Aktualności

Studenci edukacji prorozwojowej specjalistami od tutoringu

Fundacja Kolegium Tutorów przygotuje studentów CDV do pracy tutora

Tutoring jest jedną z bardziej popularnych w polskiej szkole metod edukacji spersonalizowanej, polegającej na wspólnej długotrwałej, systematycznej i regularnej pracy tutora i ucznia. Pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym oferując czas i miejsce na rozmowę z uczniem nie tylko o jego sukcesach, ale i problemach, marzeniach i planach na przyszłość. Od nowego roku akademickiego, studentów edukacji prorozwojowej do roli tutorów będą przygotowywali specjaliści w tej dziedzinie – Fundacja Kolegium Tutorów.

Celem tutoringu jest wspieranie ucznia w rozwoju, planowaniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej, podejmowaniu wyzwań i osiąganiu samodzielności, zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami i talentami jakie uczeń posiada. Tutor to najczęściej nauczyciel, który korzystając z własnych talentów, kompetencji i doświadczeń, towarzyszy uczniowi na drodze edukacji szkolnej.

Od października tajniki tutoringu będą zgłębiać studenci edukacji prorozwojowej. Zajęcia poprowadzą specjaliści z Fundacji Kolegium Tutorów, która już od dziesięciu lat szkoli nauczycieli i przygotowuje ich do pracy tutorskiej, posiadając w tym zakresie ogromne doświadczenie. Kolegium przeszkoliło ponad 2 tysiące nauczycieli i pedagogów, którzy otrzymali certyfikaty tutorskie, upoważniające do podjęcia pracy.

Zajęcia z tutoringu pozwolą studentom nabyć kompetencje potrzebne do pracy indywidualnej z uczniem (wyznaczanie celów, planowanie ścieżki rozwoju, stawianie wyzwań i motywowanie, praca na zasobach ucznia i własnych oraz skuteczne komunikowanie się), ale również przydające się w wielu innych sytuacjach nie tylko edukacyjnych. Nauczą budowania relacji wzajemnego szacunku i zaufania, co ma istotny wpływ na jakość pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz przyczynia się do zwiększenia satysfakcji uczniów i nauczycieli ze wspólnej pracy.

Czekamy na efekty współpracy i naszych pierwszych tutorów CDV!

Strony: 1 

Powrót do listy