ATW4.jpg

Język hiszpański

POZIOM PODSTAWOWY (nowa grupa)

Program zajęć:

 1. Alfabet, powitania i pożegnania, przedstawianie się

 2. Wymowa, czasownik LLAMARSE, liczebniki 1-10

 3. Pierwsze dialogi, czasownik SER, państwa i narodowości

 4. Zawody, czasowniki TRABAJAR i TENER

 5. Kim jesteś i co robisz - opowiadanie o sobie i innych

 6. Rodzajniki określone i nieokreślone, przymiotniki

 7. Kolory, opisywanie przedmiotów

 8. Czasowniki regularne

 9. Liczebniki 11-100, rodzina

 10. Opisywanie osoby i charakteru

 

POZIOM A1+ (3  semestr)

Program zajęć: 

 1. Rozmowa telefoniczna, internet

 2. W mieście

 3. Pytanie i wskazywanie drogi

 4. Jedzenie i picie, posiłki

 5. Dieta, przepisy, w restauracji

 6. Gusta, hobby, rozrywka, czasownik GUSTAR

 7. Określenia czasu, godziny, dni tygonia, miesiące i pory roku

 8. Opis dnia 

 9. Czasowniki zwrotne

 10. Pogoda

 

POZIOM A1+/A2

Wymagania wstępne:

ZNAJOMOŚĆ CZASU TERAŹNIEJSZEGO ORAZ CZASU PRZESZŁEGO PRETÉRITO PERFECTO I PRZYSZŁEGO FUTURO IMPERFECTO ORAZ STRUKTUR IR A+INFINITIVO/PENSAR/QUERER+INFINITIVO, ZNAJOMOŚĆ SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO  Z RODZINĄ, OPISEM OSÓB, ODZIEŻĄ, GODZINAMI,JEDZENIEM, DROGĄ, PODRÓŻAMI, ZDROWIEM, ZAKUPAMI I CZASEM WOLNYM ORAZ POGODĄ.

Program zajęć: 
 1. REPASO DEL VOCABULARIO Y LA GRAMÁTICA DEL SEMESTRE ANTERIOR
 2. RUTINA DIARIA- PRESENTES IRREGULARES-MORFOLOGÍA
 3. PRESENTES IRREGULARES-PRÁCTICA
 4. SER/ESTAR/HAY
 5. FIESTAS ESPAÑOLAS-VOCABULARIO
 6. COMIDA- EN EL BAR Y EN EL RESTAURANTE-IR DE TAPAS
 7. INTERROGATIVOS-PREGUNTAS
 8. PRETÉRITO INDEFINIDO-MORFOLOGÍA
 9. PRET.INDEFINIDO-RELATAR
 10. UN CORTOMETRAJE-TRABAJO CON MATERIALES AUDIOVISUALES

 

POZIOM B1+/B2

Wymagania wstępne

ZNAJOMOŚĆ CZASU TERAŹNIEJSZEGO, PRZESZŁYCH- PRET.PERFECTO,INDEFINIDO i IMPERFECTO,PLUSCUAMPERFECTO I PRZYSZŁYCH ORAZ TRYBU PRZYPUSZCZAJĄCEGO ZNAJOMOŚĆ SŁOWNICTWA ZWIĄZANEGO ZE SPORTEM, ODZIEŻĄ, PODRÓŻAMI, JEDZENIEM, CZĘŚCIAMI CIAŁA, ZAWODAMI, SZKOLNICTWEM, ETAPAMI ŻYCIA, HISTORII, SŁOWNICTOWO CODZIENNEGO UŻYTKU, ZNAJOMOŚĆ SER-ESTAR,HAY ORAZ PODSTAWOWEGO UŻYCIA TRYBU ŁĄCZĄCEGO PRESENTE DE SUBJUNTIVO, UMIEJĘTNOŚĆ TWORZENIA DŁUŻSZYCH WYPOWIEDZI I WYRAŻANIA OPINII

Program zajęć: 

 1. REPASO DEL VOCABULARIO Y DE LA GRAMÁTICA DEL SEMESTRE ANTERIOR
 2. VERBOS Y EXPRESIONES DE SENTIMIENTO-SUBJUNTIVO
 3. UTENCILIOS-ORACIONES FINALES-DEFINICIONES
 4. EN EL MERCADO- ORACIONES FINALES
 5. DESCRIPCIONES DE COSAS Y PERSONAS-SER/ESTAR
 6. EXPRESIONES DE VALORACIÓN-SER/ESTAR+ ADJETIVO
 7. PROBLEMAS ACUALES DE ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA- EXPRESIONES DE OPINIÓN
 8. PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 
 9. IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO
 10. UN CORTOMETRAJE-EJERCICIOS AUDIOVISUALES

OPIS PROWADZĄCEJ:

mgr Karolina Żok-Plackowska - Ukończyła Filologię Hiszpańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Uczęszczała na Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zgłębiała wiadomości na temat życia społeczno-obyczajowego ludności zamieszkującej obszary Ameryki Łacińskiej. W kręgu jej zainteresowań znajduje się literatura Kraju Basków i Katalonii, jak również badania na temat populacji południowoamerykańskiej. Od 9 lat uczy języka hiszpańskiego.

mgr Monika Budzich - Zakochana w Hiszpanii i języku hiszpańskim nauczycielka z dyplomem Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy oraz Kulturoznawstwa w WSNHiD w Poznaniu. Od 10 lat uczy tego pięknego języka dzieci, młodzież i dorosłych. Po pracy spędza czas z rodziną i wciąż odkrywa świat - z książką w ręku, w kinie lub w podróży.