Aktualności

Szkolenia CDV wyróżnione certyfikatem SUS 2.0

Kolejne potwierdzenie najwyższej jakości Collegium Da Vinci

Centrum Rozwoju Edukacji CDV otrzymało Certyfikat  - Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0), który potwierdza wdrożenie wymagań standardu SUS 2.0 i skuteczne jego realizowanie. Działalność Centrum Rozwoju Edukacji przy Collegium Da Vinci skupia się przede wszystkim na organizowaniu szkoleń skierowanych do sektora biznesu. Oferuje pomoc  w zakresie rozwiązań korporacyjnych, edukacji pracowników i kadry menedżerskiej od krótkich form szkoleniowych po moduły szkoleniowe oraz wsparcie w tworzeniu całościowego systemu kształcenia korporacyjnego i zarządzania wiedzą.

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych CDV jest otrzymany przez uczelnię certyfikat SUS 2.0. Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych - RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Gratulujemy i zachęcamy do skorzystania z oferty Centrum Rozwoju Edukacji CDV!

Strony: 1 

Powrót do listy