Aktualności

Znaleźć radość po smutku

17 listopada zapraszamy na konferencję poświęconą roli działań edukacyjno – terapeutycznych w budowaniu kompetencji życiowych

 

Trudne chwile przychodzą niezapowiedzianie. Od sposobu poradzenia sobie z ich rozwiązaniem niejednokrotnie zależy dalsza droga życiowa. Znalezienie strategii działań nie zawsze jest jednoznaczne ze świadomym przyzwoleniem na przeżycie emocjonalne danej sytuacji. Jeszcze bardziej się komplikuje kiedy dotyka dzieci i osoby młode bez wcześniejszych doświadczeń w zmaganiu się z trudnościami. 

Znaleźć radość po smutku to temat konferencji, która 17 listopada odbędzie się w Collegium Da Vinci. Celem wydarzenia jest wypracowanie zintegrowanych systemów pomocy dla dzieci po stracie. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak pracować z dzieckiem przejawiającym trudności wychowawcze i zaburzenia w procesie rozwoju, których podłożem jest doświadczanie przez dziecko trudnych chwil w życiu np. rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby. Prelegentki (Katarzyna Stachnik, Agnieszka Kaluga, Barbara Grochal, prof. dr hab. Bogusława Gołębniak, podkom. Małgorzata Trzybińska) zaproponują rozwiązania w zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi i rozwojowymi dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz wskażą, gdzie szukać wsparcia i pomocy w tym zakresie.

Na konferencję zapraszamy pedagogów, psychologów szkolnych i przedszkolnych, dyrektorów ośrodków wychowawczych, domów dziecka, nauczycieli, pracowników MOW i MOS, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, przedstawicieli żłobków, klubów malucha, pracowników organizacji pozarządowych, których obszarem działania są dzieci, młodzież i rodzina, studentów edukacji prorozwojowej, kierunków pedagogicznych i psychologicznych oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką.

Organizatorem konferencji są Collegium Da Vinci oraz Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objęło Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program

CZAS

PRELEGENCI

TEMAT

08:30 - 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 – 09:20

 

Otwarcie konferencji i powitanie gości

09:20 – 09:50

Katarzyna Stachik

Kierownik Sekcji Psychologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Dziecko po stracie bliskiej osoby – wpływ zintegrowanych oddziaływań na dobrą jakość życia w dorosłości

09:50 – 10:20

Agnieszka Kaluga

Dlaczego. Serwis dla Rodziców po Stracie Dziecka

Życie po stracie – poszukiwanie celu i sensu

10:20 - 10:45

Przerwa

10:45 – 11:15

Podkomisarz Małgorzata Trzybińska

Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Rola Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim w sytuacjach interwencyjnych

11:15 – 11:45

Barbara Grochal

Hospicjum Palium

Edukacja społeczna jako droga do stawania się dobrym człowiekiem

11:45 – 12:15

Prof. dr hab. Bogusława Gołębniak

Collegium Da Vinci

Pedagogika inkluzji. Rozszerzyć edukację nauczycieli

12:15

Zakończenie konferencji 

 

Strony: 1 

Powrót do listy