Aktualności

Ciekawe szkolenia dla Dyrektorów i Nauczycieli

Rok 2018 zapowiada się bardzo interesująco dla pracowników edukacji. W styczniu rozpoczynamy kolejną edycję szkoleń!

Collegium Da Vinci przygotowało bogatą ofertę szkoleń. Już pod koniec stycznia oferujemy pierwsze szkolenia dla:


  • DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

23.01.2018 | 9.00-16.00

Mediacje dyrektora szkoły z nauczycielami w obliczu reformy szkoły

Podczas szkolenia dyrektor pozna nowe narzędzia do przeprowadzania trudnych rozmów z nauczycielami. Będzie mógł je przećwiczyć pod okiem doświadczonego coacha. Szkolenie będzie również okazją do identyfikacji swoich mocnych i słabych stron w procesie komunikacji.


  • NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

25.01.2018 | 9.00-16.00 

Kreatywny nauczyciel - kreatywny przedszkolak

Uczestnik szkolenia dowie się, jak urozmaicać pracę wychowawczą poprzez wprowadzenie kreatywnych metod aktywizujących dzieci. W jaki sposób rozwijać własną kreatywność, która ma tak duży wpływ na dzieci.


  • NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

26.01.2018 | 9.00-16.00 

Programowanie na dywanie - jak prowadzić zajęcia z podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej bez komputera

Na szkoleniu, nauczyciel dowie się, w jaki sposób  metody programowania wpływają na rozwój myślenia logicznego i algorytmicznego.  Nabędzie umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z programowania w edukacji wczesnoszkolnej bez wykorzystania komputera. Przećwiczy zestaw scenariuszy do prowadzenia zajęć z podstaw programowania.  


 

Zapraszamy!

Strony: 1 

Powrót do listy