Aktualności

Poznańskie Dni Mediacji w CDV

Nie ma złotego środka na nieporozumienie, ale nie każdy spór musi skończyć się w sądzie. Zapraszamy na trzydniowe konsultacje z mediatorami!

Z dniem 01.01.2016 weszła w życie nowa ustawa wspierająca polubowne metody rozwiązywania konfliktów. Oznacza to, że sądy mają obowiązek informowania stron o możliwości polubownego rozwiązania sporu, czyli możliwości skorzystania z mediacji

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony z pomocą bezstronnego mediatora dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediator pomaga uczestnikom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu ich potrzeb i interesów, a jeżeli uczestnicy mają wolę zawarcia satysfakcjonującego je porozumienia, dba dobrą atmosferę spotkania i konstruktywną rozmowę, pomagając w jego zawarciu.

Przedmiotem mediacji mogą być np. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich. Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

Jakie są zalety mediacji?

  • Mediacje to możliwość rozwiązania konfliktu w znacznie krótszym czasie niż postępowanie sądowe.
  • Niższe koszty w przypadku mediacji kierowanych z sądów, jest możliwość „odzyskania” ¾ wniesionego wpisu sądowego w związku ze sprawą, która do mediacji została skierowana.
  • Mediacja pozwala jej uczestnikom osiągnięcie porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.
  • Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego lub przed jego rozpoczęciem.
  • Mediatora wybierają strony albo wyznacza go sąd.  

Collegium Da Vinci wspólnie Joanną Dudziak z Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych zapraszają 4-6 kwietnia na Poznańskie Dni Mediacji w CDV.

To bezpłatna inicjatywa skierowana do wszystkich tych, którzy chcą zostać mediatorami, promować ideę mediacji lub z niej skorzystać. Dni mediacji to trzydniowe spotkania środowisk prawniczych, mediacyjnych i sądowniczych z osobami zainteresowanych konsultacjami mediacyjnymi. To również okazja do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie mediacji. Przewidziane są wykłady, dyskusje jak również darmowe spotkania z mediatorami/prawnikami.

PATRONAT: 

doradca w biznesiekobietowokobieta i firmappsrozwijalniamk 

Program Poznańskich Dni Mediacji w CDV

Data i godzina

Temat wykładu

Prowadzący

Opis

4 kwietnia godz. 17.30 – 19.30

„Mediacje gospodarcze i cywilne” - wykład połączony z konsultacjami

Joanna Dudziak – mediator sądowy, przedsiębiorca, międzynarodowy negocjator, opiekun merytoryczny kierunku „Mediacje” w CDV

Zbigniew Machowski – radca prawny, mediator gospodarczy, wykładowca akademicki

Adam Popławski – adwokat, mediator, wykładowca akademicki

Mediacje gospodarcze - Zastosowanie mediacji w sprawach firmowych. Jaki wpływ na wizerunek firmy ma sprawa sądowa? Jak kontynuować dalszą współpracę? Jak się porozumieć by nie stracić? Różnice pomiędzy negocjacjami a mediacją. Prawnik-mediator czy mediator-nie prawnik? Kogo wybrać do jakiej sprawy? Co zyskam idąc do mediatora, a co do sądu? Najczęstsze sprawy gospodarcze to jakie?

Mediacje cywilne - Większość spraw sądowych to sprawy cywilne. Kiedy można z nich skorzystać? Jakie są korzyści dla stron? Jakie są koszty mediacji w porównaniu do procesu sądowego? Prowadzący opowiedzą o realnych sprawach, jakie w ostatnim czasie miały miejsce z pozycji adwokata i mediatora.

5 kwietnia, godz. 17.30 – 19.30

„Mediacje rodzinne”, wykład otwarty, połączony z konsultacjami

Maria Bobrowska - psycholog dziecięcy

Anna Franecka – mediator sądowy, coach ACC ICF, wykładowca akademicki

Mediacje rodzinne - Sprawy rodzinne są najbardziej emocjonujące. Dla dorosłych oraz dla dzieci. Dlaczego warto skorzystać z mediatora? Czy można przeprowadzić u niego rozwód, czy można określić jego warunki, plan wychowawczy dla dzieci oraz podział majątku? Czy ugoda u mediatora to to samo co ugoda przed sądem? Co czuje dziecko, jakie fazy przechodzi, jak emocje wpływają na sprawę?

6 kwietnia, godz. 17.30 – 19.30

Dyskusja

Joanna Dudziak, współorganizator Poznańskich dni mediacji w CDV, właścicielka Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych

Dyskusja otwarta środowisk sędziów, przedstawicieli izb prawniczych oraz mediatorów i psychologów

Miejsce : Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny, po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Każdego dnia wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług mediatora będą miały okazję zasięgnąć rady, konsultacji i uzyskać odpowiedzi na pytania od specjalistów w danym zakresie.

Uwaga! Każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy i weźmie udział w wydarzeniu otrzyma zaświadczenie uczestnictwa. 

Kontakt dla mediów i partnerów:

Joanna Dudziak – opiekun merytoryczny, 603 421 197, j.dudziak@cminb.pl

 

Strony: 1 

Powrót do listy