ATW4.jpg

Jezyk włoski

POZIOM POCZĄTKUJĄCY (nowa grupa)

Zakres tematyczny zajęć:

 1. Przedstawianie się. Alfabet. Zasady wymowy.
 2. Pytanie o narodowość. Końcówki rzeczowników i przymiotników. Czasownik „być”.
 3. Pytanie o wiek. Liczebniki. Czasownik „mieć”.
 4. Rodzajniki określone i nieokreślone.
 5. Rozmowa przez telefon. Czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym.
 6. Praca. Czasowniki regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym.
 7. Opis osoby. Przymotniki.
 8. Rodzina i przyjaciele.
 9. „Gdzie mieszkasz?” Rodzajniki nieokreślone.
 10. Dialogi formalne i nieformalne. Forma grzecznościowa.

Zalecana literatura:

Podręcznik i ćwiczenia NUOVO PROGETTO ITAILIANO 1

 

POZIOM A1

Wymagania wstępne:

 1. Przedstawianie się. Alfabet. Zasady wymowy.
 2. Pytanie o narodowość. Końcówki rzeczowników i przymiotników. Czasownik „być”
 3. Pytanie o wiek. Liczebniki. Czasownik „mieć”
 4. Rodzajniki określone i nieokreślone.
 5. Opis osoby
 6. Opowiadanie jak się spędza wolny czas
 7. Zapraszanie
 8. Opis mieszkania
 9. Pytanie o godzinę
Zakres tematyczny zajęć:
 1. Powtórzenie wiadomości, dialogi, konwersacje, ćwiczenia
 2. „Scrivere e telefonare” przyimki
 3. A che ora ? O której godzinie?
 4. „Dov'e'?” Opis mieszkania
 5. Opis mieszkania (a destra di, a sinistra di, di fronte a )
 6. C'e', ci sono
 7. Zaimki dzierżawcze: mio, tuo, suo
 8. Pory roku i miesiące.
 9. Quanto costa? Ile kosztuje?
 10. Podsumowanie wiadomości z pierwszego semestru.
Zalecana literatura: Nuovo Progetto Italiano 1 (libro dello studente A1 A2 e quaderno degli esercizi-edizione aggiornata)

POZIOM A1/A2

Wymagania wstępne:

 1. Przedstawianie się. Alfabet. Zasady wymowy.
 2. Pytanie o narodowość. Końcówki rzeczowników i przymiotników. Czasownik „być”
 3. Pytanie o wiek. Liczebniki. Czasownik „mieć”
 4. Rodzajniki określone i nieokreślone.
 5. Opis osoby
 6. Opowiadanie jak się spędza wolny czas
 7. Zapraszanie
 8. Opis mieszkania
 9. Pytanie o godzinę
 10. Pory roku, dni tygodnia
 11. Passato prossimo (czasowniki regularne i nieregularne)
 1. Powtórzenie wiadomości, opowiadanie o wakacjach, dialogi, konwersacje, ćwiczenia.
 2. Powtórzenie wiadomości. Passato prossimo, opowiadanie o przeszłości
 3. Futuro semplice. Czas przyszły
 4. Parliamo del futuro. Opowiadamy o przyszłości.
 5. Che tempo fara' domani? Jaka będzie jutro pogoda?
 6. Dialogi w pociągu, pytanie o godziny otwarcia sklepów (powtórzenie wiadmomości)
 7. A cena fuori. Zaimki dzierżawcze.
 8. La mia famiglia. Moja rodzina.
 9. Al ristorante. W restauracji.
 10. Podsumowanie wiadomości z pierwszego semestru.
Zalecana literatura: 
Nuovo Progetto Italiano 1 (libro dello studente A1 A2 e quaderno degli esercizi-edizione aggiornata)

 

POZIOM B1

Wymagania wstępne:

 1. czas teraźniejszy(presente), przeszły(passato prossimo)i przyszły (futuro semplice) przeszły ciągły (imperfetto)
 2. rodzajniki
 3. przyimki
 4. przedstawianie siebie i innych
 5. opis osoby (przymiotniki)
 6. mówienie o sobie i swoich najbliższych
 7. opis mieszkania (pomieszczenia, meble)
 8. opowiadanie o tym co robi się w wolnym czasie
 9. opis dnia
 10. dni tygodnia/miesiące/godziny
 11. liczebniki
 12. zaimki dzierżawcze
 13. podstawowe dialogi (na ulicy, w barze, przez telefon, umawianie się na spotkanie …)
 14. zaimki bliższe, dalsze, cząsteczka NE
 15. Rodzaje sklepów, produkty,
 16. Radio i telewizja
 17. tryb przypuszczający

Zakres tematyczny zajęć:

 1. Powtórzenie wiadomości. Tryb przypuszczający.
 2. Powtórzene wiadomości. Czasy. Konwersacje.
 3. ESAMI NIENTE.... STRESS dialog, wspomnienie szkoły i ulubionych przedmiotów.
 4. Pronomi combinati ćwiczenia/ dialogi/nazwy zawodów
 5. QUANTE DOMANDE zaimki pytające, konwersacje.
 6. Soldi e lavoro. Porozmawiajmy o pieniądzach.
 7. Proverbi italiani (przysłowia włoskie)
 8. Pronomi relativi (zaimki wzglęnde)
 9. Powtórzenie wiadomości z pierwszgo semestru.

Zalecana literatura:

Podręcznik i ćwiczenia NUOVO PROGETTO ITALIANO 2

PROWADZĄCA ZAJĘCIA:

mgr Eliza Swoboda - absolwentka filologii włoskiej na poznańskim UAM. Pasję do języka włoskiego rozwijała i wciąż rozwija dzięki licznym wyjazdom do Italii, pracy jako tłumacz i nauczyciel. Od kilkunastu lat z wielkim zaangażowaniem uczy języka włoskiego osoby w różnym wieku w szkołach językowych oraz na wyższych uczelniach. Jej studenci codziennie dostarczają dużo powodów do dumy.