ATW4.jpg

Trening pamięci

W trakcie spotkań słuchacze „trenują” pamięć krótkotrwałą oraz pamięć długoterminową. Rozwijają umiejętność w zakresie posługiwania się metodami ułatwiającymi zapamiętywanie, które poznali na zajęciach w poprzednim semestrze (w szczególności: imion i nazwisk, twarzy, przeczytanych treści).

Ponadto, osoby uczestniczące w zajęciach, m.in.:

  • poznają nowe „narzędzia” służące lepszemu zapamiętywaniu,
  • będą wykonywać ćwiczenia ruchowe – Gimnastyka Mózgu.

Spotkania wzbogacone zostaną dodatkowymi ćwiczeniami rozwijającymi, m.in.:

  • koncentrację uwagi,
  • spostrzegawczość,
  • logiczne myślenie,
  • wyobraźnię,
  • cierpliwość, itp.

 

UWAGA!

Istnieje również możliwość kontynuacji oraz dalszego rozwijania pasji:  SUDOKU i jego odmiany, KOLOROWANIE LICZBAMI, itp.

OPIS PROWADZĄCEJ:

dr Liliana Kortus: dydaktyk, pedagog, specjalista w zakresie komunikacji w rodzinie. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu dydaktyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych – Instytut Psychologii UAM w Poznaniu. Jest realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, instruktorem-terapeutą Kinezjologii Edukacyjnej oraz trenerem Odysei Umysłu i Autoryzowanym Trenerem Szkoły Pamięci Wojakowskich.