Bazy danych

BAZY DOSTĘPNE POPRZEZ INTERNET NA TERENIE UCZELNI

  

alt    EBSCOHOST  KOLEKCJA KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
Pakiet EBSCOHost składa się z 12 bazy, które obejmują swoim zakresem nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę i wiele innych. Z baz można korzystać także z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego loginu i hasła. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki. Z platformy EBSCO mamy także dostęp do Kolekcji Książęk Elektronicznych.

Na stronach wydawcy znajdują się prezentacje przyblizające funkcjonowanie bazy.

 

  
alt   ELSEVIER - ScienceDirect
Baza Science Direct produkowana przez Elsevier Science zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Zbiór zawiera 1901 tytułów, w tym 1480 aktualizowanych na bieżąco oraz dodatkowo 421 tytuły, które nie są już kontynuowane. Są to czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do chwili bieżącej. Czasopisma w pełnym dostępie oznaczone są zielonym kolorem klucza.
 

   IBUK Libra
Serwis zawiera elektroniczne wersje podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez najważniejszych polskich wydawców, m.in.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, wydawnictwa uczelniane jak Academica Wydawnictwo SWPS. Biblioteka PKA zapewnia dostęp do kilkuset wybranych tytułów, które można czytać korzystając ze specjalnego programu lub poprzez aplikację internetową. Z bazy można korzystać także z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego loginu i hasła. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki.

 

 NASBI

Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa (NASBI) to internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych, wideokursów oraz audiobooków polskiego wydawnictwa HELION. Baza umożliwia dostęp online do kilkudziesięciu e-książek z takich dziedzin jak Informatyka, Biznes i Ekonomia, Programowanie oraz Psychologia. Z każdej e-książki może korzystać jednocześnie 5 Użytkowników. Z bazy można korzystać także z komputerów domowych po uzyskaniu indywidualnego loginu i hasła. W tym celu należy zgłosić się do biblioteki.

  

alt     Scopus

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA.


 
alt   Springer Link
Jest to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie 1130 tytułów czasopism w formie elektronicznej z zakresu nauk humanistycznych, technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych, ochrony środowiska i innych. Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania archiwalnych numerów, od co najmniej 1997 roku.
Czasopisma w pełnym dostępie oznaczone są zielonym kwadratem.

 alt  ISI Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge prowadzonego przez firmę Thomson Reuters umożliwia dostęp do  serwisu  Web of Science Science. W ramach tego serwisu mozna przeszukiwać następujące bazy abstraktowo-bibliometryczne: Citation Index Expanded, Social Science Citation Index oraz Arts & Humanities Citation Index. Bazy te zawierają indeksy cytowań wraz z abstraktami, podstawowymi informacjami bibliograficznymi oraz informacjami o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Obejmują łącznie ponad 16 tys. tytułów czasopism.

 alt

Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library