Aktualności

Bezpłatne warsztaty dla dyrektorów szkół

„Zarządzanie procesem edukacji z uwzględnieniem zmian w przepisach o nadzorze pedagogicznym”

W oświacie jeśli coś jest stałe, to zmiany! Mając je na uwadze, CDV nieustannie rozwija swą ofertę edukacyjną w taki sposób, aby pomóc kadrze pedagogicznej dostosować się i odpowiednio przygotować do zmieniającego się środowiska. 

warsztat

Zapraszamy dyrektorów szkół na bezpłatne szkolenie warsztatowe, które jest skoncentrowane na rozwoju kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesami nauczania  i uczenia się w szkole. 

W trakcie spotkania skupimy się na:

  • zmianach w przepisach o nadzorze pedagogicznym w formie analizy porównawczej z tym, co tej pory obowiązywało,
  • zarządzaniu procesami w szkole – istotne problemy oraz rola dyrektora jako przywódcy edukacyjnego
  • planach nadzoru w odniesieniu do wymagań państwa – czy potrzebna jest nam koncepcja pracy?
  • wyznaczaniu celów rozwojowych dla zespołów i pojedynczych nauczycieli z wykorzystaniem wyników i wniosków z ewaluacji, kontroli i badań wyników nauczania.  

Uczestnicy szkolenia poznają:

  • kierunek nadchodzących zmian w przepisach o nadzorze pedagogicznym,
  • skuteczne narzędzia zarządzania procesem rozwoju zawodowego  nauczycieli.

 

Zarządzanie procesem edukacji z uwzględnieniem zmian w przepisach o nadzorze pedagogicznym

21 września | godz. 11.00 | sala R341

Liczba miejsc jest ograniczona. 
Zainteresowane osoby prosimy o rezerwację miejsc za pomocą FORMULARZA ONLINE, lub pod nr tel.: 61 271 11 00/02.

PROWADZĄCE:


Walkowiak

Elżbieta Walkowiak

Wieloletni nauczyciel,  w latach 1994 -2008  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78 i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu. Od 2009 do 2015 r Wielkopolski Kurator Oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Stały współpracownik placówek doskonalenia nauczycieli (edukator z zakresu zarządzania i przywództwa w oświacie), samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.


 

Kuźniak

Aleksandra Kuźniak

Nauczyciel z doświadczeniem we wszystkich typach szkół. Doradca metodyczny oraz konsultant poznańskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli a także współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie a obecnie Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w Gminie Dopiewo. Koordynator wielu projektów edukacyjnych, ekspert i edukator w zakresie zarządzania oświatą. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. 


 

Strony: 1 

Powrót do listy