Baza Ekspertów - Wykładowcy

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Bazie Ekspertów CDV. 

Oferujemy Państwu szybką, profesjonalną pomoc w sytuacjach wymagających specjalistycznej wiedzy, danych lub komentarza w zakresie określonej dziedziny lub nagłych sytuacji kryzysowych. Nasi Eksperci posiadają wysokie kwalifikacje, doświadczenie, a ponadto są otwarci do współpracy i chętni do podzielenia się swoimi zasobami wiadomości. Dodatkowo dysponujemy listą wykładowców, których zainteresowania naukowo-badawcze również mogą być cennym źródłem wiedzy.

W celu nawiązania kontaktu z wybranym Ekspertem należy skontaktować się z Rzecznikiem Prasowym CDV: tel. 61 85 84 396 lub 697 691 314.

Uwaga! Informacje oraz zdjęcia zawarte poniżej mogą zostać wykorzystane wyłącznie do celów uprzednio uzgodnionych z Rzecznikiem Prasowym CDV. Korzystanie z nich nie może naruszać godności i dóbr osobistych przedstawionych osób.

dr Krzysztof Patkowski

Wydział: Nauk Społecznych

Funkcja: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autor pracy doktorskiej poświęconej problemom prywatyzacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym naciskiem na polityczne i ideologiczne aspekty tego procesu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów transformacji systemowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, kształtowania systemu partyjnego w tych państwach i odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego, zagadnienia związane z public relations i marketingiem politycznym.

Obszar odpowiedzialności: Partie polityczne i systemy partyjne w Polsce i w Europie, systemy wyborcze, przebieg i organizacja wyborów, organizacje pozarządowe

dr inż. Robert Tomczak

Wydział: Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Funkcja: Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej.

Notka biograficzna: Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obronił doktorat z zakresu Informatyki stosowanej w naukach przyrodniczych. Wieloletni pracownik działu IT, administrator serwerów i sieci. Fascynat otwartych licencji. Pesymista, zakładający wykorzystywanie każdej technologii przeciwko ludziom.

Obszar odpowiedzialności: Prywatność w Internecie i zagrożenia z Internetu, bezpieczeństwo systemów informatycznych, sztuczna inteligencja, bitcoin i inne kryptowaluty, wpływ technologii na życie codzienne, oprogramowanie.

dr inż. Adam Czajka

Wydział: Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Notka biograficzna: Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej, który ukończył z wyróżnieniem w 1997 roku. Doktorat z dziedziny „Systemy Czasu Rzeczywistego” obronił w roku 2000. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz amerykańskiego ACM (Association for Computer Machinery, USA). Jest entuzjastą metodologii Business Model Canvas. Pełnił rolę mentora dla startup’ów podczas “IBM SmartCamp 2014” – IBM Global Entrepreneur program (Warszawa, Polska). Obszar jego zainteresowań jest szeroki i obejmuje przede wszystkim: Docker microservices, Microsoft.NET, C#, przetwarzanie obrazów oraz nowoczesne aplikacje Internetowe i mobilne (włączając w to aplikacje IoT oraz Cloud). Brał udział w tworzeniu systemu rejestracji ruchu oka człowieka szwedzkiej firmy Permobil Meditech AB (Sundsvall, Szwecja) oraz systemu badania oglądalności wytworzonego przez niemiecką firmę MediaScore GmbH (Kolonia, Niemcy). Aktualnie pełni funkcję CTO (Chief Technology Officer) w niemieckiej firmie di Support GmbH (Frankfurt, Niemcy) oraz Dyrektora Zarządzającego w polskim oddziale software’owym tejże firmy. W Collegium da Vinci pracuje od 2003 roku. Prowadzi wykłady dla studentów z zakresu Programowania Obiektowego. W wolnym czasie uwielbia grać ze swoimi synami w planszowe gry przygodowe.

Obszar odpowiedzialności: Tworzenie aplikacji/programowanie, aplikacje mobilne (telefony, tablety), aplikacje internetowe, przetwarzanie obrazów/tworzenie gier komputerowych.

dr Tomasz Kozłowski

Wydział: Nauk Społecznych

Funkcja: Kierownik Katedry Edukacji i Nowych Mediów

Notka biograficzna: Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe oscylują wokół nauk ewolucyjnych, socjologii popkultury i antropologii rozrywki. Zajmuje się popularyzowaniem nauki. Pisał m.in. do „Dużego Formatu”, „Pressu”, „Logo”. Obecnie współpracuje z „Odrą” oraz „Charakterami”. Jest również stałym publicystą magazynu life-style "(Slow)". Jest autorem książek „Kłamię, więc jestem”, pionierskiego na polskim gruncie opracowania poświęconego rozwojowi modułu teorii umysłu i jego wpływu na funkcjonowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz "Samotnego hulaki", pracy poświęconej funkcjonowaniu umysłu w popkulturze. Współautor „Nagiej małpy przed telewizorem”, odsłaniającej psycho-ewolucyjne kulisy funkcjonowania popkultury. Uczestnik projektów badawczych, m.in. International Sexuality Description Project, The Poles’ image of Germany (PBS DGA), czy badań oferty kulturalnej w Toruniu.

Obszar odpowiedzialności: Socjologia i antropologia popkultury i relacji płciowych, psychologia ewolucyjna i pozytywna, kultura masowa, przemiany obyczajowości, nowe trendy i ruchy społeczne, socjologia mediów, socjologia edukacji, filozofia slow movement.

mgr Adam Bekier

Wydział: Nauk Społecznych

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Doradztwo i Coaching

Notka biograficzna: Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i ekonomii na Uniwersytecie Burgundzkim we Francji. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych. Prezes zarządu InnerSource, wiceprezes zarządu Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej.  Akredytowany coach ICF, praktyk i orędownik nurtu Analizy Transakcyjnej. Jako coach pracuje głównie z kadrą zarządzającą dużych przedsiębiorstw.

Obszar odpowiedzialności: przywództwo w organizacji, budowanie zespołu, komunikacja w biznesie, zarządzanie, coaching

 

dr Krzysztof Kuźmicz

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika, specjalność: pedagogika medialna. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor, dziennikarz muzyczny i animator kultury. W latach 2005-2015 pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie współtworzył pierwszą w Polsce specjalizację dziennikarską o profilu muzycznym oraz realizował badania naukowe w obszarze edukacyjnych zastosowań mediów.  Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu. Autor licznych publikacji naukowych oraz monografii pt. „E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci” i ponad 1000-ca godzin audycji radiowych.

Obszar odpowiedzialności: Psychologia i pedagogika mediów, dziennikarstwo muzyczne, media i komunikacja społeczna, e-learning, m-learning, b-learning, u-learning, nowe media, media interaktywne i społecznościowe , kultura popularna, PR i kreowanie wizerunku w edukacji i kulturze.

 

Dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak prof. Collegium Da Vinci 

Wydział: Nauk Społecznych

Funkcja: Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Edukacja Prorozwojowa 

Notka biograficzna: Pedagożka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związana z tą Uczelnią do 2000 roku. W latach 2000-2015 pracowała w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Kierowała Zakładem Badań nad Rozwojem Profesjonalnym Nauczycieli oraz Zakładem Pedeutologii (2005-2015). Pełniła funkcje prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą (2003-2012) oraz prorektora ds. nauki (2012-2015). Uczestniczy w pracach programowych w zakresie europejskich doktoratów profesjonalnych dla nauczycieli (EDiTE/Horyzont 2020). Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Brała udział w pracach Komitetu Rozwoju Polskiej Edukacji Narodowej PAN przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym. Od 2012 roku pełni funkcję redaktorki naczelnej wydawanego we współpracy Towarzystwa z DSW Forum Oświatowego. Jest także członkiem rad programowych kilku innych punktowanych czasopism pedagogicznych. Należy do ISCAR-a - międzynarodowego stowarzyszenia badaczy lokujących swe projekty w perspektywie społeczno-kulturowej. . Jest autorką wyróżnionych nagrodami ministrów podręczników akademickich, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku ekspertyz w zakresie współpracy szkół z uczelniami w edukacji uczniów zdolnych.

Obszar odpowiedzialności: Zainteresowania naukowe oscylują wokół dydaktyki szkolnej (także szkoły wyższej), profesjonalizmu i edukacji nauczycieli.  W pracy z edukatorami sięga po alternatywne wobec tradycji strategie badań typu interwencyjnego, tzw. edukacyjne badania-w-działaniu.

 

dr Adam Zemełka

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (z elementami filologii polskiej, wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej, hellenistyki), historii o specjalizacji pedagogicznej oraz filologii klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył studia z zakresu coachingu, socjoterapii i resocjalizacji, a także szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Doktorat z obszaru wczesnego rozwoju badań nad układem nerwowym człowieka przygotował na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalizuje się w life-coachingu, strategiach samorozwoju, inspirowanych koncepcją autoterapii Alberta Ellisa i niedyrektywnej pomocy terapeutycznej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół integratywnych form rozwoju osobistego człowieka, w tym profilaktyki zdrowia psychicznego. Drugą ważną płaszczyzną jego aktywności naukowej są badania z pogranicza historii medycyny, antropologii i psychologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz International Society for Coaching Psychology. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu. Opiekun koła naukowego studentów doradztwa i coachingu.

Obszar odpowiedzialności: psychologiczne mechanizmy zachowania, profilaktyka zdrowia psychicznego, coaching, rozwój osobisty, resocjalizacja.

dr Andrzej Ranke

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: absolwent UAM, politolog. Dydaktyka na kierunkach: Politologia, Dziennikarstwo, Stosunki międzynarodowe, Doradztwo i coaching, Bezpieczeństwo narodowe. Zainteresowania badawcze: dotyczą analizy zmiany systemów bezpieczeństwa i systemów politycznych, relacji polsko-niemieckich, problemów polskiej myśli politycznej jako źródła inspiracji dla krajowych partii politycznych, a także zjawisk związanych z szeroko pojmowaną sferą komunikacji społecznej - w tym roli mediów.

Obszar odpowiedzialności: problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, komunikowanie polityczne i media, polska scena polityczna, samorząd.

dr Marta Majorczyk

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog, członek Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego w Kościanie i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Praktykę zawodową zdobywała między innymi w szkole podstawowej i liceum, w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zainteresowania naukowe oscylują wokół rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie), ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie), relacji rodzinnych, wsparciem, mentoringiem, tutoringiem i coachingiem rodzicielskim, a także wokół rozwoju człowieka w biegu życia, jego edukacji i wychowania, opieki rozwojowej i systemu opieki nad małym dzieckiem oraz problematyki aksjologicznej i etycznej w działalności pedagoga i psychologa. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu poradnictwa rodzinnego i edukacyjnego. Autorka monografii pt. „Rola ojca w poglądach i planach życiowych młodych mężczyzn” oraz licznych publikacji o tematyce mieszczącej się w obszarze wyżej wymienionych zainteresowań.

Obszar odpowiedzialności: ojcostwo, macierzyństwo, dziadkowie, rodzina, małe dziecko, wychowanie, opieka, rozwój człowieka, praca opiekuńczo-wychowawcza w placówkach systemu opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole.

mgr Kinga Mann

Wydział: Nauk Społecznych

Notka biograficzna: Absolwentka psychologii, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w firmie oraz studium trenerskiego. Certyfikowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poszerza swoją wiedzę i warsztat pod okiem trenerów i konsultantów, m.in. z Wielkiej Brytanii, aby uzyskać międzynarodową certyfikację w nurcie Organizacyjnej Rozwojowej Analizy Transakcyjnej. W swojej pracy wykorzystuje teoretyczne założenia Analizy Transakcyjnej w celu systemowej diagnozy procesów zachodzących na poziomie organizacji i jednostki. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń m.in. z zakresu psychologii sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju umiejętności osobistych oraz doradztwem i coachingiem dla kadry menadżerskiej. Zajmuje się również budowaniem strategii HR w organizacjach.

Obszar odpowiedzialności: Coaching, zarządzanie zespołami ludzkimi, long life learnig, learning solutions, psychologia w biznesie.

 

mgr Łukasz Szałankiewicz

Wydział: Informatyki i Komunikacji Wizualnej

Notka biograficzna: Artysta dźwiękowy, historyk, członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej oraz Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W swojej pracy skupia się w równej mierze na sferze muzycznej, jak i wizualnej. Jego działalność artystyczna oscyluje również wokół interaktywnych instalacji. Posiada także wieloletnie doświadczenie kuratorskie, zarówno jako kurator cyklu audio-wizualnego w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk (2007-2015), jak i uczestnik wielu międzynarodowych projektów. Jest współtwórcą wydawnictwa i platformy Audiotong. W latach 2016-2017 pracował jako kurator projektów specjalnych, ze szczególnym naciskiem na promocję gier komputerowych oraz mediów interaktywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, misji dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Twórca modułu kultury cyfrowej na Wydziale Grafiki Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie.

Aktualnie zajmuje się udźwiękowieniem gier komputerowych oraz badaniem ruchu demosceny w Polsce i na świecie.

Obszar odpowiedzialności:  Historia gier komputerowych,archeologia mediów oraz demoscena,audio w mediach interaktywnych,branża gier komputerowych i video

Łukasz Szałankiewicz