Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

„Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy dowiedzą się na czym polega rola mediatora i jak przygotować się do rozwiązywania konfliktów poprzez mediację.

TERMIN:

27.11.2013r.  godz: 15:30, sala 309

PROGRAM:

1. Czym jest konflikt i do czego nam służy?

2. Manipulacja i jak się przed nią bronić.

3. Negocjacje w pracy i na co dzień, skuteczna forma rozwiązywania konfliktów na arenie zawodowej i prywatnej.

4) Mediator - nowy zawód.

CZAS TRWANIA:

3 godziny lekcyjne

PROWADZĄCY:

Jolanta Graczyk-Őgdem – Pedagog, I stopień Brief Solution Focussed Teraphy (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu), certyfikowany trener Aggression Replacement Training (Trening Zastępowania Agresji), certyfikowany mediator rodzinny, członek SMRu, Trener „Przyjaciół Zippego”, uczestnik Zimowej Szkoły Uzależnień; szkolenia własne w zakresie podstawowych procedur psychologicznych, ukończony kurs - „Program Wspierania Rodziny”, socjoterapii dzieci z rodzin uzależnionych PTP, diagnoza dzieci-ofiar przemocy fizycznej oraz emocjonalnej; uczestnik szkoleń na temat przemocy emocjonalnej, seksualnej wobec dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień, komunikacji, asertywności; twórca programów profilaktycznych oraz warsztatów dotyczących krzywdzenia dzieci. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, współpracuje z UAM. W TKOPD zajmuje się diagnozą, terapią oraz opiniowaniem w sprawach rodzinnych, prowadzi mediacje rodzinne. Wiceprzewodnicząca TKOPD w Poznaniu.

KOSZT:
95 zł
FORMULARZ ZAPISÓW