ATW4.jpg

Język niemiecki

POZIOM PODSTAWOWY (nowa grupa)

Wymagania wstępne: Brak – kurs zakłada naukę języka niemieckiego od podstaw.

Tematyka zajęć:
1. Zasady czytania w języku niemieckim. Przedstawianie siebie i innych. Formy powitań i pożegnań. Liczebniki główne. Koniugacja czasownika w czasie teraźniejszym.

2-3. Dane personalne w formularzach. Nazwy krajów i narodowości. Wybrane czasowniki nieregularne.

3-4. Rozmowa telefoniczna. Zdania pytające – pytania o personalia, miasto pochodzenia lub zamieszkania, wiek, nr tel. itd.(utrwalenie wprowadzonego materiału).

5-6. Moja rodzina. Przedstawianie krewnych. Pytanie o dokładny adres. Zaimki dzierżawcze w mianowniku.

7-8. Zakupy w sklepie spożywczym. 

9-10. Ćwiczenia powtórzeniowe.

Zalecana literatura:

M. Bovermann, S. Penning-Hiemstra, F. Specht, D. Wagner, Schritte1, Hueber 2010

M. Nietrzebka, S. Ostalak, Alles klar. Grammatik, WSiP, 2010

 

POZIOM A1/1 (początkujący - semestr 3) 

Wymagania wstępne:

Umiejętność przedstawienia siebie i swoich bliskich na bazie prostych struktur zdaniowych (znajomość słownictwa dot. danych osobowych – np. miejsce zamieszkania, wiek, stan cywilny, zawód, hobby itp.; znajomość słownictwa dot. relacji pokrewieństwa)

Znajomość podstawowych struktur gramatycznych:

 1. Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym ( w tym „sein” i „haben”)
 2. Zaimki osobowe w mianowniku
 3. Zdania proste pytające i oznajmujące
 4. Zaimki dzierżawcze w mianowniku
 5. Liczebniki główne
Program zajęć:

1. Ćwiczenia powtórzeniowe.
2-3. Moje mieszkanie. Typy domów, kondygnacje, meble, sprzęty AGD.
4. Liczba mnoga rzeczowników. Czasowniki modalne.
5-7. Gdzie mieszkasz? – określanie położenie miejsca zamieszkania, komunikacja z centrum. Na wsi, czy w mieście? – wady i zalety lokalizacji.
8-9. Rezerwacja hotelu. Standardu pokoju, wyżywienie, dodatkowe atrakcje itp.
10. W recepcji – formalności meldunkowe.

Zalecana literatura:
M. Bovermann, S. Penning-Hiemstra, F. Specht, D. Wagner, Schritte1, Hueber 2010
M. Nietrzebka, S. Ostalak, Alles klar. Grammatik, WSiP, 2010

 

POZIOM A1/2 (semestr 5)

Wymagania wstępne:

Umiejętność budowania prostych komunikatywnych wypowiedzi na podstawie słownictwa z zakresu życia codziennego (np. rodzina, podróżowanie, praca, mieszkanie, przebieg dnia, zakupy itp.)
Znajomość podstawowych struktur gramatycznych:

 1. Koniugacja czasownika w czasie teraźniejszym.
 2. Deklinacja zaimków osobowych i dzierżawczych.
 3. Liczebniki główne i porządkowe.
 4. Tryb rozkazujący.
 5. Czasowniki rozdzielnie złożone.
 6. Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym, w czasie Präteritum i Perfekt.
 7. Zdania oznajmujące i pytające z szykiem prostym, przestawnym i podrzędnym.

Tematyka zajęć:

1-2. Ćwiczenia powtórzeniowe.
3-4. W mieście – pytanie o drogę, budynki, instytucje, plan miasta.
5-6. W mieście – komunikacja, środki transportu, rozkłady jazdy.
7-8. Podróżowanie - bilety, bagaż, komunikaty na dworcu/lotnisku.
9-10. Ćwiczenia podsumowujące.

Zalecana literatura:

M. Bovermann, S. Penning-Hiemstra, F. Specht, D. Wagner, Schritte2, Hueber 2010
M. Nietrzebka, S. Ostalak, Alles klar. Grammatik, WSiP, 2010

POZIOM A2/1 (kontynuacja - semestr11), wtorek, godz. 10:30

Umiejętność budowania prostych komunikatywnych wypowiedzi na podstawie słownictwa z zakresu życia codziennego (np. rodzina, podróżowanie, praca, mieszkanie, przebieg dnia, zakupy, choroby, wizyta u lekarza, święta rodzinne, spędzanie wolnego czasu, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości itp.)
Znajomość podstawowych struktur gramatycznych:

 1. Koniugacja czasownika w czasie teraźniejszym.
 2. Zaimki osobowe i dzierżawcze.
 3. Liczebniki główne i porządkowe.
 4. Tryb rozkazujący.
 5. Czasowniki rozdzielnie złożone i modalne.
 6. Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym, w czasie Präteritum i Perfekt.
 7. Zdania oznajmujące i pytające z szykiem prostym, przestawnym i podrzędnym.
 8. Rekcja czasownika.

Tematyka zajęć:

1-2. Ćwiczenia powtórzeniowe.
3-4. Szczeście i pech na co dzień – relacjonowanie, utrwalenie czsów przeszłych.
5-6. Zdania ze spójnikami als, wenn, bevor, sietdem.
7-8. Rozmowy na co dzień – dialogi.
8-9. Zdania przydawkowe – cz.1.
10. Ćwiczenia podsumowujące.

Zalecana literatura:

M. Bovermann, S. Penning-Hiemstra, F. Specht, D. Wagner, Schritte2, Hueber 2010
M. Nietrzebka, S. Ostalak, Alles klar. Grammatik, WSiP, 2010

 

POZIOM B1/1 (kontynuacja - semestr 11), czwartek, godz. 12.45

Wymagania wstępne:

Umiejętność budowania prostych komunikatywnych wypowiedzi na podstawie słownictwa z zakresu życia codziennego (np. rodzina, podróżowanie, praca, mieszkanie, przebieg dnia, zakupy itp.) Znajomość struktur gramatycznych:

 1. Koniugacja czasownika w czasie teraźniejszym
 2. Zaimki osobowe i dzierżawcze.
 3. Liczebniki główne i porządkowe.
 4. Tryb rozkazujący
 5. Czasowniki rozdzielnie złożone, regularne i nieregularne w czasie teraźniejszym.
 6. Zdania oznajmujące i pytające w szyku prostym, przestawnym i podrzędnym.
 7. Czasy przeszłe Perfekt i Imperfekt.
 8. Przyimki z celownikiem i biernikiem.
 9. Rekcja czasownika - podstawy.
 10. Konjunktiv Präteritum i Konditional I. 

Tematyka zajęć: 

1-2. Ćwiczenia powtórzeniowe.
3-4. Komputer na co dzień – wywiady, rozumienie ze słuchu, argumentowanie.
5-6. Zapamiętywanie – techniki, udzielanie porad, relacjonowanie.
7-8. Konstrukcje bezokolicznikowe.
8-9. Moja praca – moje hobby – rozumienie tekstu, porównywanie, wyrażanie opinii.
10. Ćwiczenia podsumowujące.

Zalecana literatura:

U. Koithan, H. Schmitz, T. Sieber, R. Sonntag, N. Ochmann, Aspekte 1 Mittelstufe Deutsch, Niveau B1, Langenscheidt/Klett, München 2013

M. Nietrzebka, S. Ostalak, Alles klar. Grammatik, WSiP, 2010

OPIS PROWADZĄCEGO:

mgr Izabela Piontek - magister filologii germańskiej poznańskiego UAM, lektor języka niemieckiego.
W zawodzie wystarczająco długo, by zdobyć doświadczenie i wystarczająco krótko, by czerpać z niego przyjemność. 
Prywatnie miłośniczka gór, historii II wojny światowej, talentu Roberta De Niro i Anthony'ego Hopkinsa oraz kilku różnych gatunków muzyki dalekich od techno.
Najważniejsze w życiu? Zdrowy rozsądek.