ATW4.jpg

Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI:

POLSKIE ODPOWIEDNIKI POZIOMÓW:

STARTER – POZIOM POCZĄTKUJĄCY

ELEMENTARY – POZIOM PODSTAWOWY

PRE-INTERMEDIATE – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY NIŻSZY

INTERMEDIATE – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

UPPER-INTERMEDIATE – POZIOM ZAAWANSOWANY

GRUPA STARTER 0 (dla początkujących-nowa grupa)

Program 10 spotkań w celu zorientowania się w predyspozycjach językowych. 

Tematyka zajęć:

 1. Powitania, przedstawianie się, liczebniki 1-10, numery telefonów
 2. Podstawowe czasowniki, polecenia, czasownik „to be” w liczbie pojedynczej
 3. Liczebniki 11-20, nazwy państw, skąd jesteś - pytania i odpowiedzi
 4. Liczebniki 20 – 100, w restauracji – nazwy potraw i napojów, ceny
 5. Co lubisz? Pytanie o zainteresowania
 6. Co to jest? Co to są? Liczba mnoga „to be” i wybranych rzeczowników
 7. Zakupy w sklepie odzieżowym. Nazwy ubrań, pytanie o cenę.
 8. Hotel – pytanie co jest w pokoju i w hotelu Is there? Are there?
 9. Hotel – dane osobowe
 10. Powtórzenie materiału

Literatura:

Peter Viney, In English, materiały przygotowane i udostępnione przez lektora

 

GRUPA STARTER 1

Tematyka zajęć:

 1. Powtórzenie materiału – hotel, zakupy
 2. Gdzie mieszkasz?
 3. Podawanie czasu, godziny, dni tygodnia
 4. Zgubiłam się. Pytanie o drogę.
 5. Czas teraźniejszy prosty – mówienie o swoim dniu codziennym.
 6. Na lotnisku.
 7. Lot do Orlando - konstrukcja „I would like to” – chciałabym
 8. Umawianie się na spotkania. Miesiące.
 9. Umawianie się na spotkania.
 10. Powtórzenie materiału.

Literatura:

Peter Viney, In English Starter

 

GRUPA STARTER 2

Grupa uczestniczyła w 20 lekcjach j.angielskiego.

Tematyka zajęć:

 1. Rozgrzewka powakacyjna
 2. Zamiary  - konstrukcja „going to”
 3. To be w czasie przeszłym – Where were you on holidays? – Gdzie byłeś na wakacjach.
 4. Pogoda – pory roku, temperatura, zjawiska atmosferyczne.
 5. Czas przeszły – konstrukcja, podstawowe czasowniki nieregularne w czasie przeszłym, teoria i ćwiczenia.
 6. Czy miałeś komputer kiedy miałeś 20 lat? What did you have?
 7. Co robiłeś wczoraj? Rozmowy o przeszłości.
 8. Powtórzenie materiału.
 9. Linia życia – moja historia.
 10. Happy birthday – biografia stuletniego Herberta.

Literatura:
Peter Viney, In English Starter

 

GRUPA ELEMENTARY 1

Grupa ukończyła kurs dla początkujących. W tym semestrze będziemy utrwalać wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowej znajomości języka. Będziemy ćwiczyć praktyczne zastosowanie struktur językowych i poprawnej wymowy w następujących tematach: zakupy w sklepie odzieżowym, restauracja, wynajmowanie pokoju, na poczcie, u lekarza.

Literatura:

Real Listening and speaking 1, Miles Craven

 

GRUPA ELEMENTARY 2

PONIEDZIAŁEK, 9.15 -10.45
Grupa pracuje na podręczniku The English Hub 2. W tym semestrze będziemy doskonalili umiejętność wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym. Tematy – krótkie biografie znanych osób, relacja wydarzeń z minionego tygodnia, wywiady ze słuchaczami, planowanie  i przewidywanie przyszłości.

CZWARTEK, 12.00-13.30
Grupa pracuje na materiałach przygotowanych przez lektora. Osiągnęła umiejętności z zakresu podstaw języka. Obecnie pracujemy nad poprawnym użyciem słów w kontekstach, ćwiczymy wymowę i budowę prostych zdań. Słuchacze tej grupy są w stanie tworzyć krótkie wypowiedzi na większość tematów związanych z życiem codziennym. W tym semestrze będziemy omawiać tematy: interesujące miejsca, pogoda, zakupy w internecie, podstawowe słownictwo związane z komputerem, hobby i czas wolny, „small talk”.

 

GRUPA ELEMENTARY  3 

Grupa opracowuje tematy związane z radzeniem sobie w sytuacjach z życia codziennego. Poznaliśmy struktury i słownictwo używane np. w restauracjach, sklepach, hotelach na poczcie w banku czy w podróży. Będziemy utrwalać i rozwijać zdobyte umiejętności . Cały czas pracujemy nad poprawną budową i użyciem krótkich zdań oraz poprawną wymową.


POZIOM ELEMENTARY - POWTÓRKA

Grupa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły poziom starter i elementary, ale nie czują się swobodnie w wypowiadaniu na tematy z życia codziennego. Ten semestr będzie poświęcony powtarzaniu słownictwa, struktur, doskonaleniu wymowy i płynności mówienia w zakresie podstaw znajomości języka. Nie będą wprowadzane nowe tematy.

 

GRUPA PRE-INTERMEDIATE 2

Grupa opracowuje tematy związane z radzeniem sobie w sytuacjach z życia codziennego. Poznaliśmy struktury i słownictwo używane np. w restauracjach, hotelach na poczcie, w banku czy w podróży. Będziemy utrwalać i rozwijać zdobyte umiejętności w tym zakresie tematycznym.


GRUPA PRE-INTERMEDIATE 3 
WTOREK, 12.00-13.30
Grupa pracuje na podręczniku New English File pre-intermediate. Ten semestr poświęcimy na utrwalanie materiału z rozdziałów 1-8.

ŚRODA, 13.45 – 15.15 
Grupa pracuje na podręczniku New English File pre-intermediate. W tym semestrze utrwalimy materiał z rozdziałów 1-7. Poznamy nowe struktury gramatyczne – tryby warunkowe oraz będziemy omawiać następujące tematy – prawo Murphy’ego, jak Anglicy uczą się języków obcych, zachowanie w trudnych sytuacjach, fobie, biografie znanych muzyków.

 

GRUPA INTERMEDIATE 1

Grupa pracuje na materiałach przygotowanych przez lektora. Ten semestr będzie poświęcony powtórkom słownictwa oraz ćwiczeniu krótkich wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym i bieżącymi wydarzeniami na świecie.

 

KONWERSACJE (POZIOM INTERMEDIATE)

Grupa posługuje się j. angielskim. Celem spotkań jest ćwiczenie i doskonalenie mówienia. Omawiamy aktualne tematy związane z wydarzeniami społeczno-kulturalnymi na świecie. W zeszłym roku dotyczyły one np. twórczości Boba Dylana, gali Oskarowej,  zainteresowań muzycznych czy problemu uchodźców. W tym semestrze proponuję tematy: generation gap – luka pokoleniowa, taking photos, recycling, people in New York, watching TV series using Netflix. Omawiane tematy będą przeplatane licznymi powtórkami.

GRUPA UPPER-INTERMEDIATE

Grupa swobodnie posługuje się językiem angielskim. Omawiamy aktualne tematy społeczno-kulturalne. Inspiracją są bieżące wydarzenia i problemy, filmy, muzyka i zainteresowania słuchaczy.

 

ANGIELSKI NA WAKACJE I W PODRÓŻY (poziom podstawowy-nowa grupa)

Grupa ucząca się języka od podstaw w celu nabycia umiejętności komunikowania się w podróży i na wakacjach.

 1. Powitania, przedstawianie się, liczebniki 1-10, numery telefonów
 2. Podstawowe słownictwo związane z podróżami.
 3. Nasze podróże - nazwy państw, skąd jesteś - pytania i odpowiedzi
 4. W restauracji – nazwy potraw i napojów, ceny.
 5. W restauracji – słuchanie dialogów
 6. Kupowanie biletu na podróż.
 7. Zakupy w sklepie odzieżowym. Nazwy ubrań, pytanie o cenę.
 8. Hotel – pytanie co jest w pokoju i w hotelu Is there? Are there?
 9. Hotel – dane osobowe
 10. Powtórzenie materiału

Literatura:
Materiały przygotowane przez lektora. 

 

ANGIELSKI NA WAKACJE I W PODRÓŻY (poziom podstawowy - kontynuacja)

Grupa pracuje na materiałach przygotowanych przez lektora. Omawia tematy związane z podróżami. Powracają tematy – zakupy, hotel, restauracja, na lotnisku, na dworcu kolejowym, w sklepie. Nadal pracujemy w zakresie poprawnej budowy zdań prostych. W tym semestrze, po powtórkach, poznamy praktyczne zwroty używane w następujących sytuacjach – w kawiarni lub pubie, u lekarza, na dworcu, w pociągu, w taksówce.


ANGIELSKI NA WAKACJE I W PODRÓŻY (poziom średniozaawansowany-kontynuacja)

Grupa omawia tematy związane z podróżami. Cyklicznie wracają tematy – zakupy, hotel, restauracja, na lotnisku, na dworcu kolejowym itd. Ćwiczymy poprawną wymowę i konstrukcje zdań.

OPIS PROWADZĄCEJ:

mgr Aneta Piotrowska - ukończyła UAM na wydziale Neofilologii uzyskując tytuł magistra (1999). Uczestniczyła w wielu kursach i konferencjach metodycznych dla nauczycieli. W 2006 ukończyła prestiżowy kurs metodyczny CELTA (The Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults) uzyskując certyfikat, który jest uznawany przez wszystkie szkoły językowe na całym świecie.

Od 15 lat z pasją uczy języka angielskiego. W swojej karierze nauczyciela i lektora j. angielskiego uczyła wszystkie grupy wiekowe. Zaczynała jako nauczyciel w gimnazjum i liceum. Związana z Collegium Da Vinci od wielu lat - ucząc na studiach dziennych i zaocznych. Jednak dopiero w Akademii Trzeciego Wieku poczuła, że jej praca ma sens i jest w pełni doceniona. Lekcje w Akademii dają wiele satysfakcji, ponieważ tutaj uczniów nie zmusza się do pracy, tu raczej uczniowie zmuszają do pracy - do poszukiwania wciąż nowych metod, technik i materiałów, które pomogą w skutecznym i bezstresowym przyswajaniu języka.

Prywatnie jest mamą Gabrysi, Ali i Franka. Uwielbia literaturę piękną, zwłaszcza w języku angielskim i muzykę. Lubi podróżować i poznawać nowych ludzi.