Aktualności

Studenci CDV usprawniają działania służby zdrowia

Tablety, aplikacje mobilne, broszury informacyjne… Łatwa komunikacja na linii: Pacjent, Lekarz, Pielęgniarka, Aptekarz

Pogłębione wywiady terenowe przeprowadzone z reprezentantami grup: Pacjent, Lekarz, Pielęgniarka, Aptekarz, wykorzystanie metodologii Design Thinking, określenie faktycznych problemów grup badawczych oraz wygenerowanie propozycji rozwiązań odpowiadających ich potrzebom. To wszystko to, z czym musieli zmierzyć się studenci Collegium Da Vinci w ramach projektu realizowanego wspólnie z partnerem biznesowym – parkiem technologicznym Younick. 

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w bardzo ciekawym przedsięwzięciu dotyczącym pacjentów przewlekle chorych. Pierwszym wyzwaniem było przeprowadzenie serii wywiadów środowiskowych z wybraną grupą interesariuszy (pielęgniarki, lekarze, pacjenci, opiekunowie) w celu jak najlepszego poznania warunków ich pracy, problemów jakie napotykają itp. Wszystko po to, żebyśmy podczas drugiej części projektu potrafili wcielić się w ich „skórę” i projektować rozwiązania odpowiadające dokładnie na ich realne potrzeby – mówi Andrzej Zbyszowski, student I roku kierunku zarządzanie kreatywne.

W ramach badań terenowych studenci gromadzili wiedzę na temat wskazanego segmentu odbiorców, tj. pacjentów przewlekle chorych. W trakcie jednodniowego warsztatu, wraz z projektantami i ekspertami generowali pomysły na docelowe rozwiązania. Mieli również okazję poznania narzędzi badawczych i metodyki Design Thinking – dodaje Marcin Chłodnicki, wykładowca w Katedrze Coachingu i Zarządzania.

Zaproponowane w efekcie prac projektowych rozwiązania obejmują zarówno technologie mobilne, jak i bardziej tradycyjne media. Wszystko w celu jak najlepszego rozwiązania czytelnie zaadresowanego problemu przepływu informacji i komplementarnej obsługi procesu rekonwalescencji.

Czy rozwiązania zaproponowane przez uczestników projektu zostaną wprowadzone w życie? Obecnie trwa etap testów rynkowych stworzonych w czasie warsztatów prototypów. Cześć z nich już wkrótce trafi do masowego odbiorcy. 

Strony: 1 

Powrót do listy