój sytuacji wiąże się zagrożeniami związanymi zarówno z bezpieczeństwem gospodarczym, jak bezpieczeństwie informacji.

Specjaliści z Deloitte szukali „furtek”, punktów wejścia do sieci kilku firm z sektora bankowego, energetycznego i motoryzacyjnego. Sprawdzili ogólnodostępne kanały zarówno dużych organizacji zatrudniających ok. 250 osób, jak i małych firm liczących 10 pracowników. Okazało się, że w dużych instytucjach furtek dla hakerów jest od 190 do 200, zaś w małych przedsiębiorstwach – od 20 do 50. Szefowie działów IT często myślą, że wystarczy zabezpieczyć główne łącze internetowe, by firma była bezpieczna. To błąd. Hakerzy atakują m.in. przez strony internetowe, media społecznościowe, na których aktywni są pracownicy i firma, używane aplikacje mobilne oraz infrastrukturę techniczną.

Na kierunku bezpieczeństwo w biznesie wykształcimy specjalistów potrafiących zabezpieczyć firmy przed niepożądanymi skutkami wypływu danych, znających zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w systemach. Absolwenci bez problemy stworzą i zaktualizują politykę bezpieczeństwa zarówno w firmach, jak i organach administracji. Będą w stanie wykryć cyberprzestępców oraz skutecznie poradzą sobie z zagrożeniami gospodarczymi. 

To jedyny kierunek prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę ekspertów, na którym studenci dodatkowo mogą uczestniczyć w zajęciach sztuk walki, grach plenerowych wykorzystując gry strategiczne w praktyce. Kolejnym, ważnym atutem jest zwiększona liczba godzin z języka obcego, ułatwiające zdobywanie wiedzy i czerpanie informacji od specjalistów z branży również poza granicami kraju. Dodatkowo studenci mają możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu BEC, najbardziej obiektywnego i najbardziej prestiżowego dokumentu potwierdzającego znajomość języka biznesu.

Tak przygotowane studia zapewniają kandydatowi wiele ścieżek rozwoju, dają możliwość zdobycia wymarzonego zawodu zarówno w firmach, jak i instytucjach państwowych.

EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli chcesz:

 • zdobyć kompetencje do analizowania i diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa w ujęciu społecznym, politycznym, gospodarczym i informatycznym
 • nauczyć się jak wykorzystywać nowoczesne technologie w zakresie zwalczania zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa
 • tworzyć rekomendacje i podstawy strategii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa
 • zdobyć wysokie kwalifikacje do pracy w administracji samorządowej, w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, organizacjach pozarządowych, a także w służbach mundurowych.

 

Jaką pracę możesz podjąć:

 • Analityk ds. wywiadu gospodarczego
 • Pracownik w strukturach zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej w Policji, CBA, ABW
 • Security consultant
 • Analityk bezpieczeństwa w organizacji

 

 

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Jeśli chcesz:

 • zdobyć wiedzę z zakresu monitorowania, wykrywania i eliminowania zagrożeń w obszarze systemów i sieci komputerowych

 • nabyć praktyczne umiejętności związane z wdrażaniem narzędzi informatycznych służących do zabezpieczania kluczowych obszarów działalności firm zarówno publicznych, jak i prywatnych

 • nauczyć się, jak wykorzystywać nowoczesne technologie w zakresie zwalczania zagrożeń i zapewniania bezpieczeństwa

 • zabezpieczać organizacje przed atakami cyberterrorystów i cyberprzestępców

 

Jaką pracę możesz podjąć:

 • Administrator bezpieczeństwa informacji
 • Analityk cyberbezpieczeństwa
 • Internet data analyst
 • Software tester
 • Administrator danych w organizacji
 • Security specialist

króliczek

Minimalne wynagrodzenie brutto w branży IT na stanowisku security specialist wynosi 12000 zł. 

Źródło: Raport płacowy Hays, 2016

mgr inż. TOMASZ JABŁOŃSKI - wykładowca na kierunku bezpieczeństwo w biznesie

JabłońskiAbsolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektronika. Od ponad 25 lat pracuje w firmach związanych ze sprzętem informatycznym, oprogramowaniem, integracją systemów i konsultingiem. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu. Zawodowo skupia się na integracji IT i OT (Operational Technologies – automatyka przemysłowa).Tworzy i wdraża produkty i usługi związane z bezpieczeństwem w biznesie.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy ze studentami?

Najważniejsze dla mnie jest dzielenie się swoim doświadczeniem biznesowym. Dzięki pracy z klientami z różnych branż mogę przytoczyć wiele sytuacji, których nie znajdzie się w książkach. Staram się, by forma zajęć była atrakcyjna i prowokowała studentów do myślenia, wnioskowania i wyrażania swoich opinii.

Co Ciebie ciekawi w życiu oraz w pracy?

W pracy i w życiu interesują mnie spotkania i wymiana myśli z ciekawymi ludźmi. Moje ulubione powiedzenie brzmi: „Nie jestem taki mądry sam z siebie, ale dlatego, że spotykałem ludzi mądrzejszych od siebie”.

Jak spędzasz wolny czas?

Spędzam wolny czas z rodziną lub grając w golfa, który jest moją pasją. Nie zgadzam się z opinią, że jest to sport tylko dla bogatych snobów czy emerytów oraz, że nie wymaga wysiłku. Ideą gry w golfa jest pokonywanie własnych słabości fizycznych i mentalnych. Poza tym, golf jest tańszy od narciarstwa, a gracze są zwykłymi ludźmi i wykonują ciekawe zawody.

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest dziś tak ważne?

Żyjemy w epoce digitalizacji, co powoduje, że coraz więcej informacji istnieje w świecie wirtualnym, a ich ochrona jest wciąż niedoskonała. Stosowanie technologii cyfrowej w świecie automatyki przemysłowej (OT) rodzi jeszcze większe zagrożenia. Chodzi tu nie tylko o utratę informacji, ale o bezpieczeństwo fizyczne ludzi i mienia.

Dlaczego z Twojej perspektywy warto wybrać ten kierunek?

Zapotrzebowanie na fachowców z tej dziedziny rośnie dość gwałtownie ze względu na nowe niebezpieczeństwa, które mogą spowodować cyberprzestępcy – od wyłączenia energii do chociażby wybuchu rurociągu. Są to wyzwania, które powodują, że ten kierunek jest potrzebny, ciekawy i opłacalny ekonomicznie.

Jaką radę dałbyś osobom, które chcą zawodowo zajmować się bezpieczeństwem w biznesie?

Bezpieczeństwo w biznesie jest dziedziną interdyscyplinarną – łączy cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo fizyczne i techniczne, co sprawia, że trzeba się znać na wielu dziedzinach. Cenne są także umiejętności i wiedza z pogranicza psychologii i socjologii. Często najsłabszym ogniwem jest człowiek, dlatego trzeba brać pod uwagę ten aspekt w szkoleniach czy procedurach.

*Poniższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


ZAJĘCIA - zajęcia realizowane na uczelni: warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, lektoraty, seminaria, laboratoria, zajęcia WF oraz praktyki u pracodawców 

PROJEKTY - samodzielna praca studenta pod nadzorem nauczyciela akademickiego: realizacja projektów związanych z zajęciami, case study z praktykami, wykłady otwarte, koło naukowe, konsultacje z praktykami, szkolenia biura karier

Studia stacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Moduł ogólny 20 0
Wychowanie fizyczne sztuki walki 20 0
Gry wojenne i strategiczne 50 20
Nowoczesne zarządzanie organizacją 100 50
Bezpieczeństwo procesów informatycznych 50 30
Warsztat kreatywności i twórczego myślenia 50 20
Semestr IIzajęciaprojekty
Moduł językowy I 40 30
Moduł technologiczny I 15 0
Wychowanie fizyczne sztuki walki z filozofią - karate 20 0
Podstawy prawa 50 25
Zarządzanie kryzysowe 50 20
Ekonomia i business 50 20
Podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej 50 30
Semestr IIIzająciaprojekty
Moduł językowy II 40 30
Moduł technologiczny II 15 0
Wychowanie fizyczne sztuki walki z filozofią - aikido 20 0
Biały wywiad 50 25
Bezpieczeństwo innowacji 50 20
PR i marketing 50 25
Moduł do wyboru 50 30
Semestr IVzająciaprojekty
Moduł językowy III 40 30
Wychowanie fizyczne sztuki walki 20 0
Moduł specjalizacyjny    
Moduł specjalizacyjny    
Moduł do wyboru 50 30
Proseminarium 5 10
Semestr Vzająciaprojekty
Seminarium dyplomowe I 10 40
Moduł specjalizacyjny    
Moduł specjalizacyjny    
Moduł do wyboru 50 30
Semestr VIzająciaprojekty
Seminarium dyplomowe II 10 40
Moduł specjalizacyjny    
Moduł specjalizacyjny    
Moduł do wyboru 50 30
Praktyki zawodowe 360 0
Polityka międzynarodowa
Człowiek w organizacji
Kluczowe kompetencje trenera i audytora bezpieczeństwa
Analiza bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych
 
Ekspert ds. bezpieczeństwazająciaprojekty
Globalne zagrożenia bezpieczeństwa 100 40
Systemy bezpieczeństwa IT w organizacji 50 25
Organizacje międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa 50 20
Warsztat eksperta ds. bezpieczeństwa 100 50
Rozwiązywanie nowych problemów społecznych 50 20
Ochrona danych 50 20
Administrator bezpieczeństwa informacjizająciaprojekty
Zagrożenia cyberprzestępczością i cyberterroryzmem 50 30
Systemy bezpieczeństwa IT w organizacji 50 30
Wykrywanie i zwalczanie cyberprzestępczości 100 50
Mechanizmy działania cyberterrystów i cyberprzestępców 100 50
Bezpieczeństwo informacji 50 25
Ochrona danych 50 20

Studia niestacjonarne:


Semestr Izajęciaprojekty
Moduł ogólny 20 0
Wychowanie fizyczne sztuki walki 10 0
Gry wojenne i strategiczne 30 20
Nowoczesne zarządzanie organizacją 60 50
Bezpieczeństwo procesów informatycznych 30 30
Warsztat kreatywności i twórczego myślenia 30 20
Semestr IIzajęciaprojekty
Moduł językowy I 30 20
Moduł technologiczny I 15 0
Wychowanie fizyczne sztuki walki z filozofią - karate 10 0
Podstawy prawa 30 25
Zarządzanie kryzysowe 30 20
Ekonomia i business 30 20
Podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej 30 30
Semestr IIIzająciaprojekty
Moduł językowy II 30 20
Moduł technologiczny II 15 0
Wychowanie fizyczne sztuki walki z filozofią - aikido 10 0
Biały wywiad 30 25
Bezpieczeństwo innowacji 30 20
PR i marketing 30 25
Moduł do wyboru 30 30
Semestr IVzająciaprojekty
Moduł językowy III 30 20
Wychowanie fizyczne sztuki walki 10 0
Moduł specjalizacyjny    
Moduł specjalizacyjny    
Moduł do wyboru 30 30
Proseminarium 5 10
Semestr Vzająciaprojekty
Seminarium dyplomowe I 10 40
Moduł specjalizacyjny    
Moduł specjalizacyjny    
Moduł do wyboru 30 30
Semestr VIzająciaprojekty
Seminarium dyplomowe II 10 40
Moduł specjalizacyjny    
Moduł specjalizacyjny    
Moduł do wyboru 30 30
Praktyki zawodowe 360 0
Polityka międzynarodowa
Człowiek w organizacji
Kluczowe kompetencje trenera i audytora bezpieczeństwa
Analiza bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych
 
Ekspert ds. bezpieczeństwazająciaprojekty
Globalne zagrożenia bezpieczeństwa 60 40
Systemy bezpieczeństwa IT w organizacji 30 25
Organizacje międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa 30 20
Warsztat eksperta ds. bezpieczeństwa 60 50
Rozwiązywanie nowych problemów społecznych 30 20
Ochrona danych 30 20
Administrator bezpieczeństwa informacjizająciaprojekty
Zagrożenia cyberprzestępczością i cyberterroryzmem 30 30
Systemy bezpieczeństwa IT w organizacji 30 30
Wykrywanie i zwalczanie cyberprzestępczości 60 50
Mechanizmy działania cyberterrystów i cyberprzestępców 60 50
Bezpieczeństwo informacji 30 25
Ochrona danych 30 20
REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

zapisz się

Rekrutacja w 3 krokach

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • świadectwo maturalne
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny. Po wypełnieniu formularza, w KROKU 2, otrzymasz dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do CENTRUM ORGANIZACJI DYDAKTYKI pokój R039, parter Rotunda:

A) osobiście

Wówczas wszystkie formularze i umowa o kształceniu zostaną wydrukowane przez pracownika biura.

Pamiętaj zabierz ze sobą:  

 • dowód osobisty
 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa dojrzałości do wglądu
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)

B) przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem biuro rekrutacji)

UWAGA! Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Pamiętaj aby podpisać dokumenty!
Sprawdź, czy skompletowałeś wszystkie dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (UWAGA! oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią musisz dostarczyć do wglądu lub przesłać pocztą. Oryginały dokumentów są zwracane przez biuro rekrutacji.)
 • podpisane podanie do Rektora – do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • podpisaną ankietę osobową ze zdjęciem w wersji cyfrowej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów) - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym
 • kserokopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (nr konta 17175010190000000013034303)
 • dwa egzemplarze Umowy o kształcenie wraz z załącznikami podpisane na każdej stronie - do pobrania w formularzu rekrutacyjnym

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

tel.: 61 27 11 100/101/102
rekrutacja@cdv.pl

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu

Ceny studiów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018
KierunekForma studiówCzas trwania w latachTrybCzesne płatne za rok z góryCzesne płatne za semestrCzesne płatne w 12 ratach
BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE Studia I stopnia 3 Stacjonarny/
Niestacjonarny
6000 3000 500
Zapisując się wcześniej oszczędzasz!

do 31 lipca wpisowe 300 zł 0 zł

1- 31 sierpnia wpisowe 300 zł  100 zł

1- 30 września wpisowe 300 zł   150 zł

zapisz się

 Za co płacisz:
 • zajęcia prowadzą uznani na rynku praktycy, Twoi potencjalni pracodawcy!
 • pracujesz w małych grupach
 • zapewniamy Ci zwiększony wymiar godzin z języka obcego
 • otrzymujesz konsultacje mentorskie
 • masz dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
 • realne wsparcie Biura Karier w poszukiwaniu praktyk, staży i pracy
 • liczne zajęcia dodatkowe w postaci spotkań branżowych i warsztatów: KOMPAS, AULA POZNAŃ
 • udział w projektach biznesowych

 grafika o stypendiach